Bid-vreugde – Week 5

Vreugde-trilogie

Sections

Bybelgesprek

Matteus 6:10; 26:39

May the plan (thy will) be carried out, may it be effective now, between the beginning and the end; may the time in which we live not pass by in vain.
– Karl Bath

“Laat u koninkryk kom.”
– Matteus 6:10

“Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil.”
– Matteus 26:39

My wil of God se wil?

Daar word vertel van ’n arm vrou in Skotland wat van dorp na dorp geloop het om garing, knope en skoenveters te verkoop om aan die lewe te bly. Sy het die gewoonte gehad om by elke kruispad waar sy kom ’n gebed te doen om na die Here se wil te vra. Daarna het sy die Skotse weergawe van “Doen slegs u wil, Heer” gesing en dan ’n stok met ’n lint daaraan in die lug op gegooi. Die rigting waarin die punt van die lint sou land, het kwansuis aangedui watter rigting die Here wil hê sy moet gaan om haar produkte te verkoop. Die vrou het baie vroom voorgekom en baie mense was beïndruk met haar gelowige optrede.

Eendag het iemand op haar afgekom waar sy oor en oor die stok met die lint aan in die lug op gooi. Elke keer as dit op die grond val, het sy gemompel en dan weer die stok hemelwaarts gegooi. Toe die persoon vra hoekom sy dit doen, het sy geantwoord: “Die lint bly na links val en ek wil regs gaan.”

Die vrou het aangehou om die stok in die lug op te gooi totdat die lint in die rigting geval het wat sy wou gaan. Sy het geweet dat die mense wat na die regterkant gebly het baie ryker was as dié aan die linkerkant.

So is gelowiges ook soms skuldig daaraan dat hulle hulle eie wil laat geskied onder die vaandel van die Here se wil.

Laat u wil geskied
’n Ou Joodse gebed het gelui: “Laat u wil in die hemel geskied en gee vir hulle wat U hier onder vrees, ’n stille tevredenheid met u wil.” Jesus het sy volgelinge kortliks leer bid: “Laat u wil geskied.” Dit impliseer ’n paar praktiese dinge:

  • Die Here se wil behoort gelowiges se eie “selfsugtige begeertes” (Spr 21:26, Die Boodskap; Jak 4:3) te oorskadu en te troef.
  • Dit behoort nie ondergeskik te wees aan ander mense se wil nie, ook nie aan invloedrykes of magtige ryke se wil wat Bybelse waardes teenstaan nie.
  • As die Here se wil op die aarde geskied soos in hemel, behoort dit onverdun, onbesoedel en sonder ophou te wees, soos in Openbaring 4:8 waar die vier lewende wesens met hulle ses vlerke dag en nag sê: “Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom.”

Om oor te gee is glad nie so maklik nie
Ons ken Jesus se woorde in Getsemane: “Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil” (Matt 26:39). Tog bid ons dikwels nie dat God se wil moet geskied nie, maar eis dat Hy ons s’n moet goedkeur en laat gebeur.

Die Heidelbergse Kategismus sê die derde bede van die Ons Vader beteken dat ons ons eie wil moet prysgee en aan God se wil, wat alleen goed is, sonder enige teenpratery gehoorsaam moet wees.

Martin Luther het gesê die Ons Vader is ’n gevreesde gebed. As ons ernstig is met die bid van die derde bede, vra dit van ons iets wat “vreesaanjaend” kan wees, naamlik dat ons onsself, ons diepste verlange en drange en die verste en donkerste uithoeke van ons menswees sal prysgee sodat ons dit ondergeskik kan stel aan God se wil. Ons vra dus daarmee vir die dood van ons sondige eiewilligheid en dat die “eie ek” sal sterf. Ons sê, met ander woorde: “Ons gaan slegs u wil doen, Here!”

Kosbare stemme uit geskiedenis

Vir Augustinus gaan die derde bede oor gehoorsaamheid en volgelingskap: “When we say: Your will be done on earth as it is in heaven, we are asking Him to make us obedient so that His will may be done in us as it is done in heaven by his angels.”

Karl Barth sluit by Martin Luther en Johannes Calvyn aan as hy uitlig dat gelowiges moet onthou dat hulle Jesus se versugtings verwoord in die Ons Vader en dat hulle by sy dienswerk aansluit wanneer hulle bid. Barth skryf: “It is Jesus Christ who prays and we join in his intercession … we are heard in the name of Jesus Christ. Everything is already there when we approach God … He bids us approach him in the knowledge that his cause and ours are one, for our cause is embraced by his.”

Barth vestig ook die aandag daarop dat ons met die derde bede in die teenwoordige tyd bid vanuit die verlede en na die toekoms saam met Jesus wat van ewigheid tot ewigheid is. Mense en die wêreld se stukkendheid en tydelikheid lê God nie aan bande nie en inhibeer God nie om sy wil op die aarde te laat geskied nie: “That creature who, in comparison with him, is so small, so weak and in such peril, so prone to failure because he is stained with sin, lost, reduced to nothingness. But it is God’s will to preserve and save his creature and to complete his work by the manifestation of his Kingdom … God reigns, and we pray that he will cause us to reign with him, no less.”

Die Onse Vader, Jesus se kruiswoorde en die Wet

DOns lees in die wet in Eksodus 20:17 dat gelowiges nie ander afgode, vervullings en maklike uitkomste mag begeer nie. Gelowiges behoort nie te hunker na goed of mag of status of rykdom wat deur mot en roes verniel kan word nie (Matt 6:19-21). Gelowiges behoort allereers te soek na Jesus se koninkryk, en elke stukkie begeerte en greintjie energie daarvoor inspan (Matt 6).

Jesus het aan die kruis gesê: “Vader, in u hande gee Ek my gees oor” (Luk 23:46). God het in Jesus Christus hierdeur vir die wêreld gewys hoe oorgawe lyk; hoe onselfsugtigheid, kenosis, diens en gestuurdheid lyk. Jesus het God se droom vir die hele aarde en vir alle gelowiges in lewendige prentjies gewys, naamlik om die kerk se definisie van wie hulle naaste is te wysig sodat hulle nie “wraakgierig of haatdraend” teenoor vreemdes sal wees nie (Lev 19:18), maar sal liefhê met hulle hele hart en hulle hele siel en hulle hele verstand (Matt 22:37).

Jesus het sy lewe vir sy Vader en ten bate van die hele wêreld prysgegee. Om Jesus se koninkryk te laat kom, moet gelowiges hulleself, net soos Jesus, as lewende en heilige offers gee wat vir Hom aanneemlik en volmaak is (Rom 12:1). So bly ons voltyds in diens van God se ryk.

Broer Andrew se wenk vir gelowiges wat die Here se wil op die aarde wil laat geskied, is om te onthou: “God does not choose people because of their ability, but because of their availability.”

Inspirasiestorie

’n Spinnerak in plaas van ’n baksteenmuur
Tydens die Tweede Wêreldoorlog het ’n Amerikaanse soldaat iewers op ’n eiland in die Stille Oseaan tydens ’n geveg verdwaal en hy kon nie die afgespreekte bymekaarkompunt vind nie. Hy was alleen in ’n digbegroeide bos en hy kon die vyand in sy rigting hoor beweeg. Hy het teen ’n kliprand opbeweeg en het gesien daar is baie rotse en grotte. Hy het in een van die grotte ingegaan en weggekruip.

Hy het besef dat die vyand sy spore sou kon volg en hy het benoud begin bid: “Here as dit u wil is, beskerm my asseblief vandag. Wat ook al u wil is, Here, ek is lief vir U en ek vertrou op U. Amen.”

Hy het doodstil bly lê en gehoor hoe die vyandelike magte al nader beweeg het. Hy het gewonder hoe die Here hom uit hierdie doodsituasie sou red. Hy het ook begin dink: “Wel, miskien gaan die Here my nie vandag red nie.”

Hy het skielik gesien hoe ’n spinnekop begin om ’n web oor die opening van die grot te spin. Die spinnekop het speek ná speek van sy wawiel-web gespin en rustig op die web rondgewaggel. Die soldaat het gedink: “Here, ek het vandag ’n baksteenmuur of ’n rots in die opening nodig. Nie ’n spinnerak nie.” En hy het baie benoud geword.

Hy het gehoor hoe die vyandige soldate van grot na grot beweeg en al duideliker praat. Toe hulle by die grot kom waarin hy weggekruip het, het hulle net geloer en aanbeweeg na die volgende grotte. Die spinnerak het dit laat lyk of daar nie onlangs iemand in die grot was nie.

Die soldaat het dit besef en hy het gebid: “Here, vergewe my. Ek het vergeet dat by U ’n spinnerak sterker as ’n baksteenmuur is!”

“I did it my way”
Frank Sinatra se lied “My way” het in 1969 baie gewild geraak en was ’n groot treffer. In hierdie lied sing hy:
I’ve lived a life that’s full
I traveled each and every highway
And more, much more than this
I did it my way.

Sinatra het waarskynlik nie daarmee bedoel dat hy nie die Here se leiding wil volg nie, maar dat hy anders as ander mense wil wees. Gelowiges behoort ook nie hulle eie koppe te volg nie. Waar die Here se wil geskied en waar gelowiges oorgee, is die lewensreël nie “I did it my way” nie, maar “We do it His way”. Of soos daar in die lied “Be the centre” gesing word:

Jesus, be my vision.
Be my path, be my guide.

Waar dít gebeur en waar word, kan die Here se wil op aarde geskied soos in die hemel.

Vir kleingroepe

 

Henri Nouwen het geskryf: “Converting our unceasing thinking into unceasing prayer moves us from a self-centered monologue to a God-centered dialogue.
Kyk nou weer na Rembrandt se skildery The return of the prodigal son en dink ’n rukkie daaroor na.

 

 

Gesels saam

  • Wat maak dit makliker of moeiliker om vanaf “unceasing thinking” en “self-centered monologue” te beweeg na “unceasing prayer” en “God-centered dialogue”?
  • Watter deel van jou persoonlikheid sukkel halsstarrig om oor te gee en meer die Here se wil te doen?
  • Gee geleentheid vir gebede.

© Missio 2024 | All rights reserved.