Derde Sondag van Advent

Sections

Oorsig

Die klem vir die derde Sondag in Advent val op vreugde. In die sleutelteks vir vandag word die volk profeties opgeroep om bly te wees omdat die Een op wie hulle gehoop het, op pad is. Die Een waarop hulle gehoop het is die Een wat Hom ontferm oor die arme en die noodlydende. Gelowiges word aangemoedig om geduldig te wees en met verwagting uit te sien. In die evangelielesing sien ons dit wat voorspel is, gebeur. Jesus ry die stad Jerusalem op ’n donkie binne. Die skare juig en ontvang Hom met vreugde.

In die lig van die feit dat Versoeningsdag op 16 Desember in Suid-Afrika gevier word, word die vreugde van die Sondag op ’n besondere manier sigbaar gemaak as ons doelbewus fokus op handelinge van versoening en herstel. Ons vreugde as geloofsgemeenskap kan slegs volkome wees as dit in lyn met die beginsels van gasvryheid almal in nooi wat as ’n reël nie welkom is nie.

Ander tekste

Psalm 146:5-10
Prys die Here!
146 Prys die Here! 
Ek wil die Here prys. 
2Ek wil die Here prys so lank ek lewe, 
ek wil die lof van my God besing 
so lank ek daar is. 
3Moenie op magtiges vertrou nie, 
nie op ’n mens nie; 
hy kan jou nie red nie. 
4Sy asem verlaat hom, 
hy word weer grond 
en sy planne is daarmee heen. 

5Dit gaan goed met die mens
wat sy hulp van die God van Jakob
ontvang,
die mens wie se hoop gevestig is
op die Here, sy God.
6Die Here het die hemel en die aarde
gemaak,
die see en alles daarin.
Hy bly vir altyd getrou,
7Hy laat reg geskied aan verdruktes
en gee brood aan dié wat honger ly.
Die Here bevry die gevangenes,
8die Here laat blindes sien,
Hy ondersteun dié wat bedruk is.
Die Here het die regverdiges lief.
9Hy beskerm vreemdelinge
en help weeskinders en weduwees,
maar Hy versper die pad
vir die goddeloses.
10Die Here regeer vir altyd
Sion, jou God regeer
van geslag tot geslag.
Prys die Here!

Jakobus 5:7-10
Volharding
7Wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat dit die vroeë en die laat reëns gekry het. 8Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here. 9Moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie veroordeel word nie. Die Regter staan al voor die deur. 10Broers, neem die profete wat in die Naam van die Here gepraat het, as voorbeelde van lyding en geduld. 11Ons noem hulle geseënd omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job en julle het gesien waarop die Here dit laat uitloop het. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming.

Matteus 11:2-11
Jesus en die vraag van Johannes die Doper
(Luk 7:18–35)
2Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het, en het toe deur sy volgelinge ’n boodskap aan Hom gestuur om te vra: 3“Is U die Een wat sou kom, of moet ons ’n ander een verwag?”

4Jesus antwoord hulle: “Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien: 5Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. 6En gelukkig is elkeen wat nie aan My begin twyfel nie.”

7Toe hulle weggaan, het Jesus met die mense oor Johannes begin praat en gesê: “Waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Na ’n riet wat deur die wind heen en weer gewaai word? 8Nee? Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? ’n Man met deftige klere aan? Nee, kyk, dié wat deftig aantrek, kry ’n mens in koninklike paleise. 9Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? ’n Profeet? Ja, Ek verseker julle, nog meer as ’n profeet. 10Dit is hy van wie daar geskrywe staan:
‘Kyk, Ek stuur my boodskapper
voor jou uit;
hy sal die pad vir jou regmaak.’ x
11“Dit verseker Ek julle: Onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie, en tog is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy.

Fokusteks

Jesaja 35:1-10
God kom julle red
35 Die woestyn, die dor land, sal jubel,
die droë wêreld sal juig,
oortrek met affodille;
2hy sal in volle bloei staan,
hy sal juig en sing,
hy sal die prag van die Libanon hê,
die skoonheid van Karmel en Saron.
Israel sal die mag van die Here sien,
die koninklike mag van ons God.
3Bemoedig dié wie se hande slap hang,
help dié wie se knieë knik,
4sê vir dié wat moed verloor het:
“Wees sterk, moenie bang wees nie,
julle God is hier,
Hy kom om wraak te neem,
om julle vyande te straf;
God kom julle red!”
5Blindes sal kan sien,
dowes sal kan hoor,
6lammes sal kan rondspring
soos takbokke,
stommes sal kan sing.
Strome water sal
uit die woestyn uit bars;
daar sal riviere loop
in die droë wêreld.
7Die verskroeide aarde
sal ’n moeras word,
dorsland waterryke wêreld.
Waar daar nou net vir jakkalse
lêplekke is,
sal gras en riet en biesies groei.
8Daar sal ’n grootpad
deur die woestyn loop
en dit sal bekend staan
as die gewyde pad.
Onrein mense sal nie daarop loop nie,
dit sal net wees vir mense wat reg lewe;
dwase sal nie meer op die pad kom nie.
9Daar sal nie leeus op die pad wees nie,
daar sal nie roofdiere op loop nie,
hulle sal glad nie daar kom nie.
Net die mense
wat deur die Here gered is,
sal die pad gebruik.
10Dié wat deur die Here verlos is,
sal terugkeer,
hulle sal juigend in Sion aankom,
hulle sal altyd straal van blydskap,
hulle sal vol vreugde en blydskap wees;
ellende en smart sal verdwyn.

Liturgie

RUS

Wag

Votum
Lied 320 “O kom, o kom, Immanuel”

Seëngroet

Lofsang
Lied 319:1-2 “Lofwaardig is ons God, die Heer” of
VONKK 142 “Jesus, Verlosser, U Daal Tot Ons Neer” of
Flam 367 “Hoor Jy Die Eng’le (Sing Halleluja)”

Aansteek van Adventkerse (met wet en toewyding n.a.v. Jakobus 5:7-10)
Lied 334 “God is liefde!” juig ons harte” of
VONKK 208 “Wees Bly, Al God Se Kinders” of
Flam 144 “God Is Liefde”

HOOR

Gebed

Skriflesing: Jesaja 35:1-10

Familie-oomblik en Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotlied
Lied 325 “Uit oorvloed van genade” of
VONKK 256 “Vol van vreugde wil ons jubel” of
Flam 368 “O Heer, My God (Dit Maak My Bly)”

Seën: Ps 146:6–10

Respons
Lied 321 Refrein: “Wees bly en juig, o Israel! God is mét ons: Immanuel!”

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Oorweeg om iets te doen wat by mense die gevoel van wag of afwagting skep. As julle omstandighede so is, kan hulle dalk wag om in die aanbiddingsruimte in te gaan. Of daar kan geen musiek voor die diens wees nie. Dalk kan julle ’n mooi kersboom hê wat eers agter ’n skerm of doek weggesteek word. Wees kreatief en laat jou gedagtes gaan oor wat in julle konteks sal wer. Wat belangrik is, is dat dit iets moet wees waarvoor dit die moeite werd is om te wag.

Votum
Liturg: Here God, u beloftes vul ons harte en ons kan nie wag om te sien hoe dit vervul word nie.
Gemeente: Maranata! Kom, Here Jesus!

Liturg: Here Jesus, U het vir drie jaar lank, dag na dag, die goeie saad in die lewens van u dissipels geplant. U was geduldig met die oes.
Gemeente: Ons wag saam met mekaar. Ons vertrou dat die saad wat U geplant het, vrugte sal dra.

Liturg: Heilige Gees, ons sien duidelike tekens van u werk om ons.
Gemeente: Laat ons volhard. Maak ons oë oop, sodat ons U werk kan sien, kan vier en daarin kan deel.

Lied 320 “O kom, o kom, Immanuel”

Seëngroet
Genade en vrede van God wat gekom het, weer kom en elke dag in ons lewens kom.

Lofsang
Lied 319:1-2 “Lofwaardig is ons God, die Heer” of
VONKK 142 “Jesus, Verlosser, U Daal Tot Ons Neer” of
Flam 367 “Hoor Jy Die Eng’le (Sing Halleluja)”

Aansteek van Adventkerse (met wet en toewyding)
(Reël vooraf lidmate om die onderskeie kerse aan te steek)
Liturg (terwyl eerste kers aangesteek word): Ons steek die eerste kers aan om ons te herinner aan God se belofte van vrede op aarde.

Liturg (terwyl tweede kers aangesteek word): Ons steek die tweede kers aan om ons te herinner dat ons lig moet bring in die duisternis van siekte, armoede, ongeregtigheid en swaarkry.
Wag dan geduldig, geliefdes, totdat die Here kom. Let op hoe die boer geduldig wag vir die kosbare oes wat die land oplewer, totdat dit die vroeë en die laat reëns gekom het.
Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here.
Geliefdes, moenie oor mekaar kla nie, sodat julle nie veroordeel word nie. Die Regter staan al voor die deur.
Neem die profete wat in die Naam van die Here gepraat het, as voorbeelde van lyding en geduld.
(N.a.v. Jakobus 5:7-10)

Here, U gee opdrag dat ons geduldig moet wag op Jesus se koms. Soos die boer die grond voorberei en geduldig op die oes wag, mag ons ook ons lewens voorberei en geduldig op U koms wag.

(Derde kers word aangesteek.)
Here, mag die konstante lig van hierdie kers vir ons ’n voorbeeld wees van die konstante geduld wat ons in ons lewens en verhoudings met mekaar moet hê.

Terwyl ons deur die inkopies, partytjies, kos maak, versier en besig-wees van hierdie tyd jaag, laat ons nie vergeet waarom ons hierdie dinge doen nie. Laat ons nie oor mekaar kla en ongeduldig wees nie.
Ons kan sterk wees, Here, want U is naby.

Lied 334 “God is liefde!” juig ons harte” of
VONKK 208 “Wees Bly, Al God Se Kinders” of
Flam 144 “God Is Liefde”

Liedere

F367. “Hoor Jy Die Eng’le (Sing Halleluja)”
(RUBRIEK: Flam – Kersfees) Musiek: Francé Ludik Teks: Annalise Wiid
Kopiereg: Ó 2005 Annie’s Song (Geadministreer deur Flam Musiek-Uitgewers)

Hoor jy die eng’le,
hoor jy vir Josef,
hoor jy Maria,
sing tot sy eer?
Sien jy die herders,
sien jy die wyses,
sien jy ons almal, buig voor Hom neer?

Refrein:
Sing halleluja, sing halleluja, sing halleluja,
God kom na ons toe!
Sing halleluja, sing halleluja, sing halleluja,
Jesus is hier!

God the Almighty
loved us so deeply
wanted to help us
and set us free.
Laid down his glory
came as a baby
entered our weakness,
entered our need.

Refrein:
Sing alleluia, sing alleluia, sing alleluia
God is among us!
Sing alleluia, sing alleluia, sing alleluia
Jesus is here!

God van die eeue, God van die heelal
lê in ’n stal – babatjieklein.

God of the heavens, God of the angels
entered our sorrow, entered our pain.

Sing alleluia, sing alleluias, sing alleluia
God is among us!
Sing halleluja, sing halleluja, sing halleluja
Jesus is hier! (x2)

F144. “God Is Liefde”
(RUBRIEK: Flam – Kersfees / Epifanie, lof) Musiek: Retief Burger Teks: Attie van der Colf © NG Kerk Uitgewers
© 2005 Urial Publishing (1 Joh 4:7-21, Rom 5:1-11, Joh 3:16)

God is liefde,
juig ons harte en bedink wat Liefde doen.
Dat Hy ons sy Seun gestuur het
om ons sonde te versoen.
Hy wat eerste liefgehad het,
het in Liefde ons vergeef,
nou kan ons uit God gebore
uit die bron van liefde leef,
uit die bron van liefde leef,
uit die bron van liefde leef.

VONKK 142 “Jesus, Verlosser, U Daal Tot Ons Neer”
Teks: Ernst Kotzé 2010 Musiek: JUDAS MACCABEUS – GF Handel 1746; harmonisasie effens gewysig 2001
© Teks: 2011 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) © Musiek: Openbare besit
RUBRIEK: Klassiek – Advent / Kersfees en Epifanie

1. Jesus, Verlosser, U daal tot ons neer.
Wonderbare Raadsman, U is ewig Heer!
Ons kom in aanbidding, buig tot in die stof.
Heer, ontvang ons loflied, aan U al die lof!
Jesus, Verlosser, U daal tot ons neer.
Wonderbare Raadsman, U is ewig Heer!

2. Kniel voor ons Koning, laat ons voor Hom buig.
Bring aan Hom die ere, laat ons harte juig!
In ons donker harte, stuur Hy weer sy lig.
Hy kom na die aarde, om ons op te rig!
Kniel voor ons Koning, laat ons voor Hom buig.
Bring aan Hom die ere, laat ons harte juig!

VONKK 208 “Wees Bly, Al God Se Kinders”
Teks: Ermuntert euch, ihr Frommen – Laurentius Laurenti 1700; Rejoice, rejoice, believers – Sarah Borthwick Findlater 1854; Afrikaanse teks: Hannes van der Merwe 2012 © Musiek: HAF TRONES LAMPA FÄRDIG – Sweedse volksmelodie
Musikale verryking: Gerrit Jordaan 2012 © Teks en musikale verryking: 2012 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Musiek: Openbare besit RUBRIEK: Klassiek – Advent / Hoop en Voleinding

1. Wees bly, al God se kinders,
die dag is amper hier,
’n nuwe tyd sal aanbreek
’n tyd om fees te vier.
Die Bruidegom is naby,
die lig begin reeds skyn.
Geduldig wag en bid ons
dat duisternis verdwyn.

2. Ons leef in donker tye
waar haat en stryd gedy,
waar mense onderdruk word,
onskuldiges steeds ly.
Laat skyn die lig van Christus!
Leef in sy koninkryk,
sodat die donker t’rugdeins
en voor die lig sal wyk!

3. Ons hoop en ons verwagting
is Jesus, onse Heer,
die Lig wat alle donker
uiteind’lik sal verteer.
Ons hef ons hart en hande
tot Hom wat ons bely
as Seun van God, die Vader,
wat ons ook kom bevry.

VONKK 256 “Vol van vreugde wil ons jubel”
LW: Instrumentale verwerkings van hierdie melodie vir onder andere fluit, viole, simbale en klokkies, is beskikbaar by die musikale verryking van VONKK 84.
Teks: Jacques Louw 2012 © Melodie: Les anges dans nos campagnes – Franse Kerslied E18.
Orrelbegeleiding: Werkgroep Kerkmusiek UOVS 1978. Gebruik met toestemming Bybel-Media.
Diskant: Jacques Louw 2012 © © Teks, orrelbegeleiding en diskant: 2012 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Openbare besit
RUBRIEK: Klassiek – Kersfees en Epifanie

1. Vol van vreugde wil ons jubel
en oor God se goedheid sing.
God se liefde vir die mensdom
het sy Seun na ons gebring.

Refrein:
Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God,
met jou hele lewe!
Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God.
Loof die Hemelkoning.

2. Jesus Christus, die Verlosser,
kom in ons gebrokenheid.
Hy bevry ons uit genade
van ons skuld en sondigheid.

Refrein:
Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God,
met jou hele lewe!
Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God.
Loof die Hemelkoning.

3. Jesus is ons Lig en Lewe –
wat ’n vaste sekerheid!
By Hom is daar ware vrede,
lewe tot in ewigheid!

Refrein:
Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God,
met jou hele lewe!
Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God.
Loof die Hemelkoning.

4. Saam met eng’le uit die hemel
wil ons ook ons hulde bring.
“Alle eer aan God, die Here!”,
juig ons in verwondering.
Refrein:

Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God,
met jou hele lewe!
Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God.
Loof die Hemelkoning.

F368. “O Heer, My God (Dit Maak My Bly)”
(RUBRIEK: Flam – Kersfees) Musiek: Publieke Domein Teks: Annalise Wiid
Kopiereg: Ó 2005 Annie’s Song (geadministreer deur Flam Musiek-Uitgewers)
1. O Heer, my God, U’t baie lank gelede

in mensetaal iets mooi vir ons kom sê:
In Betlehem, as onbeholpe baba,
So weerloos méns, in ’n stal kom lê.

Refrein:
Dit maak my bly, en dit laat my huil,
U liefde is oneindig groot.
Dit laat my huil, en dit maak my bly
dit is só groot – te groot vir my!

2. In die begin het U geskep met woorde
en als wat is, het uit u mond ontstaan.
Toe Jesus mens word, skep U weer, genadig,
vir dié wat glo, ’n nuwe soort bestaan.

Refrein:

3. O Heer, my God, U praat soos lank gelede,
ook nou met ons oor skoon en nuut begin.
En skep in ons iets van die eerste Kersfees
se grootse vrede en verwondering.

Refrein 2:
Dit maak my bly, en dit laat my huil
U liefde is oneindig groot.
Dit laat my huil, en dit maak my bly
dit is só groot – oneindig groot!

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Jesaja 35:1-10

Familie-oomblik en Preek

Familie-oomblik

As jy nie in Mei vanjaar die storie van The Curious Garden deur Peter Brown gebruik het nie, sal dit baie goed hier werk. ’n Video van die boek is beskikbaar by http://vimeo.com/53757320 – laai dit af en wys die video óf kyk dit sodat jy die storie kan oorvertel.

Jesaja vertel van die woestyn wat in ’n tuin van affodille, gras en bessies gaan verander – net nog ’n teken dat God se genade die hele skepping raak. The Curious Garden vertel van ’n plek waar daar niks gegroei het nie en van ’n seun, Liam, wat ’n tuintjie begin. Die tuin begin groei, totdat die hele plek naderhand in ’n tuin verander. Deur die winter kry die tuin swaar, maar daarna begin dit weer groei. En motiveer nog mense om tuiniere te word. Die triestige dorp verander in ’n pragtige plek waar almal buite in die groen speel. Een tuintjie begin ’n heel nuwe stad. Liam versprei nuwe lewe rondom hom deur om te gee vir die tuin. God gee nuwe lewe deur sy genade.

OF
Koop by jou naaste Crazy Store (of dergeliks) ’n “growing toy” – van die goedkoop speelgoed wat jy in water moet laat lê sodat dit kan groei (nie die soort wat in waslappe of sponsies verander nie). Soos die: http://www.satoys.co.za/index.php/products/general/mini-growing-toy-in-packet-detail ‘n Mens laat lê dit in water en dan kyk jy hoe dit groter word. Behalwe, dit vat nogal lank om groter te word! Soms oornag. Jy moet geduldig wag, dalk gaan slaap. Wanneer jy terugkom, sien jy hoe dit gegroei het. Net so wag ons geduldig op God. Herinner almal dat dit Advent is en wat Advent beteken. Soms bid ons, maar dinge verander nie onmiddellik nie. Soms werk God stadig, oor tyd. Maar God werk – ons kan geduldig wag. Terwyl ons geduldig wag vir Kersfees en vir Jesus om weer te kom, kan ons ook geduldig wees met mekaar. En God is ook geduldig met ons! En aan die einde, wanneer die speelding gegroei het, is dit nogal cool!

Preekriglyn

Verbeel jou jy is deel van die klomp slawe wat agter Moses aan Egipte verlaat het en nou al geruime tyd in die woestyn rondswerf. Julle is al moeg vir die woestyn, met sy ontberings, gevare en swaarkry. Al wat julle aan die gang hou, is dat daar darem op ’n manier koers gehou word na die einddoel, die land wat God beloof het. Nou kom julle – Jakob se nageslag – by die grens van die land Edom, die gebied van Esau se nageslag. Julle is dus by julle agterkleinneefs en –niggies, want julle vaders was broers.

Moses praat mooi met julle agterkleinneefs en –niggies se koning. Asseblief, julle het die pad nodig wat deur hulle land loop, want dis die reguit pad, en die enigste pad na die land van hemel op aarde. Maar Edom se koning weier. Erger nog, hy dreig met geweld. Julle moet maar omdraai, terug die woestyn in. Verbeel jou die terugslag, ná soveel ontberings en terugslae tot nou toe. Dink jou in die verskriklike moedeloosheid in, net op die oomblik dat die einddoel in sig is. Dink jou in die emosies van vernedering en woede en totale magteloosheid in.

‘n Ou familietwis herleef

Vir die Israeliete, ná die Babiloniese ballingskap, was dit nie moeilik om hulle in hierdie situasie in te dink nie. Want wat hulle nou beleef het, was dieselfde ondervinding van hulle voorvaders eeue tevore. Hulle was op pad terug uit ballingskap. Maar nou word die terugtog weer geblok.

Die lyn terug in die geskiedenis was logies, want hierdie selfde agter-agter-kleinneef Edomiete was nog net so onbroederlik en haatlik. Die Edom-familie het intussen gegroei en baie geesgenote bygekry. Dit was of Jakob se nageslag weer daar voor die koningspad staan, en die pad vir hulle toegemaak word na die wonderland van God se teenwoordigheid. En die woestyn hulle begin insluk.

Woestyn word paradys

In verse 1 en 2 ontvang die volk ‘n belofte. Die woestyn gaan hulle nie keer nie. God maak van die woestyn ‘n blomme-paradys.

Teen die agtergrond van die vorige hoofstuk, 34, is die woestyngebied wat in ‘n Namakwaland-paradys verander, duidelik die gebied van Edom, die woestynstreek suidoos van die Dooie See. Die woestyn sal die prag van die boomryke Libanonberg, en die skoonheid van Karmel en die vrugbare Saronvlakte aanneem.

Die word bereik deur die mag van die Here, die koninklike mag van God.

God kom! God is hier!

In verse 3 tot 4 word mense wat moed verloor het, bemoedig om moed te skep. Dit loop uit op ‘n sterk oproep wat verwagting skep: “moenie bang wees nie, kyk julle God is hier!” God kom! Die begrip “kom” het assosiasie met die motief van ‘n heilige oorlog waarvolgens God op wonderbaarlike en onverwagte wyse ingryp om die volk se vyand te verslaan en hulle te red, soos wat vers 4 duidelik uitwys.

Hier word nie uitgespel wie die vyand is nie, maar teen die agtergrond van hoofstuk 34 is die bedoeling “al die nasies”, daar veral verteenwoordig deur Edom. Hierdie koms van God is die spilpunt waarom die hele omkeer van die situasie wat die profesie verwoord draai, dus ook die omkeer in die natuur.

God genees!

In verse 5 tot 7 word die gevolge van die ingrepe van God geskets. Terwyl in vers 3 en 4 van emosionele toestande sprake is, word nou fisieke gestremdhede genoem wat herstel sal word.

Die vreugde word opgestapel. Volgens verse 5 en sal blindes sien, dowes hoor, lammes sal rondspring en stommes sal sing. Nie net mense word genees nie. Die natuur word ook genees. Strome water bars uit in die woestyn, riviere loop in droë wêrelddele, die verskroeide aarde word met water versadig, dit word ‘n moeras! Gras, riet en biesies groei waar net jakkalse nou ‘n bestaan kan maak. Gebrokenheid word radikaal omgekeer en wonderbaarlik genees.

In Matteus 11 maak Jesus hierdie tekens direk op Homself van toepassing om aan te dui dat Hy die werk van God doen.

‘n Grootpad vir terugkeer

God wat mens en natuur genees, skep volgens verse 8 en 9 vir sy volk wat in ballingskap vasgekeer is, ‘n grootpad terug na die beloofde land toe. Hulle ontvang die belofte dat God hulle terugkeer na Sion moontlik maak. Dit is ‘n heilige “snelweg”, dit is afgesonder vir diegene wat in die Here waardig is daarvoor.

Vers 10 is ‘n lied van vreugde, vol belofte. Die volk se ellende word omgekeer. Die klimaks van die belofte is “hulle sal juigend aankom in Sion”. Sion is die setel van die tempel, die teenwoordigheid van God. Dit is juis hierdie voorreg en vreugde wat die volk met die verwoesting van die tempel en die ballingskap ontneem is. Wanneer God ingryp en alles verander sal hierdie gemeenskap met hom weer moontlik wees.

Jesaja 35 kom met ’n opgewonde boodskap van ’n nuwe wonderbaarlike toekoms waar alles wat negatief en uitsigloos is omgekeer sal word in die radikale teendeel deur die “kom” van die Here.

Kersfees vandag

Mens kan jou vandag die mismoedigheid van vasgekeerde ballinge moeilik voorstel. Tog ken ons ook die ervaring dat daar moeilike dinge tussen ons en ons vreugde en ons hoop op die Here lê. Veral dié tyd van die jaar wanneer die Kersvreugde ons weer herinner aan ons hoop en verwagting op die Here om in te gryp en dinge nuut te maak.

Kersfees staan vir: God by ons; ons by Hom. Maar die pad Kersfees toe word vir ons geblokkeer deur magte en omstandighede buite ons beheer, dalk erger nog: deur mense na aan ons. En wat dit so erg maak, is dat dit dalk nie die eerste terugslag is nie, dat ons ervaar ons kom nie uit ons woestyntoestande nie. En noudat ons hier aan die einde van die jaar gedink het Kersfees is voor ons met sy wonderlike boodskap, nou slaan die moedeloosheid en magteloosheid toe.

Die redes hiervoor kan uiteenlopende wees:

  • Dalk is daar spanning in die familie wat nog uitgesorteer moet word;
  • Kinders of huweliksmaats kan die bron van ellende wees
  • Siekte of gestremdheid kan sy tol eis
  • Finansiële dilemmas of agterstande, met ‘n vinnig duurder-wordende lewe
  • ‘n Kultuur van grypsug, korrupsie en vrees vir persoonlike veiligheid wat ons bedreig en mismoedig maak.
Die woestyn gaan blom

God beloof egter dat die woestyn, die dor wêreld, gaan blom. Dat God se wonderbaarlike mag en liefde en versorging skielik gaan deurbreek. Dat die hel hemel gaan word. Dat magtelose en moedelose en gestremde mense vry en bly mense gaan word. Dat mense en magte en omstandighede wat die pad na God vir ons probeer blokkeer, buite aksie gestel sal word. Dat God in sy krag en liefde self na ons toe sal kom. En ’n nuwe pad na Hom toe vir ons sal gee. Waarop ons met baie groot vreugde sal loop. Na Hom toe.

Hierdie pad is nie iets wat ons kan bou of oopmaak of regmaak nie. Die Here doen dit vir ons. Ons hoef nie met ons swakke kraggies (wat ons nie eers het nie) te probeer paaie en brûe na God bou nie. Hy doen dit vir ons. Vertrou Hom! Wag op Hom! Luister na Hom as Hy sê tel jou slap hande en knieë op, skep moed en loop die pad na Hom. Luister na Hom as Hy sê: Gaan vertel vir die moedeloses (soos jy) hulle moet moed skep en saamloop.

Verrassende blomme

En sê nou maar ek doen dit, maar my omstandighede bly net so sleg? – sou jy met reg kon vra. Wel, dis die WOESTYN wat blom, dis in die (middel van die) woestyn waar die grootpad na Sion loop. Die nuwe lewe kom in die woestyn. God kom na ons in ons wildernisse en chaos en ellende. God kom in Jesus, sê die Kersverhaal, na ons stukkende wêreld van tweeduisend jaar gelede wat nou nog net so stukkend is, net so woestyn is.

Maar dit is hoekom ons woestynwêreld weer en weer blom: omdat God ook na ons, na my, na jou, kom! Dit is hoekom ons elke jaar weer en as ’t ware van voor af bly is: omdat God vir ons wat elke jaar so moedeloos en magteloos en hulpeloos is, en dit selfs nog meer raak, ja, totdat ons heeltemal gestrem is – dit is waarom ons van voor af bly is: omdat God vir ons nuwe lewe en krag gee, en sy grootpad gee, na Hom. En die magte wat die pad onbegaanbaar probeer maak, dwarsboom.

Om mekaar aan te spoor

En op hierdie pad deur die woestyn gee Hy vir ons aan mekaar, as reisgenote, om mekaar te bemoedig, op te help, aan te spoor. En bowenal te herinner dat ons op die Koning se pad is, saam met Hom, saam na sy paleis. Anderkant die woestyn.

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotlied
Lied 325 “Uit oorvloed van genade” of
VONKK 256 “Vol van vreugde wil ons jubel” of
Flam 368 “O Heer, My God (Dit Maak My Bly)”

Seën
6Die Here het die hemel en die aarde
gemaak,
die see en alles daarin.
Hy bly vir altyd getrou,
7Hy laat reg geskied aan verdruktes
en gee brood aan dié wat honger ly.
Die Here bevry die gevangenes,
8die Here laat blindes sien,
Hy ondersteun dié wat bedruk is.
Die Here het die regverdiges lief.
9Hy beskerm vreemdelinge
en help weeskinders en weduwees,
maar Hy versper die pad
vir die goddeloses.
10Die Here regeer vir altyd
Sion, jou God regeer
van geslag tot geslag.
(Ps 146:6–10)

Respons
Lied 321 Refrein: “Wees bly en juig, o Israel! God is mét ons: Immanuel!”

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.