Derde Sondag van Advent

Sections

Oorsig

Tema: Die dag van die Here is naby

Op die derde Sondag in Advent word die derde Adventskrans, wat vreugde simboliseer, aangesteek. Die naderende koms van Christus wek inderdaad vreugde by ons en vra vir lofprysing. Soos die engele van ouds kan ons sing: “Ere aan God in die hoogste hemele!” Die voorgeskrewe tekste verwoord iets van hierdie vreugde. Die sleutelteks, Jesaja 61, verkondig die blye boodskap dat die dag van die Here naby is – ‘n dag wanneer droefheid in vreugde verander gaan word, en hartseer in blydskap. Psalm 126, een van die pelgrimsliedere, vra vir God om die Godsvolk se lot te verander, sodat hulle wéér blydskap kan beleef. Die Johannesteks verwys na Johannes die Doper se blye getuienis oor Jesus, terwyl 1 Tessalonisense van ons vra om nie net gedurig te bid en dankbaar te wees nie, maar ook in blydskap te leef.

Ander tekste 

Psalm 126
’n Pelgrimslied.
Toe die Here die lot van Sion
verander het,
was dit vir ons soos ’n droom.
2Ons het gelag en gesing.
Onder die nasies het hulle gesê:
“Die Here hét groot dinge
aan hierdie mense gedoen.”
3Die Here hét groot dinge
aan ons gedoen;
ons was bly.
4Verander tog ook nou ons lot, Here,
soos U droë spruite in die Suidland
in waterstrome verander.
5Wie met trane saai,
sal die oes met gejuig inbring.
6Al loop hy en huil
terwyl hy die saaisak dra,
hy kom juigend terug
terwyl hy sy gerwe dra.

1 Tessalonisense 5:16-24
16Wees altyd bly. 17Bid gedurig. 18Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.

19Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. 20Moenie profesië uitsprake van dié wat die boodskap van God verkondig, geringskat nie, 21maar toets dit alles, behou wat goed is, 22en bly weg van alles wat sleg is.

23Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom! 24Hy sal dit ook doen, want Hy wat julle roep, is getrou.

Johannes 1:6-8, 19-28
6Daar was ’n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. 7Hy het gekom om te getuig; hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. 8Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig.

19Die Jode het priesters en Leviete van Jerusalem af na Johannes toe gestuur om hom te vra: “Wie is jy?”

Toe het hy hierdie getuienis afgelê 20en dit duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik verklaar: “Ek is nie die Christus nie.”

21Hulle vra hom toe: “Wie is jy dan? Is jy Elia?”
“Nee, ek is nie,” sê hy.
“Is jy dan die Profeet?”
“Nee!” het hy geantwoord.
22“Nou maar wie is jy dan? Ons moet ’n antwoord gaan gee aan dié wat ons gestuur het,” sê hulle vir hom. “Wat het jy oor jouself te sê?”

23Hy antwoord toe:
“Ek is die een wat in die woestyn roep:
Maak die pad vir die Here reguit.”
Dit is soos die profeet Jesaja gesê het.
24Daar was Fariseërs onder dié wat gestuur is, 25en hulle het vir hom gevra: “Nou maar waarom doop jy dan as jy nie die Christus is nie en ook nie Elia nie en ook nie die Profeet nie?”

26Johannes het hulle geantwoord: “Ek doop met water, maar tussen julle staan daar Iemand vir wie julle nie ken nie. 27Dit is Hy wat ná my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak nie.”

28Dit het oorkant die Jordaan in Betanië gebeur, waar Johannes besig was om te doop.

Sleutelteks

Jesaja 61:1-4, 8-11
Eer in plaas van smart
61 Die Gees van die Here my God het oor my gekom;
die Here het my gesalf
om ‘n blye boodskap te bring
aan die mense in nood,
Hy het my gestuur
om dié wat moedeloos is, op te beur,
om vir die gevangenes
vrylating aan te kondig,
vryheid vir dié wat opgesluit is,
2om aan te kondig dat die tyd gekom het
waarop die Here genade betoon,
die dag waarop ons God sy vyande straf
maar almal wat treur, vertroos,
3die dag waarop Hy
vir dié in Sion wat treur,
eer gee in plaas van smart,
vreugde in plaas van droefheid,
blydskap in plaas van hartseer.
Hulle sal genoem word:
Bome van Redding.
Die Here het hulle geplant
om sy roem te vermeerder.
4Hulle sal die eeue-oue puinhope opbou,
plekke herbou wat lankal verlate lê,
hulle sal verwoeste stede weer opbou,
plekke wat geslagte lank verlate lê.
5Uitlanders sal in julle diens wees
en julle kleinvee oppas,
vreemdes sal in julle lande
en julle wingerde werk.
6Julle sal genoem word:
Priesters van die Here,
Dienaars van ons God.
Julle sal van die rykdom van die nasies
geniet,
die trotse eienaars word
van hulle besittings.
7In plaas van vernedering sal julle
twee keer soveel besittings hê
as tevore,
in plaas van minagting
sal julle lof ontvang
oor wat julle besit.
Julle sal in julle land
twee keer soveel besit as tevore
en julle sal altyd vreugde hê.
8Ek is die Here, Ek het die reg lief,
Ek haat roof en misdaad.
In my trou sal Ek my volk gee
wat Ek beloof het,
Ek sal ‘n ewige verbond met
hulle sluit.
9Hulle afstammelinge sal bekend wees
onder die nasies,
hulle nakomelinge onder die volke.
Almal wat na my volk kyk, sal besef
dat hulle ‘n volk is
wat deur die Here geseën is.
10Ek is baie bly oor die Here,
ek juig oor my God,
want Hy het my gered,
vir my oorwinnaarsklere aangetrek.
Ek is soos ‘n bruidegom
met ‘n priesterkroon op,
soos ‘n bruid met haar juwele aan.
11Soos die grond plante laat uitspruit,
soos die plante in ‘n tuin vrugte gee,
so gee die Here my God die oorwinning
en laat Hy al die nasies luister
na die loflied tot sy eer.

Vorige stof

Daar is drie vorige preekriglyne:

 

Liturgie

RUS

Toetrede: VONKK 238 of Flam 231 of Lied 320

Votum: ( n.a.v. VONKK 4, n.a.v. Psalm 96)

Seëngroet

Lofsang: VONKK 80 [bekend, n.a.v. Jes. 61:10] of Flam 103 of Lied 167

Adventkrans / Verootmoediging

Geloofsbelydenis: VONKK 256 [selfde melodie as “Herders op die Ope Velde”] of Lied 321

HOOR

Gebed

Skriflesing: Jesaja 61:1-11

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer / Oordenking

Slotsang: VONKK 208 of Flam 167 of Lied 541

Seën: 1 Tessalonisense 5:23

Respons: Lied 320 laaste twee reëls: Wees bly, wees bly, o Israel / Hy is naby, Immanuel

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
VONKK 238 Bewaar my, o God of
Flam 231 Dankie vir hierdie nuwe dag (U Vreugde Is My Krag) of
Lied 320 “O kom, o kom, Immanuel”

Votum: ( n.a.v. VONKK 4, n.a.v. Psalm 96)
Sing vir die Heer ‘n nuwe lied tesaam.
Sing tot sy eer en prys die Heer se Naam.
Volke getuig, verkondig sy gesag.
Kom en vertel aan nasies van sy mag.
Groot is die Heer – bo alle gode groot!
Aan Hom die lof – Hy red ons uit die nood.
Luister en glans omstraal sy majesteit.
Hy is die Heer – ons God in ewigheid!
Kom, volke, prys die Heer se eer en mag.
Buig voor Hom neer uit eerbied vir sy krag.
Juig, aarde, juig tot eer van God die Heer.
Juig en wees bly: Die Here God regeer!

Seëngroet

Lofsang
VONKK 80 Ek Is Bly [bekend, n.a.v. Jes. 61:10] of
Flam 103 Kersfees Is ’n Vreugdefees of
Lied 167 “Jesus, bron van al my vreugde”

Adventkrans / Verootmoediging
(Uit: Gebedeboek met Liturgiese voorstelle)
Die derde kers in die Adventskrans is die kers van vreugde. Ons steek dit aan omdat Jesus gekom het. Soos sy geboorte vreugde vir Josef en Maria gebring het, so bring sy teenwoordigheid in ons wêreld vreugde waar daar hartseer was. As Hy in ons lewens is, is die vreugde altyd dieper as die trane.

Die derde adventskers word aangesteek
Lidmaat: Dankie Here vir die vreugde wat U ons gee. Ons vra U om altyd by ons te bly, terwyl ons wag dat al u beloftes in vervulling sal gaan en dat Christus weer sal kom. Help ons om draers van vreugde te wees in ‘n wêreld wat alle hoop op vreugde laat vaar het.

Geloofsbelydenis
VONKK 256 Vol van vreugde wil ons jubel [bekend – selfde melodie as “Herders op die Ope Velde”] of
Lied 321 “U het gekom, Immanuel”

Liedere

VONKK 238 “Bewaar my, o God”
Nav Psalm 16:1 en 11 Teks: Behüte mich, Gott – Taizé; Afrikaanse weergawe: Gerrit Jordaan 2012 ©
Musiek: BEHÜTE MICH, GOTT – Jacques Berthier 1923-1994. Ateliers et Presses de Taizé, Frankryk. Met toestemming gebruik.
© 2013 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media) RUBRIEK: Meditatief – Geloof en Vertroue / God se sorg

Afrikaans:
Bewaar my, o God, ek vertrou op U;
U wys my die pad na lewe.
In U is vreugde, vreugde in oorvloed.

Engels:
Keep me, o God, for I trust in you.
You show me the path of life.
With you there is fullness of joy.

Duits:
Behüte mich, Gott, ich vertraue dir,
du zeigst mir den Weg zum Leben.
Bei dir ist Freude, Freude in Fülle.

VONKK 80 “Ek Is Bly”
Jesaja 61:10 Teks: Malan Nel 1974 Melodie: JEUG-TOT-JEUG – Awie van Wyk 1974
Gebruik met toestemming van die NG Kerk Uitgewers © 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Kontemporêr – Lofprysing

Ek is bly, ek is bly,
ek verbly my in die Heer.
Hy het my ‘n nuwe kleed gegee.
Hy het my verlos. Hy het my verlos.
Ek is bly, ek is bly
soos ‘n bruidegom en bruid.
Ek is bly!
Jesus is my blydskap.
Jesus is my blydskap.
Jesus is my blydskap. Ek is bly.
Ek is bly, ek is bly,
ek verbly my in die Heer.
Hy het my ‘n nuwe kleed gegee.
Hy het my verlos. Hy het my verlos.
Ek is bly, ek is bly
soos ‘n bruidegom en bruid.
Ek is bly!

VONKK 256 “Vol van vreugde wil ons jubel”
Teks: Jacques Louw 2012 © Melodie: Les anges dans nos campagnes – Franse Kerslied E18.
Orrelbegeleiding: Werkgroep Kerkmusiek UOVS 1978. Gebruik met toestemming Bybel-Media.
Diskant: Jacques Louw 2012 © © Teks, orrelbegeleiding en diskant: 2012 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Openbare besit RUBRIEK: Klassiek – Kersfees en Epifanie

1. Vol van vreugde wil ons jubel
en oor God se goedheid sing.
God se liefde vir die mensdom
het sy Seun na ons gebring.

Refrein:
Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God,
met jou hele lewe!
Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God.
Loof die Hemelkoning.

2. Jesus Christus, die Verlosser,
kom in ons gebrokenheid.
Hy bevry ons uit genade
van ons skuld en sondigheid.

Refrein:
Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God,
met jou hele lewe!
Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God.
Loof die Hemelkoning.

3. Jesus is ons Lig en Lewe –
wat ’n vaste sekerheid!
By Hom is daar ware vrede,
lewe tot in ewigheid!

Refrein:
Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God,
met jou hele lewe!
Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God.
Loof die Hemelkoning.

4. Saam met eng’le uit die hemel
wil ons ook ons hulde bring.
“Alle eer aan God, die Here!”,
juig ons in verwondering.

Refrein:
Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God,
met jou hele lewe!
Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God.
Loof die Hemelkoning.
LW: Instrumentale verwerkings van hierdie melodie vir onder andere fluit, viole, simbale en klokkies, is beskikbaar by die musikale verryking van VONKK 84.

VONKK 208 “Wees Bly, Al God Se Kinders”
Teks: Ermuntert euch, ihr Frommen – Laurentius Laurenti 1700; Rejoice, rejoice, believers – Sarah Borthwick Findlater 1854; Afrikaanse teks: Hannes van der Merwe 2012 © Musiek: HAF TRONES LAMPA FÄRDIG – Sweedse volksmelodie
Musikale verryking: Gerrit Jordaan 2012 © Teks en musikale verryking: 2012 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Musiek: Openbare besit RUBRIEK: Klassiek – Advent / Hoop en Voleinding

1. Wees bly, al God se kinders,
die dag is amper hier,
’n nuwe tyd sal aanbreek
’n tyd om fees te vier.
Die Bruidegom is naby,
die lig begin reeds skyn.
Geduldig wag en bid ons
dat duisternis verdwyn.

2. Ons leef in donker tye
waar haat en stryd gedy,
waar mense onderdruk word,
onskuldiges steeds ly.
Laat skyn die lig van Christus!
Leef in sy koninkryk,
sodat die donker t’rugdeins
en voor die lig sal wyk!

3. Ons hoop en ons verwagting
is Jesus, onse Heer,
die Lig wat alle donker
uiteind’lik sal verteer.
Ons hef ons hart en hande
tot Hom wat ons bely
as Seun van God, die Vader,
wat ons ook kom bevry.

F231. “Dankie vir hierdie nuwe dag (U Vreugde Is My Krag)”
(RUBRIEK: Flam – Lof) Oorspronklike titel: De vreugde van U is mijn kracht
Teks en musiek: Marcel Zimmer Afrikaanse vertaling: Faani Engelbrecht © 2007
© 2001 Celmar Music (Neh 8:10, Ps 118:24 en Joh 14:27)

Dankie vir hierdie nuwe dag
wat ek van U kry deur u mag.
Heer wat ’n seën elke dag opnuut,
U gee u liefde telkens weer
en u genade keer op keer
elke oggend, elke dag opnuut.
U gee my vrede wat die wêreld nooit gee,
U gee my blydskap deur u Heilige Gees.
Ja, die blydskap wat U my gee
is meer as die vreugde wat die wêreld het.
As die son skyn en in die donkere nag,
U vreugde ek weet is my krag.

F103. “Kersfees Is ’n Vreugdefees”
(RUBRIEK: Flammikidz – Kersfees / Diens en Getuienis) Teks en musiek: Jan de Wet © 2003 MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Lofliedere vir Jesus – 100 Gunstelinge)

1. Kersfees is ’n vreugdefees.
Jesus is nou hier.
Hy wil by sy mense wees
om saam met hulle fees te vier.

2. Kersfees is ’n Christusfees
as ons net verstaan,
dat Hy nie net in ’n krip lê nie,
maar ook aan ’n kruis moes hang.

Refrein:
Vir jou en my het Jesus mens geword.
Hy het gely om ons die lewe te gee.
Maak oop jou hart en laat sy vrede in.
Kersfees sal dan in jou begin.

3. Kersfees is ’n vreugdefees.
Jesus het gekom.
Hy wil by sy mense wees
dat hul kan glo in Hom.

4. Kersfees is ’n vreugdefees.
As ons net verstaan,
dat Hy nie net in ’n krip lê nie,
maar ook deur ’n graf moes gaan.

Refrein:
Nie net een keer in ’n jaar nie!
Kersfees elke dag heel jaar.

F167. “Wees Bly”
(RUBRIEK: Flam – Diens en Getuienis / Wegsending) Oorspronklike titel:Rejoice! Teks en musiek: Graham Kendrick
Afrikaanse vertaling: Faani Engelbrecht © 1983 Kingsway’s Thankyou Music

Refrein:
Wees bly, want Hy, Koning Jesus,
die Hoop, die Vrede, woon in ons!
Hy leef! Hy leef! Sy Gees is in ons!
Staan op! Staan op! Gemeente, juig: Hy regeer!

1. Die tyd het aangebreek, bou aan Sy Koninkryk.
Die oes is groot, maar die arbeiders is min.
Hy kom in majesteit, bring die oorwinning in die stryd.
Almal moet sien dat Hy regeer!

2. Jesus werk in ons, Hy volvoer deur ons sy plan.
Hy bou sy ryk, nie van woorde maar van krag!
Selfs die onmoontlike, dit doen Hy met sy wondermag.
Almal moet sien Hy is die Heer.

3. Al is ons swak, deur sy genade is ons sterk.
Ons is soos klei, en Hy vorm ons na sy beeld.
Juis as ons swak is, weet ons sy Naam word deur ons geëer.
Dan sien die wêreld Hy is Heer!

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Jesaja 61:1-11

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

Een opsie is om die metafoor te gebruik van ‘n potplant waarvan die blare hang. Wanneer ‘n mens water daaroor gooi, is dit sommer gou weer regop en mooi en lewendig. Op dieselfde manier gee die Gees van die Here vir ons nuwe krag en moed.

Vers 3 van Jesaja 61 se simboliek is bykans glad nie vertaal in die 1983-vertaling nie. Die OAV vertaal dit as: “om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde-olie vir treurigheid, ’n gewaad van lof vir ’n verslae gees; sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, ’n planting van die HERE, tot sy verheerliking.” Terwyl die 2020 vertaling kies vir “om te voorsien vir hulle wat oor Sion rou, om vir hulle tulbande te gee in plaas van stof, vreugde-olie in plaas van rou, klere vir lofprysing in plaas van ‘n verslae gees. Hulle sal genoem word: “Rerebinte van Geregtigheid, geplant deur die Here om Hom te verheerlik.” Baie engelse vertalings vertaal mooi: “a crown of beauty instead of ashes.”

‘n Mens kan lekker daarby aansluit. Hoe gee ons fisies daaraan uitdrukking wanneer ons sleg voel? Jy kan vertel hoe mense in die Bybel se tyd letterlik as oor hulle koppe gegooi het (en dalk as oor ‘n paar woelige knape se koppe gooi?). Vandag sal ons dinge doen soos om heeldag in ons pajamas te bly, of nie ons hare te kam nie. Maar wanneer ons goed voel, dan trek ons mooi en netjies aan. Of wanneer ons mooi aantrek – ‘n splinternuwe rok waarna ons al lankal uitsien – dan voel ons sommer goed! Dit is wat die Here vir ons sê. Dat hy daardie aaklige “as op jou kop”-gevoel vervang met “jou gunsteling blink rok”-gevoel. Jy kan hierop uitbrei, want ons weet dit gaan mos nie eintlik oor hoe ons voel nie, maar oor die dinge wat die emosie veroorsaak.

Gee vir kinders karton, kryte, skêre, blinkertjies as jy kwaad is vir die koster, en wat jy ook al kan opspoor, sodat hulle tydens die res van die diens vir hulle kan krone maak. Of gebruik een van hierdie template.

Preekriglyn

“Die Here het my gestuur om ‘n blye boodskap aan mense in nood te bring.” So begin ons teks. Die woord vir “blye boodskap” kan ook met “evangelie” vertaal word. Die Here het hom gestuur om die evangelie, goeie nuus aan mense in nood te bring.

Goeie nuus in ons tyd is nogal skaars. En dié wat daar is, hou gewoonlik nie lank nie. Dit waai gou oor en al die slegte nuus oorspoel ons weer.

Israel het ín die ballingskap na goeie nuus gesmag. Hulle het waarskynlik na hulle land teruggekeer met drome en verwagtings van ‘n gelukkige en geseënde lewe. Hulle is in hulle verwagtings teleurgestel. Die stede en dorpe was puinhope. Landboutoestande was ellendig. Uit Jesaja 62:8 lei ons af hulle het hard gewerk en weer begin saai en plant, maar hulle oeste het uiteindelik in ander se hande beland. Hulle is gestroop van hulle menswaardigheid deur onregverdige strukture en ander mense. Hulle was platgeslaan deur aanhoudende slegte nuus.

Maar dan, te midde van ruïnes en puinhope, onreg en swaarkry, klink hierdie verrassende lied in Jesaja 61 op. Die Here stuur ‘n profeet met ‘n blye boodskap, met goeie nuus. Die verwysing na die Gees van die Here wat op hom is en sy salwing deur God, dui op sy gesag as gestuurde van die Here. Hier is iemand wat deur God self afgesonder, toegerus en gestuur is om die evangelie van God se liefde en genade te verkondig. Dit is goeie nuus wat van God self af kom.

Dié goeie nuus is nie in die eerste plek vir magtiges en bevoorregtes bedoel nie, maar vir die armes en die geringes, vir hulle wat op die kantlyn ingeperk is.

Goeie nuus vir die moedeloses

Luister na hierdie goeie nuus van Jesaja 61.

Dit is ‘n woord vir gebrokenes van hart, soos Psalm 34:19 waar ons hoor van mense wat deur een of ander krisis platgeslaan is, van mense wat boedel oorgegee het, van mense wat nie meer omgee nie en nie meer weet watter kant toe nie. Israel ná die ballingskap was ook gebroke van hart.

Vandag se gebrokenes van hart is in krotte, maar ook in die kerk. Hulle is op straat en in luukse wonings. Hulle is in klein kamertjies in ouetehuise, maar ook by Kerspartytjies besig om hulle sorge te probeer verdrink. Mense se harte is deur siekte of dood gebreek. Vanweë seksuele oriëntasie is mense deur die samelewing verneder en gebroke. Jy sal weet wat die hartsgebrokenheid in jou eie huis of gesin is.

Ten spyte van ons radeloosheid met hierdie hartsgebrokenheid, bevestig Jesaja 61 dat God nie apaties daarteenoor staan nie. Hy sien die gebrokenes raak. Hy verstaan hulle. Hy kom na hulle toe om hulle aan te raak en hulle nood te verlig. “Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses” (Ps 34:19); “Die Here genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde” (Ps 147:3).

In Jesaja 61 stuur die Here ‘n profeet om die gebrokenes van hart te vertroos. Nuwe Testamentiese gelowiges weet God het uiteindelik sy eie Seun gestuur om die gebrokenes van hart te genees. In sy “intreepreek” in Nasaret (Luk 4:16-21) haal Jesus hierdie verse in Jesaja 61 aan. In vers 21 sê Hy: “Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul.”

Jesus is die Gesalfde van Jesaja 61. Hy het mens geword om die gebrokenes van hart se wonde te verbind. Sy aardse bediening bevestig juis dit: Hy genees melaatses, laat blindes sien, gee honger mense kos, eet saam met tollenaars en die sondaars en gee mense wat verdruk en veronreg is hulle menswaardigheid terug. Ons sien die liefde van God vir gebrokenes van hart die duidelikste aan die kruis en in Jesus se opstanding uit die dood.

Jesaja 61 het nóg goeie nuus.

Goeie nuus vir die gevangenes

In vers 1 sê die profeet hy het ook gekom om vrylating vir die gevangenes aan te kondig, vryheid vir hulle wat opgesluit is. Waarskynlik dink die profeet hier aan die bepalings van die sogenaamde genade- of jubeljaar wat Levitikus 25 beskryf. Die bedoeling van die jubeljaar was om alle ekonomiese en sosiale ongelykhede in die land om te keer en skuldenaars se menswaardigheid te herstel.

Daar is geleerdes wat meen die vrylating van gevangenes is hier ‘n metafoor vir enigeen wat swaar dra aan een of ander vorm van skuld — mense wat gevangenes geword het van foute wat hulle in die verlede gemaak het, mense wat deur ander mense gevange gehou word deur een of ander onreg wat lank terug gepleeg is. Dit gaan oor mense wat deur hulle eie skuld of sonde versmoor en vasgeketting word.

Jesaja 61 sê God maak die tronkdeure vir sulke mense oop. Hy laat hulle vry. Hy breek die kettings wat hulle gevange hou los sodat hulle weer die lig kan sien, weer kan asemhaal, weer kan lééf. Want Hy is die God van tweede kanse en óór begin.

Waar haak jy vas? Wat is die kettings wat jou gevange hou? Dalk ‘n verhouding wat skeefgeloop het? Dalk iets wat jy gedoen het waarvan niemand weet nie, maar wat stadig en seker die lewensasem uit jou pers? Skuldgevoelens gooi skaduwees oor jou lewe en word ‘n tronk wat jou lewenslank gevange kan hou.

Die Duitse teoloog Eberhard Jüngel skryf êrens die Kersevangelie is destruktief. Met Christus se koms het God die ou dinge vir eens en altyd weggeneem en afgebreek. In Christus het ‘n nuwe bedeling aangebreek, ‘n bedeling van shalom, vrede, vergiffenis en vreugde.

Taak en opdrag

Die goeie nuus beteken ook ‘n taak en ‘n opdrag.

In vers 4-5 verskuif die profeet se aandag na die toekoms van die land. Die stede en dorpe wat in puin lê, moet herbou word. Mense wat deur die goeie nuus in vers 1-3 verander en vernuwe is, ontvang nou ook ‘n nuwe taak. Hulle is deur God bevry en heelgemaak. Daarom het hulle nou ‘n nuwe visie, nuwe energie en nuwe moed om die moeilike taak van die herbou van die land op hulle te neem.

Hulle ontvang selfs ‘n nuwe naam: bome van redding. Dis ‘n beeld vir stabiliteit, vitaliteit en betroubaarheid. Gelowiges is die Here se dienaars wat bouend, helend en genesend in die samelewing moet werk. God se nuwe wêreld moet in nuwe mense, nuwe verhoudings en nuwe strukture sigbaar word. Een kommentator stel dit só: “Christenwees het nie net te doen met glo en bid nie, maar ook met klip en sement.”

Kersfees roep ons om God se medewerkers te wees. Ons moet begin bou en regmaak wat in die wêreld stukkend is. Dit is nie altyd maklik nie. Dit vra harde werk, pik- en graafwerk. Baie mense sal sê dit is ‘n vernederende werk. Maar dit is ook wonderlik vernederende werk, want ons doen dit vir die Here, as deel van sy span. Die laaste deel van vers 3 sê ons doen dié werk om die Here se roem te vermeerder.

As ons dié goeie nuus gehoor het – góéd gehoor en ons eie gemaak het – het ons alles wat nodig is om getroos te lewe en te sterwe. Dan het ons ‘n geseënde Kersfees gehad!

God stuur ons om te leef

Gebed

Dankoffer
As daar weens Covid-reëlings tans net by die deure dankoffer opgeneem word, sal dit goed wees om hier ‘n oomblik van refleksie in die liturgie te sit. Herinner die gemeente dat hier normaalweg dankoffer opgeneem word. Die tyd kan dan óf gebruik word vir gebed rondom die impak van Covid – dalk ook op die gemeente of mense se finansies, of vir mense wat siek is of geliefdes verloor het. So-nie kan daar nagedink word oor offervaardigheid..

Slotsang
VONKK 208 Wees Bly, Al God Se Kinders of
Flam 167 Wees Bly of
Lied 541 “Ons bring aan U, o Jesus”

Seën
1 Tessalonisense 5:23
23Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom!

Respons
Lied 320 laaste twee reëls: Wees bly, wees bly, o Israel / Hy is naby, Immanuel

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.