Bid-vreugde – Bronnelys

Picture of Gemeentereekse

Bid-vreugde - Bronnelys

Bronne - vir dié wat verder wil lees

Boeke

Brother Andrew 1964. God’s smuggler: One man’s mission to change the world. London: Hodder & Stoughton.

Brother Andrew & Janssen, A 2008. Secret believers: What happens when Muslims believe in Christ. Ada, MI: Revell Publishing.

Busch, E 1978. Karl Barth: Aan de hand van zijn brieven en autobiografische teksten. Nijkerk: Callenbach.

Bunyan, J 1970. Die pelgrim se reis. Kaapstad: Tafelberg.

Hughes, GW 2008. God of surprises. Grand Rapids, MI: Eerdmans.

Naudé, P 1999. Onder die skewe reënboog: ’n Evangelie van hoop vir gewone mense in ’n gekwelde land. Kaapstad: Lux Verbi.

Nel, M 2006. Godsbegrip en gebed: Ontdek hoe ons perspektief op God ons gebedslewe verrassend verander. Vereeniging: Christelike Uitgewersmaatskappy.

Nicol, Willem 2002. Gebed van die hart: Word stil en beleef God. Wellington: Lux Verbi.

Nouwen, Henry 1991. The return of the prodigal son: A story of homecoming. London: Darton, Longman & Todd.

Thielicke, H 1977. Die Christen in ’n krisis: ’n Boek van hoop. Kaapstad: Tafelberg.

Thielicke, H 1974. En sê nou God bestaan? Kaapstad: Tafelberg.

Thielicke, H 1972. Gebed wat die wêreld omspan. Kaapstad: Tafelberg.

Thielicke, H 1978. God se prenteboek: Gelykenisse van Jesus. Kaapstad: Tafelberg.

Tutu, DM 2009. No future without forgiveness. Veghel: Image Publishing.

Aanlyn bronne

Barth, K 2012. Prayer and preaching. www.worldinvisible.com/library/barth/ prayerpreaching/prayerpreaching.03.htm

Cross Roads Initiative 2020. Our Father, the Lord’s Prayer – Augustine. www.crossroadsinitiative.com/media/articles/ourfatheronthelordsprayer

EWTN (Eternal Word Television Network). The Our Father: Catechism of the Catholic Church. www.ewtn.com/catholicism/devotions/our-father-395

Drijfhout, JJ 2012. Kompas. www.christelikemedia.org/article/die-%E2%80%98onse-vader%E2%80%99

Hall, D 2009. The theatre of God’s glory. www.ligonier.org/learn/articles/theater-gods-glory

Knight, K 2020. Fathers of the church: On prayer (Tertullian). New Advent. www.newadvent.org/fathers/0322.htm

Prayer Coach 2014. Prayer quotes – Max Lucado. prayer-coach.com/prayer-quote-max-lucado/

Poole, C 2020. Epiousios: The mysterious Greek word in the Lord’s Prayer.

ThinkingWest. thinkingwest.com/2020/04/17/epiousios-greek-our-father/

Pretorius, NF 1976. Die Didache of die onderwysing van die Twaalf Apostels.

Ongepubliseerde MTh-skripsie, Fakulteit Teologie, Departement Ekklesiologie, Stellenbosch Universiteit. www.google.com/ search?q=Didache+-+NF+Pretorius&oq=Didache+-+NF+Pretorius&aqs= chrome..69i57j33i160.9294j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Stolt, B 2012. Martin Luther on God as a Father. Lutheran Quarterly. gudribassakums.files.wordpress.com/2012/10/1994-luther-on-god-stolt.pdf

Vatican News 2020. www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-10/pope-at-angelus-prayer-is-medicine-for-faith-restoring-the-soul.html


  • Hoe kyk ’n mens na die lewe deur gebed?
  • Word jou lewe beheer deur jou eie “Departement van Binnelandse Sake” of het die Here die “beherende aandeel” van jou lewe?
  • Wat sien jy as jy mooi na die vader se hande in die skildery kyk? Hoekom dink jy is die linkerhand robuuster en manliker, en die regterhand eleganter en vrouliker?
  • Bid die Ons Vader terwyl jy jou verbeel dat die Here jou met al twee arms vashou (soos in Rembrandt se skildery).Sections

Bronne - vir dié wat verder wil lees

Boeke

Brother Andrew 1964. God’s smuggler: One man’s mission to change the world. London: Hodder & Stoughton.

Brother Andrew & Janssen, A 2008. Secret believers: What happens when Muslims believe in Christ. Ada, MI: Revell Publishing.

Busch, E 1978. Karl Barth: Aan de hand van zijn brieven en autobiografische teksten. Nijkerk: Callenbach.

Bunyan, J 1970. Die pelgrim se reis. Kaapstad: Tafelberg.

Hughes, GW 2008. God of surprises. Grand Rapids, MI: Eerdmans.

Naudé, P 1999. Onder die skewe reënboog: ’n Evangelie van hoop vir gewone mense in ’n gekwelde land. Kaapstad: Lux Verbi.

Nel, M 2006. Godsbegrip en gebed: Ontdek hoe ons perspektief op God ons gebedslewe verrassend verander. Vereeniging: Christelike Uitgewersmaatskappy.

Nicol, Willem 2002. Gebed van die hart: Word stil en beleef God. Wellington: Lux Verbi.

Nouwen, Henry 1991. The return of the prodigal son: A story of homecoming. London: Darton, Longman & Todd.

Thielicke, H 1977. Die Christen in ’n krisis: ’n Boek van hoop. Kaapstad: Tafelberg.

Thielicke, H 1974. En sê nou God bestaan? Kaapstad: Tafelberg.

Thielicke, H 1972. Gebed wat die wêreld omspan. Kaapstad: Tafelberg.

Thielicke, H 1978. God se prenteboek: Gelykenisse van Jesus. Kaapstad: Tafelberg.

Tutu, DM 2009. No future without forgiveness. Veghel: Image Publishing.

Aanlyn bronne

Barth, K 2012. Prayer and preaching. www.worldinvisible.com/library/barth/ prayerpreaching/prayerpreaching.03.htm

Cross Roads Initiative 2020. Our Father, the Lord’s Prayer – Augustine. www.crossroadsinitiative.com/media/articles/ourfatheronthelordsprayer

EWTN (Eternal Word Television Network). The Our Father: Catechism of the Catholic Church. www.ewtn.com/catholicism/devotions/our-father-395

Drijfhout, JJ 2012. Kompas. www.christelikemedia.org/article/die-%E2%80%98onse-vader%E2%80%99

Hall, D 2009. The theatre of God’s glory. www.ligonier.org/learn/articles/theater-gods-glory

Knight, K 2020. Fathers of the church: On prayer (Tertullian). New Advent. www.newadvent.org/fathers/0322.htm

Prayer Coach 2014. Prayer quotes – Max Lucado. prayer-coach.com/prayer-quote-max-lucado/

Poole, C 2020. Epiousios: The mysterious Greek word in the Lord’s Prayer.

ThinkingWest. thinkingwest.com/2020/04/17/epiousios-greek-our-father/

Pretorius, NF 1976. Die Didache of die onderwysing van die Twaalf Apostels.

Ongepubliseerde MTh-skripsie, Fakulteit Teologie, Departement Ekklesiologie, Stellenbosch Universiteit. www.google.com/ search?q=Didache+-+NF+Pretorius&oq=Didache+-+NF+Pretorius&aqs= chrome..69i57j33i160.9294j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Stolt, B 2012. Martin Luther on God as a Father. Lutheran Quarterly. gudribassakums.files.wordpress.com/2012/10/1994-luther-on-god-stolt.pdf

Vatican News 2020. www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-10/pope-at-angelus-prayer-is-medicine-for-faith-restoring-the-soul.html

© Missio 2024 | All rights reserved.