Derde Sondag in Lydenstyd

Sections

Oorsig

In die tradisie staan hierdie Sondag bekend as Oculi (oë). 

Die fokusteks handel oor Jesus se gesprek met die Samaritaanse vrou oor die water wat ewige lewe gee. Die Eksodusteks vertel die verhaal van water uit die rots by Massa/Meriba tydens die woestynreis van die Israeliete. Die insident by Massa/Meriba kom weer aan die orde in die psalm, in die geval met spesifieke verwysing na die opstandigheid van die Israeliete. Die teks uit Romeine handel oor die vyandskap tussen God en mens wat deur Jesus se versoeningsdood uit die weg geruim is.

Ander tekste

Eksodus 17:1-7; Psalm 95; Romeine 5:1-11

Fokusteks

Johannes 4:5-42

Jesus en die Samaritaanse vrou

4 Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer dissipels maak en doop as Johannes—2Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy dissipels.—3Toe Jesus dit verneem, het Hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. 4Hy moes deur Samaria gaan.

5Hy kom toe by ’n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. 6Die fontein van Jakob was daar, en Jesus het toe, omdat Hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent twaalfuur die middag.

7Daar kom toe ’n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar: “Gee My ’n bietjie water om te drink.”

8Sy dissipels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop.

9Die Samaritaanse vrou sê toe vir Hom: “Hoe vra jy, wat ’n Jood is, vir my, ’n Samaritaanse vrou, water om te drink?”

Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie.

10Jesus het haar geantwoord: “As jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê: ‘Gee My ’n bietjie water om te drink,’ sou jy Hom gevra het, en Hy sou vir jou lewende water gegee het.”

11Die vrou sê toe vir Hom: “Meneer, jy het nie eens ’n skepding nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? 12Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie?”

13Maar Jesus antwoord haar: “Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry; 14maar wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat Ek hom sal gee, sal in hom ’n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee.”

15Die vrou het vir Hom gesê: “Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie.”

16Hy sê toe vir haar: “Gaan roep jou man en kom terug hierheen.”

17Die vrou het Hom geantwoord: “Ek het nie ’n man nie.”

En Jesus sê vir haar: “Dis reg wat jy nou gesê het: ‘Ek het nie ’n man nie.’18Jy het reeds vyf gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat.”

19Die vrou het vir Hom gesê: “Meneer, ek sien dat u ’n profeet is. 20Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en tog sê julle die plek waar ’n mens God moet aanbid, is in Jerusalem.”

21Jesus sê toe vir haar: “Glo My, Mevrou, daar kom ’n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. 22Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid; ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. 23Maar daar kom ’n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen. 24God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid.”

25Die vrou het vir Hom gesê: “Ek weet dat die Messias kom, Hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer Hy kom, sal Hy alles aan ons bekend maak.”

26Toe sê Jesus vir haar: “Dit is Ek, Ek wat met jou praat.”

Die Samaritane glo in Jesus

27Net toe het sy dissipels teruggekom en hulle was verbaas dat Hy met ’n vrou praat. Tog het niemand vir haar gevra: “Wat wil jy hê?” of vir Hom: “Waarom praat U met haar?” nie.

28Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan en na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê: 29“Kom kyk, hier is ’n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is Hy nie miskien die Christus nie?”

30Die mense het toe uit die dorp uit na Jesus toe begin kom.

31Intussen het sy dissipels by Hom aangedring: “Rabbi, eet tog ’n stukkie.”

32Maar Hy sê vir hulle: “Ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie.”

33Die dissipels sê toe vir mekaar: “Sou iemand dalk vir Hom iets te ete gebring het?”

34Maar Jesus het vir hulle gesê: “My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk te voltooi. 35Sê julle nie: ‘Nog vier maande, dan is die oes daar’ nie? Maar Ek sê vir julle: Kyk daar, kyk na die lande; hulle is ryp vir die oes. 36Nou al ontvang die man wat oes, sy loon en samel hy die oes in vir die ewige lewe. So is die een wat saai, en die een wat oes, saam bly. 37Hier is die gesegde waar: ‘Die een saai, en die ander een maai.’38Ek het julle gestuur om ’n oes in te samel waaraan julle nie gearbei het nie. Ander het gearbei, en julle pluk die vrug van hulle arbeid.”

39Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van die vrou wat getuig het: “Hy het my alles vertel wat ek gedoen het.” 40Toe die Samaritane by Hom kom, het hulle by Hom daarop aangedring om by hulle te bly. Hy het twee dae daar gebly. 41Nog baie meer van hulle het toe tot geloof in Hom gekom op grond van wat Hy gesê het; 42en hulle het vir die vrou gesê: “Ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na Hom geluister, en ons weet dat Hy waarlik die Verlosser van die wêreld is.”

Jesus stuur ons uit en ons kom tot rus

Rus

Votum: Ps. 95:1-7a

Seëngroet

Skuldbelydenis / Geloofsbelydenis: Flam 14

Toewyding: Flam 74

Lofsang: Flam 164

Liedere

F14. “Jesus Is Die Heer”
(RUBRIEK:  Kruisfuur – Geloofsbelydenis)
Teks en Musiek: André Serfontein
© 2005 MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op FLAM, vol 1)

1. Keer op keer,
val ek neer,
deur my eie sondigheid.
Telkens weer,
wil ek self probeer,
opstaan uit my hulpeloosheid.
Hy laat my verstaan,
daar is net een Naam.
Elke knie sal voor Hom buig.

Refrein:
Jesus is die Heer.
Jesus is die Heer.
Dit is wat ek glo.
Ek sing dit weer en weer.
Jesus is die Heer.
Voor Hóm sal ek buig.
Jesus is die Heer.
Jesus is die Heer.
Hy’s my Heer.

2. Keer op keer,
buig Hy neer
en lig my uit my hulp’loosheid.
Weer en weer
wys Hy Hom as Heer,
oorweldig my met heiligheid.
Dis dan dat ek verstaan
daar is net een Naam.
Elke knie sal voor Hom buig.

Refrein:

F74. “Ek Wil Die Here Dien Met My Lewe”
(RUBRIEK: Flammikidz – Diens en Getuienis)
Teks en Musiek: Soekie Rautenbach
© 2003 MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op God is groot)

Refrein: (x2)
Ek wil die Here dien met my lewe
want Hy alleen is God

1. Hy’s die enigste pad na die Vader toe
Hy’s die Waarheid en die Weg
Daar is niemand anders wat lewe gee
Sy Naam is Jesus

Refrein:  (x2)

2. As ek bang is, is Hy daar vir my
As dit donker is, Hy’s die Lig
As ek alleen is, is Hy my vriend
Sy Naam is Jesus

Refrein:  (x2)

3. Vir die blindes
sal Hy die pad kom wys
Vir die swakkes sal Hy help
Vir die siekes sal Hy genesing bring
Sy Naam is Jesus

Refrein: (x2)

4. Vir die sondaar
wil Hy verlossing bring
Die gevangenes laat Hy vry
Die wat hartseer is,
sal Hy vertroos
Sy Naam is Jesus

Refrein:  (x2)

F164. “Elke Knie Sal Voor Hom Buig”  
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Geloofsbelydenis)
Teks en Musiek: Rick Moser
© MAR Gospel Music Publishers
(Fil 2:10,11)

Elke knie sal voor Hom buig.
Jesus is die Heer.
En elke tong sal moet bely
Jesus is die Heer.
God het Hom ‘n Naam gegee
verhoog bo elke naam.
In sy Naam sal ons elke werk
van die bose kan weerstaan.

Elke bloedgewaste sing
Jesus is die Heer.
Aan Hom alleen die hulde bring
Jesus is die Heer.
Hy alleen is waardig
om die ere te ontvang.
Deur sy bloed is ons losgekoop
uit elke volk en stam.

Elke man en vrou en kind sing
Jesus is die Heer.
Laat jou loflied dag en nag weerklink
Jesus is die Heer.
Hemel,  aarde dal en kruin sing
Jesus is die Heer.
Laat elke wese uitbasuin

Jesus is die Heer.  [x3]
Jesus Christus. [x2]
Jesus is die Heer.

God praat met ons en ons luister

As jy in jou preek eerder gaan fokus op die gesprek tussen Jesus en die Samaritaanse vrou, oorweeg om hierdie briljante moderne monoloog te wys.

Familie-oomblik

Reël vooraf om ‘n konveksie-oond of klein oondjie in die kerk te hê.  Dit moet voorverhit, so sit dit aan die begin van die diens aan.  Sê vir die gemeente dat jy later sal verduidelik waarom jy dit doen – of vertel vir hulle dat julle gaan brood bak.  Om brood te bak, moet jy egter sekere voorbereidings tref, soos om die oond betyds aan te sit.

Vertel vir die kinders dat julle gaan brood bak.  Terwyl julle die brood bak, beklemtoon die hele tyd dat dit ‘n proses is.  Wys stukkies koring, vertel dat dit fyn gemaal word om meel te maak (laat een van die kinders self ‘n paar stukkies fyn stamp om te demonstreer).  Verduidelik dat bakpoeier die deeg  vinnig laat reis, maar dat ons soms suurdeeg gebruik.  Dan moet die deeg in die son staan en af en toe geknie word.

Wicus Wait gee die volgende resep, uit “Onthou Kos”,  deur Heleen Meyer (Lapa uitgewers, 2008):
Bierbrood met kaas en kruie
250g (450 ml) bruismeel
250g (450 ml) koekmeel
7.5 ml bakpoeier
10 ml sout
100g (250 ml) gerasperde beleë Cheddarkaas
1 x 340ml blikkie bier
90 ml water
30 ml sagte bruinsuiker
30-45 ml vars tiemie blaartjies
6-8 gemarineerde songedroogde tamaties, in repies gesny
15-30 ml sonneblom-, papawer- of sesamsaad of ‘n mengsel hiervan.

1.  Voorverhit die oond tot 200°C.  Smeer en voer bodem van ‘n 1.5 liter broodpan of ander interessante houers, bv. leë blikkies van verskillende vorms en groottes of individuele broodpannetjies deeglik met botter.
2.  Sif meel, bakpoeier en sout in ‘n groot mengbak saam.  Roer kaas by.
3.  Meng res van bestanddele, behalwe saadjies, in ‘n aparte bak.
4.  Roer vloeistof by die droë mengsel in en roer net tot al die bestanddele goed gemeng is.
5.  Skep in voorbereide pan of houers en sprinkel saadjies oor.  Druk saadjies liggies vas en bak brood sowat 50-60 minute of 20-30 minute vir kleiner boordjies of tot ‘n toetspen skoon uitkom.
6.  Laat broodjies sowat 2-3 minute in pannetjies staan.  Keer dan dadelik, maar versigtig uit.

Terwyl jy die brood bak (oefen maar vooraf), verduidelik:
Dit is ‘n proses om brood te bak – van die koring wat gesaai word, ryp word, geoes word, meel gemaak word, totdat ons dit nou in die oond sit.  Dan moet ons nog wag vir die brood om gaar te word – én daarna om af te koel (terwyl ons die hele tyd die heerlike geur ruik).

So tref God ook voorbereidings, is daar ‘n proses wat God laat gebeur sodat mense gered kan word.  Kyk hoe het God voorbereidings getref in die verhaal wat ons vandag gelees het:  God laat vir Jesus gebore word;  Jesus moes deur Samaria gaan; die vrou het gaan water haal op dieselfde tyd wat Jesus by die put was, ens.  Daardeur berei God die oes voor.

Preekriglyn

[Nota: In hierdie preek word verse 34-28 as uitgangspunt geneem om sentrale temas uit die hoofstuk te ontsluit.  Dit is nodig, omdat Johannes 4 lank is en soveel aspekte dek.  Die prediker kan moontlik die verhaal van verse 1 tot 27 kortliks vertel, en daarna verse 28 tot 42 voorlees.]

Die vrugbare grond was daardie jaar sopnat, deurdrenk.  Die afgelope twee weke het daar goeie, deurdringende reën geval.  Dit veroorsaak toe die krisis waarvan ons praat.

Tydens my studentedae kuier ek by ’n meisie se ouers op die plaas.  Hulle is voorspoedige graanboere, en die koring is net mooi gereed om geoes te word. Die reën is die krisis, want dit maak die lande onbegaanbaar.  Niemand kan by die koring kom om dit te oes nie.  Die stropers val in die lande vas.

Mens kan die oes nie onbepaald uitstel nie.  Die gevaar is dat die koring in die aar begin ontkiem, of die slagoffer van swamme kan word.  Dan is die pragtige oes grootliks daarmee heen.

Tot vandag toe bly die boer se trane my by.  Die hoofpad loop deur die plaas, en ons staan op die padskouer oor die lande en kyk.  Groot trane biggel oor sy wange.  Daar is ’n wonderlike oes op die lande.  Sy verwagtinge was so groot.  Nou kan dit nie afgeoes word nie.

Dit herinner mens aan Jesus se woorde in Johannes 4: “Kyk daar, kyk na die lande; hulle is ryp vir die oes…  So is die een wat saai, en die een wat oes, saam bly….  Die een saai en die ander een maai.  Ek het julle gestuur om ’n oes in te samel waaraan julle nie gearbei het nie.  Ander het gearbei en julle pluk die vrug van hulle arbeid” (35-38).

Wat gebeur met ons wanneer ons Jesus se woorde konkreet begin toepas?  Sou ons begin kyk?  Sou ons die oeslande leer raaksien?  Sou ons met vreugde begin oes?

Die ryp oeslande leer ons anders kyk na ons omgewing

’n Dramatiese wending ontvou in Johannes 4.  Die skeptiese Samaritaanse vrou los haar skepding net daar by die put en laat spat vir die dorp.  Daar het iets gebeur wat haar gehelp het om Jesus in ’n totaal nuwe lig te sien.  Aan die begin van die gesprek het sy ’n dors man gesien, moeg van die reis. Daarna sien sy ’n Jood, toe ’n rabbi, daarna ’n profeet en uiteindelik sien sy sowaar die Messias!

Dit gebeur omdat Jesus reg van die begin af die oes kon sien, ook in die Samaritaanse vrou.

Terwyl die vrou dorp toe hardloop, gesels Jesus met sy dissipels oor die ryp oeslande.  Terselfdertyd begin die Samaritane uit die dorp na Jesus stroom.  Hulle wit gewade waai liggies en die wind, en die normale beweging van hul lywe laat hulle soos ’n ryp graan op ’n oesland lyk.  Jesus wys sy dissipels op die toneel van die naderende Samaritane.  “Kyk daar, kyk hoe kom hulle nadergestap…  Kyk na die lande, hulle is ryp vir die oes…” (35)

Die dissipels sien die godsdienstig-onrein Samaritane.  Jesus sien egter die oes.  Jesus sien mense gereed om na God te draai.  Jesus leer ons om anders na mense in die omgewing te kyk.  Wat sien mens as jy rondom jou kyk?  Jesus sê: jy sien ryp oeslande!

Toe ek klein was, het ek gedink God kyk van vêr af neer op die aarde.  En Hy is kwaad oor alles wat Hy sien.  Diegene wat Hy sien – en dis almal – is diep in die moeilikheid by Hom.  Dit was nogal ’n ontdekking om bietjie later in my lewe Matteus 9:36-38 van Jesus se optrede in Galilea te lees:

Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moes en hulpeloos soos skape wat nie ’n wagter het nie.  Hy sê toe vir sy dissipels: ‘Die oes is groot, maar die arbeiders min.  Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.

Die woorde “innig jammer gekry” beteken letterlik dat Jesus se “hart en ingewande” (die setel van mens se emosies) “in beroering gekom het oor die mense.”  Eerder as woede of verwerping, is daar die intense behoefte by Jesus om mense in te trek in ’n verhouding, en mense deel te maak van die familie van God.

Jesus leer sy dissipels kyk en sien soos Hy sien.  Hy sien ’n oes wat gereed is om in die Groot Geselskap, in ’n verhouding met Vader, Seun en Gees, te lewe.

Ons het geopende oë nodig.  Oë wat mense as oes kan sien.  Rondom ons is daar ryp oeslande, mense is oop vir die Here, miljoene wag op sy leer, staan reg om die warm hart en hande van die Messias te val.

Die ryp oeslande leer ons om die drie-enige God aan die werk te sien

Terwyl die Samaritane soos ryp koringare nadergestap kom om deel te word van die inbring van die oes, leer Jesus sy dissipels: “My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk te voltooi.” (34)

Wat die dissipels nou gaan sien, die inbring van die oes by die put van Sigar in Samaria, is voedsel vir Jesus – dit is wat hom energeer. Verder is dit ook die voltooiing van die werk van Hom wat vir Jesus gestuur het.   God die Vader het reeds in hierdie dorp gewerk, en mense voorberei om die Messias te herken en te aanvaar.  Daardie werk word nou voltooi wanneer Jesus en sy dissipels die vreemde gemeenskap, anderkant die Samaritaanse grens, betree.  God die Vader se werk word voltooi wanneer Jesus aan mense voorgestel word, en hulle ingenooi word in gemeenskap met Vader, Seun en Heilige Gees en dus ook in die kerk van die Here.

Jesus voltooi die Vader se werk.  Dit bring vreugde.  Luister na hierdie merkwaardige woorde in verse 36-38:

Nou al ontvang die man wat oes, sy loon en samel hy die oes in vir die ewige lewe.  So is die een wat saai, en die een wat oes, saam bly.  Hier is die gesegde waar: ‘Die een saai, en die ander een maai.’  Ek het julle gestuur om ’n oes in te samel waaraan julle nie gearbei het nie. Ander het gearbei, en julle pluk die vrug van hulle arbeid.

Hier is spanwerk.  Die een saai en die ander een maai.  Wat die Vader begin het (saai) voltooi die Seun deur te oes.

Hierdie verse moet inderdaad trinitaries (in terme van die drie-eenheid) verstaan word.

’n Bemoedigende prentjie word geskets.  God die Vader werk aktief in die wêreld.  Die Vader (en die Heilige Gees) berei mense voor om Jesus te ontvang.  En hierdie werk word voltooi wanneer die Seun mense innooi in lewende gemeenskap met Vader, Seun en Heilige Gees.

God is nie ver nie.  God is nie ’n passiewe toeskouer van die wêreldtoneel nie.  God is nie bloot kwaad nie.  Die liedjie “God is watching you – from a distance” is gelukkig ’n leuen!

God is naby, en aktief, besig om die wêreld om te keer.

Nie net leer Jesus ons om met nuwe oë na die omgewing te kyk en ’n oes raak te sien nie.  Jesus lig ook die hemelse gordyn vir ons.  Hy leer ons om Vader, Seun en Heilige Gees en die aksie van hierdie God in die wêreld raak te sien.

Jesus gee ons as’t ware bifokale lense.  Ons word gehelp om op die wêreld te fokus en oes raak te sien.  Ons word óók gehelp om God aan die werk te sien.

Waarom moet ons nuut leer sien?

Sodat ons sinvol ingeskakel kan word by die drie-eenheid se werk.  Sodat ons sinvol kan deelneem aan die aksie waarmee Vader, Seun en Heilige Gees in die wêreld besig is:

Ek het julle gestuur om ’n oes in te samel waaraan julle nie gearbei het nie.  Ander het gearbei, en julle pluk die vrug van hulle arbeid.

Die ryp oeslande leer ons om grense oor te steek

Vader, Seun en Heilige Gees is in die grense-oorsteek-besigheid.  Jesus, ware God, het onder ons kom woon en volledig een van ons geword, uitgesonderd die sonde.  Die Gees is oor ons wêreld uitgestort.  Wanneer ons deelneem aan die werk van die drie-enige God, verg dit altyd die oorsteek van grense.  Ons gaan oor grense, en ons nooi meer oor die grens na gemeenskap met God en gemeenskap met mede-gelowiges.

Die evangelie steek altyd grense oor, enige denkbare grens: kultuur, geslag, generasie, sosiale klas, taal, ouderdom, noem maar op.

Jesus is hier in gesprek met ’n Samaritaanse vrou.  Op hierdie stadium is die Jode en Samaritane al vir byna ’n duisend jaar vyande.  Die Samaritane is die gevolg van  die vermenging tussen Jode en heidense volkere.  Vir die Jode was die Samaritane ’n onrein volk, en kontak met hulle – soos om water uit ’n Samaritaanse skepding te drink – het jou onrein gemaak.  Verder het Jesus hier kontak met ’n vrou.  Dit opsigself is ’n sosiale grens van formaat in die destydse wêreld.

Met soveel venyn is kontak met die Samaritane vermy, dat die gangbare roete tussen Judea (die suidelike provinsie van Israel) en Galilea (die noordelike provinsie, waarheen Jesus op pad was) nié deur Samaria (die middelste provinsie) geloop het nie.  Die gangbare roete was om van Jerusalem na Jerigo te reis, daar oor die Jordaanrivier te gaan en dan buite Samaria se grense om noordwaarts te reis, tot jy weer net suid van die See van Galilea die Jordaan oorgesteek het.

Jesus steek in Johannes 4 formidabele en riskante grense oor.  Om die waarheid te sê: Johannes 4:4 sê Hy moes deur Samaria gaan.  “Moes” dui hier om Goddelike noodwendigheid.  God die Vader stuur Jesus deur Samaria.  Stuur Jesus na die put van Sigar.  As Gestuurde van die Vader gaan Jesus weer eens oor grense.  God self steek grense oor.

Deelname aan die werk van God, deelname aan die evangelie (goeie nuus) van Jesus, verg altyd die oorsteek van grense.  Die oes is figuurlik gewoonlik aan die anderkant van ’n grensdraad, wat meestal ’n doringdraad is.

Nét diegene wat die oes kan sien, en wat God aan die werk kan sien, het die durf om die doringdraad aan te pak.

Die ryp oeslande leer ons om egte, menslike verhoudings te bou

Hoe neem ons deel aan die inbring van die oes?  Hoe skakel mens in by die werk van Vader, Seun en Heilige Gees?

Jesus demonstreer in Johannes 4 hoe.

Jesus tree in ’n egte, persoonlike verhouding met die vrou by die put.  Die nuwe geestelike gemeenskap wat tot stand kom, word gebou rondom die gewone, alledaagse kante van die lewe.  Jesus is dors en moeg van die reis.  Dis etenstyd.  Water word aangegee.  Soos die gesprek vorder, word lewens gedeel en leer die gespreksgenote mekaar ken.

Hierdie vrou het ’n diep seer in haar lewe.  Sy was al vyf keer getroud.  In die destydse wêreld kon ’n man net drie keer vir sy vrou sê “Ek skei jou” en dan was die huwelik daarmee heen.  In Israel moes die man darem ’n skeibrief gee, sodat ander nie kon dink die vrou het weggeloop nie.

Vroue het nie ’n heenkome sonder mans gehad nie, wat beteken dat die vrou al vyf keer uitgelewer was aan vernederende pogings om ’n heenkome te vind.  Mens kan jou net indink aan die verwerping wat sy beleef het, die diepe innerlike gevoelens van ontoereikendheid.  Vyf keer het sy probeer, en vyf keer het die huwelik nie uitgewerk nie.

Watter man sal trou met ’n vrou wat reeds vyf keer deur ander geweeg en te lig bevind is?  Die beste wat sy nou kan doen, is om letterlik met haar vingernaels vas te klou aan verblyf by ’n man wat haar nie sy vrou wil maak nie.  Sy doen dit om den brode, om te kan oorleef.

Waarskynlik is sy ’n uitgeworpene in die gemeenskap.   Daarom kom sy alleen, in die middel van die dag, water skep.

Soos die interpersoonlike verhouding tussen Jesus en die vrou rondom ’n bietjie water groei, ontstaan ’n diep konneksie.  Haar seer kom op die tafel.  Haar skanse word weggekalwe.  Niemand het nog ooit só na haar uitgereik nie.  Sy kry haar waardigheid terug.  Jesus neem haar ernstig.

Uiteindelik is sy só geraak dat sy dorp toe hardloop en die mense gaan roep.  Hulle word geraak deur haar boodskap.  Vir die eerste keer in ’n lang tyd, dalk die eerste keer ooit, neem die dorp haar ernstig en kom om Jesus te ontmoet.

Die interpersoonlike verhouding wat Jesus met haar bou, word die brug waaroor sy die gemeenskap kan binnetree.  Sy kry ’n gemeenskap terug, sy word herstel in vriendskapsbande met haar gemeenskap.  Sy kry ’n Verlosser en sy word ’n dissipel, sy word ingesluit in die kerk van die Here.

Die doel van grense-oorsteek is die insluit in nuwe geestelike gemeenskap.  Gemeenskap met Vader, Seun en Heilige Gees, en gemeenskap met mede-gelowiges.  Só word die oes ingebring.

Passie vir die oes

In my gedagtes is ek weer terug op die plaas, destyds met die groot reëns.  Dis vakansietyd, die grond is deurnat.  Ons staan weer langs die grootpad en kyk na die sopnat landerye waar die koring ryp in die oes staan.  Ek sien weer die trane oor die groot boer se wange biggel.  Hy wil oes, maar hy kan nie.  Wat ’n skade!

Dit herinner my aan my passie vir die Here se oes.  Die Groot Boer is hier by my.  Daar is hard gewerk om ’n oes voor te berei.  Kan ek die oes sien?  Kan ek die vreugde en genoegdoening van die Boer sien oor die oes wat so ryp in die aar staan?  Kan ek die voorbeeld van Jesus sien, sy stem hoor, en met sy oë na mense rondom my kyk?  “Ek het julle gestuur om ’n oes in te samel….  Ander het gearbei en julle pluk die vrug van hulle arbeid….”

Ek bid vir passie vir die oes.

Hierdie is ‘n goeie geleentheid vir terugvoer van een van julle gemeente se sendelinge.  Gee ruim geleentheid vir gebed.

Gee ook geleentheid vir lidmate om te dink aan mense in hul eie invloedsfeer wat nie die Here ken nie.   Herinner veral die ouers dat hulle almal voltydse sendelinge is.  Gee geleentheid dat lidmate in stilte intree vir diegene wat hulle ken, wat nie die Here ken nie.

F167. “Wees Bly” 
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Diens en Getuienis / Wegsending)
Oorspronklike titel: Rejoice!
Teks en Musiek: Graham Kendrick
Afrikaanse vertaling: Faani Engelbrecht
© 1983 Kingsway’s Thankyou Music

Refrein:
Wees bly, want Hy, Koning Jesus,
die Hoop, die Vrede, woon in ons!
Hy leef! Hy leef! Sy Gees is in ons!
Staan op! Staan op!  Gemeente, juig: Hy regeer!

1. Die tyd het aangebreek, bou aan Sy Koninkryk.
Die oes is groot, maar die arbeiders is min.
Hy kom in majesteit, bring die oorwinning in die stryd
Almal moet sien dat Hy regeer!

2. Jesus werk in ons, Hy volvoer deur ons sy plan.
Hy bou sy ryk, nie van woorde maar van krag!
Selfs die onmoontlike, dit doen Hy met sy wondermag
Almal moet sien Hy is die Heer

3. Al is ons swak, deur sy genade is ons sterk
Ons is soos klei, en Hy vorm ons na sy beeld
Juis as ons swak is, weet ons sy Naam word deur ons geëer
Dan sien die wêreld Hy is Heer!

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.