Bid-vreugde – Inhoudsopgawe

Picture of Gemeentereekse

Bid-vreugde - Inhoudsopgawe

Inhoudsopgawe

 Week  Tema  Teks
‘n Woord vooraf
Week 1 Die voorportaal van die Ons Vader Lukas 11:1
Week 2 Die gebed wat die wêreld omspan Kolossense 3:17
Week 3 Die eerste bede: Laat u Naam geheilig word Matteus 6:9
Week 4 Die tweede bede: Laat u koninkryk kom Matteus 6:10
Week 5 Die derde bede: Laat u wil ook op die aarde geskied Matteus 6:10; 26:39
Week 6 Die vierde, vyfde en sesde bedes en die epiloog Matteus 6:11-13
Week 7 Gebede behoort aan die Here Matteus 6:1
Bronnelys Vir dié wat verder wil lees

’n Woord vooraf

Gebed is gelowiges se naelstringverbinding, hulle tweerigting-lewenskoord na die Here, hulle God. Gebed is baie meer as woorde. Gebed gaan minder oor die bidder as oor die Een wat daarna luister. Gebed behoort ’n leefwyse te word; dit moenie bloot soos voorskrif-medisyne geneem word nie. Gebed is ook nie ’n metode nie en nog minder ’n komplekse vaardigheid wat net deur sommige bemeester kan word.

Waar kan daar beter na geheimenisse en diep waarhede oor gebed gesoek word as in die modelgebed van alle tye? Die beste plek om te begin is by Jesus Christus self; daar waar Hy vir sy dissipels die Ons Vader leer bid het.

Wat bied hierdie boek?

 • Kosbare notas oor die struktuur van die Ons Vader word verskaf en heelwat historiese perspektiewe daaroor word deurlopend uitgelig. Daar word gereeld teruggeblaai in die geskiedenis om te sien hoe dit verstaan is, en dan weer vorentoe gekyk met ’n allesomvattende, tydlose gebed onder die arm.
 • Die broodnodige integrasie van gebed, die lewe en geloof, en die impak daarvan op Jesus se koninkryk, lei deurgaans tot opheldering en dowwe perspektiewe wat verhelder word.
 • Betekenisvolle korrelasies tussen die vaderfiguur in die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15 en die Vader tot wie in die Ons Vader gebid word, verhelder gelowiges se verstaan van die omvang van die Vader se liefde. Hierdie vergelykende studie tussen ’n gesproke gebed wat deur Matteus en Lukas opgeskryf is en ’n geskilderde uitbeelding van Lukas 15 se vaderfiguur, steun op Henri Nouwen se werk hieroor. Dit word veral in die weeklikse kleingroepgesprekke gebruik.
 • Kosbare historiese wyshede uit die penne van bekende kerkvaders word by elke week se tema ingesluit. Dit spreek die leser eietyds en in ’n inspirerende toon aan.
 • Insiggewende indrukke uit die Ons Vader, die wet (die eerste vyf boeke van die Bybel) en Jesus se kruiswoorde bied saam sinergie en stukrag vir elke dag.
 • Aanvullende inspirasiestories wat by die weeklikse tema aansluit, word verskaf om die leser verder oor die onderwerp te laat dink.
 • Die afdelings vir kleingroepe gee lesers die geleentheid om saam met ander gelowiges oor die week se tema te gesels en krities daaroor na te dink.
 • Die waarde van bid-vreugde is dat dit die leser bewustelik en onbewustelik uitdaag, verfris en verhelder met nuwe gebedstoepassings, verbintenisse en beslis ook koersaanpassings.

Hoe om hierdie boek te gebruik

 • Die boek kan week vir week gelees word met die oog op riglyne vir gebedsvernuwing.
 • Dit kan as ’n persoonlike of gemeentelike gebedsreeks oor ’n tydperk van sewe weke (of minder) behandel word. Ingesluit is leesstof, preekstof, kleingroepriglyne, historiese juwele en genoeg agtergrondinligting wat in kombinasie met Rembrandt van Rijn se skildery The return of the prodigal son behandel word.
 • Vir leraars kan dit raadsaam wees om die reeks se tema van die week liturgies en homileties aan te vul en uit te brei as eredienstema vir die voorafgaande of die daaropvolgende Sondag.

Geniet die reis!

The return of the prodigal son deur Rembrandt van Rijn, 1669 Hermitage Museum, St Petersburg
Sections

Inhoudsopgawe

 Week  Tema  Teks
‘n Woord vooraf
Week 1 Die voorportaal van die Ons Vader Lukas 11:1
Week 2 Die gebed wat die wêreld omspan Kolossense 3:17
Week 3 Die eerste bede: Laat u Naam geheilig word Matteus 6:9
Week 4 Die tweede bede: Laat u koninkryk kom Matteus 6:10
Week 5 Die derde bede: Laat u wil ook op die aarde geskied Matteus 6:10; 26:39
Week 6 Die vierde, vyfde en sesde bedes en die epiloog Matteus 6:11-13
Week 7 Gebede behoort aan die Here Matteus 6:1
Bronnelys Vir dié wat verder wil lees

’n Woord vooraf

Gebed is gelowiges se naelstringverbinding, hulle tweerigting-lewenskoord na die Here, hulle God. Gebed is baie meer as woorde. Gebed gaan minder oor die bidder as oor die Een wat daarna luister. Gebed behoort ’n leefwyse te word; dit moenie bloot soos voorskrif-medisyne geneem word nie. Gebed is ook nie ’n metode nie en nog minder ’n komplekse vaardigheid wat net deur sommige bemeester kan word.

Waar kan daar beter na geheimenisse en diep waarhede oor gebed gesoek word as in die modelgebed van alle tye? Die beste plek om te begin is by Jesus Christus self; daar waar Hy vir sy dissipels die Ons Vader leer bid het.

Wat bied hierdie boek?

 • Kosbare notas oor die struktuur van die Ons Vader word verskaf en heelwat historiese perspektiewe daaroor word deurlopend uitgelig. Daar word gereeld teruggeblaai in die geskiedenis om te sien hoe dit verstaan is, en dan weer vorentoe gekyk met ’n allesomvattende, tydlose gebed onder die arm.
 • Die broodnodige integrasie van gebed, die lewe en geloof, en die impak daarvan op Jesus se koninkryk, lei deurgaans tot opheldering en dowwe perspektiewe wat verhelder word.
 • Betekenisvolle korrelasies tussen die vaderfiguur in die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15 en die Vader tot wie in die Ons Vader gebid word, verhelder gelowiges se verstaan van die omvang van die Vader se liefde. Hierdie vergelykende studie tussen ’n gesproke gebed wat deur Matteus en Lukas opgeskryf is en ’n geskilderde uitbeelding van Lukas 15 se vaderfiguur, steun op Henri Nouwen se werk hieroor. Dit word veral in die weeklikse kleingroepgesprekke gebruik.
 • Kosbare historiese wyshede uit die penne van bekende kerkvaders word by elke week se tema ingesluit. Dit spreek die leser eietyds en in ’n inspirerende toon aan.
 • Insiggewende indrukke uit die Ons Vader, die wet (die eerste vyf boeke van die Bybel) en Jesus se kruiswoorde bied saam sinergie en stukrag vir elke dag.
 • Aanvullende inspirasiestories wat by die weeklikse tema aansluit, word verskaf om die leser verder oor die onderwerp te laat dink.
 • Die afdelings vir kleingroepe gee lesers die geleentheid om saam met ander gelowiges oor die week se tema te gesels en krities daaroor na te dink.
 • Die waarde van bid-vreugde is dat dit die leser bewustelik en onbewustelik uitdaag, verfris en verhelder met nuwe gebedstoepassings, verbintenisse en beslis ook koersaanpassings.

Hoe om hierdie boek te gebruik

 • Die boek kan week vir week gelees word met die oog op riglyne vir gebedsvernuwing.
 • Dit kan as ’n persoonlike of gemeentelike gebedsreeks oor ’n tydperk van sewe weke (of minder) behandel word. Ingesluit is leesstof, preekstof, kleingroepriglyne, historiese juwele en genoeg agtergrondinligting wat in kombinasie met Rembrandt van Rijn se skildery The return of the prodigal son behandel word.
 • Vir leraars kan dit raadsaam wees om die reeks se tema van die week liturgies en homileties aan te vul en uit te brei as eredienstema vir die voorafgaande of die daaropvolgende Sondag.

Geniet die reis!

The return of the prodigal son deur Rembrandt van Rijn, 1669 Hermitage Museum, St Petersburg

© Missio 2024 | All rights reserved.