Basisliturgie vir Paastyd

Picture of Woord en Fees

Basisliturgie vir Paastyd

Inleiding

Met Lydenstyd en Paasfees hoor ons elke jaar die boodskap dat Christus se lyding, sterwe en opstanding vir Hom ’n eensame pad van selfloosheid, vernedering, lyding en gehoorsaamheid was sonder om die swaard of mag op te neem. In plaas van stryd en magsverset om sy eie behoud het Hy oorgawe, deernis en liefde sonder vergoeding vir Homself gekies. Hy het dit vir ander se verlossing en beterskap vervul. Jesus het nie ’n emperor van ’n empire geword nie, maar ’n slaaf van mense en ’n hulpelose Lam ter slagting. Vanjaar kan ’n oorkoepelende liturgiese benadering vir Paastyd mag en magsbeheptheid aanspreek.


’n Eietydse illustrasie

Een van die hardnekkigste sondes van die mensdom oor al die eeue bly sy stryd om die meeste mag, status en rykdom. Dwarsoor die heelal gedy wedywering om die magtigste heerskappy om dan oor ander te heers. Verwant aan die verhaal van die toring van Babel in Genesis 10 en 11 is die verhaal van die Empire State gebou in New York. Dit is ’n eietydse herinnering aan die mens se sondige strewe om die magtigste empire in die wêreld te word en dit uit te beeld met die hoogste gebou in die wêreld.

Die Empire State gebou (New York was bekend as die Empire State) is in 1931 voltooi met 102 verdiepings en ’n hoogte van 381 meter om die hoogste gebou ter wêreld te wees. Na voltooiing het dit bekend geword dat daar ’n ander hoër gebou is. Hierna het die gebou sy bekende antennatoring bo-op gekry en was dit 443 meter hoog en vir byna 40 jaar die hoogste gebou in die wêreld. Dit het net gegeld tot in 1970. Vandag is heelparty geboue hoër as die Empire State gebou.

In Suid-Afrika is die must fall veldtogte oorbekend. Die kerk van Jesus Christus kan deurentyd, maar veral tydens Paastyd uitskreeu: Empires must fall! Jesus het die meeste mag ooit gehad maar Hy het dit nooit vir Homself gebruik nie. Hy het magteloos geword, mag weggegee en magsinstansies fel gekritiseer. Hy het sy kerk soos lammers tussen wolwe ingestuur.

Paassiklus hierdie jaar
Die Skriflesings beklemtoon aspekte oor Jesus Christus. Hoe dan anders? Die fokus val met die tweede Paassondag op Jesus se opstanding, met die derde Paassondag op die verlossing wat Jesus bring, met die vierde Paassondag op Jesus se deernis vir almal, met die vyfde Paassondag op die ewige lewe wat Jesus bring en met die sesde Paassondag op liefde en gehoorsaamheid in Hom.

Paastyd herinner aan ’n nuwe begin. Daarom is daar in die vroeë kerk so baie gemaak van die sonsopkoms tydens die vroeë oggendure, die ooste, doopfeeste, die dopelinge en hulle nuwe skoon wit klede en die nagwaak voor Paassondag.

Simboliek
Die storie en die prentjie van die Empire State gebou hierbo kan liturgies gebruik word om offervaardige liefde en diens uit te beeld. Wit en goud simboliseer vreugde en oorwinning. Hierdie kleure kan gebruik word saam met simbole vir Paasfees soos ’n leë kruis, die leë graf, die Christuskers en die opkomende son. Blomme druk groei, skoonheid, vreugde en die feestelike viering van ’n oorwinning goed uit.

In sommige kerke begin Paasfees met ’n erediens wat plaasvind met sonsopkoms. Dit is ’n gebruik in die Ortodokse Kerk om eers simbolies om die kerk te stap, op soek na Jesus se liggaam. Wanneer die gemeente in die kerk kom, groet die leraar die gemeente met die Paasgroet: “Jesus het opgestaan.” Kinders kry dan kans om die erediensruimte met blomme te versier.


Tekste

Datum Tekste Tema/Opskrif van elke teks
23 April  2017
Tweede Sondag van Paastyd
Handelinge 2:14a, 22-32
Psalm 16
1 Petrus 1:3-9
Johannes 20:19-31
Jesus het die dood oorwin.
By U alleen is ek veilig, selfs teen die dood.
Die nuwe lewe in Jesus breek aan deur sy opstanding uit die dood. In die opgestane Jesus kry selfs beproewings nuwe sin.
Werklike vrede groei uit geloof wat glo dat die opgestane Jesus Christus werklik God se Seun is.
30 April 2017
Derde Sondag van Paastyd
Handelinge 2:14a, 36-41
Psalm 116:1-4, 12-19
1 Petrus 1:17-23
Lukas 24:13-35
Bekeer julle tot Jesus Christus!
Bid tot die Here in jou benoudheid. Hy is getrou.
Gelowiges is met Jesus se bloed losgekoop om mekaar vurig lief te hê.
Jesus het verseker opgestaan uit die dood. So is die Skrifte vervul. Dit laat gelowiges se harte warm klop.
7 Mei 2017
Vierde Sondag van Paastyd
Goeie Herdersondag Arbeidsondag
Handelinge 2:42-47
Psalm 23
1 Petrus 2:19-25
Johannes 10:1-10
Daar was eenmaal ’n gemeenskap in Jerusalem wat gekenmerk is deur Christelike waardes van selflose omgee-liefde, eenvoudige mededeelsaamheid en ongekende groei.
Gelowiges sal vir altyd en in enige omstandigheid tuis wees by die Here.
Om soos Christus onregverdig te ly ten spyte van gehoorsaamheid, bewys egtheid van geloof en wat die waarde van ware genade is.
Jesus is die enigste ingang na die ware lewe wat nooit ophou nie. Hy is nie net die Herder nie – Hy is die Goeie Herder want Hy lê sy lewe vir sy skape af. Die Fariseërs en Skrifgeleerdes het mense onwetend na die ewige dood gelei.
14 Mei 2017
Vyfde Sondag van Paastyd
Handelinge 7:55-60
Psalm 31:1-5, 15-16
1 Petrus 2:2-10
Johannes 14:1-14
Soos Stefanus en soos Jesus – niks vir hulleself nie maar oorgegee en weggee aan die koninkryk en ander mense.
Die Here is ’n veilige vesting.
Gelowiges moet hulle roeping vind en dit vol staan deur geestelik te groei in die leer van Jesus Christus.
Jesus en die Vader is een. Hy het vir gelowiges plek gaan gereedmaak by die Vader sodat ons by sy wederkoms saam met Hom kan wees.
21 Mei 2017
Sesde Sondag van Paastyd
Handelinge 17:22-31
Psalm 66:8-20
1 Petrus 3:13-22
Johannes 14:15-21
God is Skepper van alle lewe oor die hele wêreld. Hy het sy Seun gekies om alle mense te verlos deur Hom uit die dood op te wek en Hy gaan deur Hom oor almal oordeel.
Die Here bring onverklaarbaar lof oor ons lippe soos wat ons uit ons benoudheid na Hom roep. Swaarkry sonder God is swaarkry sonder hoop.
Leef ’n goeie en gehoorsame lewenswandel in navolging van Jesus Christus selfs al kos dit lyding soos syne. Deur sy getrouheid dwarsdeur sy lydensweg het Hy alles aan Hom onderwerp.
Liefde vir Jesus Christus en gehoorsaamheid aan Jesus Christus is ’n onmisbare tweeling. Die een vuur die ander aan.

Diensorde

God versamel ons voor Hom

Aansteek van die Christuskers
Laat verskillende mense op hierdie Sondae die Paaskers aansteek.
Voorganger: Gemeente, die Here het opgestaan!
Gemeente: Die Here het waarlik opgestaan!
Almal: Amen.

Aanvangslied 
Liedboek 411 “Kom, almal, laat jul stem verrys!”

Aanvangswoord 
Voorganger: Jesus is die Goeie Herder.
Gemeente: Die Goeie Herder lê sy lewe vir sy
skape af.
Almal: Amen (uit Joh 10:11).

Seëngroet 
Genade en vrede vir julle van dié Jesus wat nie sommer net enige skaapwagter is nie. Hy is ons Goeie Herder. Hy ken sy skape en sy skape ken Hom  (Joh 10:14).

Aanbiddingslied 
Lied 168: “Heilige Jesus”

Doop of doopherinnering
1 Petrus 3:19-21 (addisionele teks) staan waarskynlik in verband met die gebruik in die vroeë kerk om tydens die Paasnagwaak die doop in verband te bring met ander watertekste in die Bybel. Tekste waartydens God mense deur water heen gered het. Petrus bring die water by Noag se ark in verband met die doop en ’n nuwe begin wat gegrond is in Jesus se opstanding uit die dood.

Doopfeeste en geleenthede van doopherinnering kan Noag se waterryke verhaal saam met Jesus se opstanding uit die dood gebruik om mense daaraan te herinner dat die doop (verbondsdoop en bekeringsdoop) ’n nuwe begin saam met God uitbeeld.

Lofsang 
Lied 454 “Vader, ons eer U”

Diens van die Woord

Gebed om die opening van die Woord
Prediking

Diens van die Tafel

Uitdeel en instelling van die brood en die wyn 
Dankgebed 
Opneem van die dankoffers

Uitsending

Slotlied
Lied 485 “O Heer, u laaste woorde”

Seën
Voorganger: Mense wat lief is vir Jesus neem sy
woorde ter harte.
Gemeente: Mense wat lief is vir Jesus verstaan sy 
opdragte en hulle voer dit uit. 

Voorganger: Mense wat lief is vir Jesus sal weet dat
Hy by hulle is.
Gemeente: Mense wat lief is vir Jesus sal Hom 
sien.

Almal: Amen (uit Joh 14:15-24).


Sections

Inleiding

Met Lydenstyd en Paasfees hoor ons elke jaar die boodskap dat Christus se lyding, sterwe en opstanding vir Hom ’n eensame pad van selfloosheid, vernedering, lyding en gehoorsaamheid was sonder om die swaard of mag op te neem. In plaas van stryd en magsverset om sy eie behoud het Hy oorgawe, deernis en liefde sonder vergoeding vir Homself gekies. Hy het dit vir ander se verlossing en beterskap vervul. Jesus het nie ’n emperor van ’n empire geword nie, maar ’n slaaf van mense en ’n hulpelose Lam ter slagting. Vanjaar kan ’n oorkoepelende liturgiese benadering vir Paastyd mag en magsbeheptheid aanspreek.

’n Eietydse illustrasie

Een van die hardnekkigste sondes van die mensdom oor al die eeue bly sy stryd om die meeste mag, status en rykdom. Dwarsoor die heelal gedy wedywering om die magtigste heerskappy om dan oor ander te heers. Verwant aan die verhaal van die toring van Babel in Genesis 10 en 11 is die verhaal van die Empire State gebou in New York. Dit is ’n eietydse herinnering aan die mens se sondige strewe om die magtigste empire in die wêreld te word en dit uit te beeld met die hoogste gebou in die wêreld.

Die Empire State gebou (New York was bekend as die Empire State) is in 1931 voltooi met 102 verdiepings en ’n hoogte van 381 meter om die hoogste gebou ter wêreld te wees. Na voltooiing het dit bekend geword dat daar ’n ander hoër gebou is. Hierna het die gebou sy bekende antennatoring bo-op gekry en was dit 443 meter hoog en vir byna 40 jaar die hoogste gebou in die wêreld. Dit het net gegeld tot in 1970. Vandag is heelparty geboue hoër as die Empire State gebou.

In Suid-Afrika is die must fall veldtogte oorbekend. Die kerk van Jesus Christus kan deurentyd, maar veral tydens Paastyd uitskreeu: Empires must fall! Jesus het die meeste mag ooit gehad maar Hy het dit nooit vir Homself gebruik nie. Hy het magteloos geword, mag weggegee en magsinstansies fel gekritiseer. Hy het sy kerk soos lammers tussen wolwe ingestuur.

Paassiklus hierdie jaar
Die Skriflesings beklemtoon aspekte oor Jesus Christus. Hoe dan anders? Die fokus val met die tweede Paassondag op Jesus se opstanding, met die derde Paassondag op die verlossing wat Jesus bring, met die vierde Paassondag op Jesus se deernis vir almal, met die vyfde Paassondag op die ewige lewe wat Jesus bring en met die sesde Paassondag op liefde en gehoorsaamheid in Hom.

Paastyd herinner aan ’n nuwe begin. Daarom is daar in die vroeë kerk so baie gemaak van die sonsopkoms tydens die vroeë oggendure, die ooste, doopfeeste, die dopelinge en hulle nuwe skoon wit klede en die nagwaak voor Paassondag.

Simboliek
Die storie en die prentjie van die Empire State gebou hierbo kan liturgies gebruik word om offervaardige liefde en diens uit te beeld. Wit en goud simboliseer vreugde en oorwinning. Hierdie kleure kan gebruik word saam met simbole vir Paasfees soos ’n leë kruis, die leë graf, die Christuskers en die opkomende son. Blomme druk groei, skoonheid, vreugde en die feestelike viering van ’n oorwinning goed uit.

In sommige kerke begin Paasfees met ’n erediens wat plaasvind met sonsopkoms. Dit is ’n gebruik in die Ortodokse Kerk om eers simbolies om die kerk te stap, op soek na Jesus se liggaam. Wanneer die gemeente in die kerk kom, groet die leraar die gemeente met die Paasgroet: “Jesus het opgestaan.” Kinders kry dan kans om die erediensruimte met blomme te versier.

Tekste

Datum Tekste Tema/Opskrif van elke teks
23 April  2017
Tweede Sondag van Paastyd
Handelinge 2:14a, 22-32
Psalm 16
1 Petrus 1:3-9
Johannes 20:19-31
Jesus het die dood oorwin.
By U alleen is ek veilig, selfs teen die dood.
Die nuwe lewe in Jesus breek aan deur sy opstanding uit die dood. In die opgestane Jesus kry selfs beproewings nuwe sin.
Werklike vrede groei uit geloof wat glo dat die opgestane Jesus Christus werklik God se Seun is.
30 April 2017
Derde Sondag van Paastyd
Handelinge 2:14a, 36-41
Psalm 116:1-4, 12-19
1 Petrus 1:17-23
Lukas 24:13-35
Bekeer julle tot Jesus Christus!
Bid tot die Here in jou benoudheid. Hy is getrou.
Gelowiges is met Jesus se bloed losgekoop om mekaar vurig lief te hê.
Jesus het verseker opgestaan uit die dood. So is die Skrifte vervul. Dit laat gelowiges se harte warm klop.
7 Mei 2017
Vierde Sondag van Paastyd
Goeie Herdersondag Arbeidsondag
Handelinge 2:42-47
Psalm 23
1 Petrus 2:19-25
Johannes 10:1-10
Daar was eenmaal ’n gemeenskap in Jerusalem wat gekenmerk is deur Christelike waardes van selflose omgee-liefde, eenvoudige mededeelsaamheid en ongekende groei.
Gelowiges sal vir altyd en in enige omstandigheid tuis wees by die Here.
Om soos Christus onregverdig te ly ten spyte van gehoorsaamheid, bewys egtheid van geloof en wat die waarde van ware genade is.
Jesus is die enigste ingang na die ware lewe wat nooit ophou nie. Hy is nie net die Herder nie – Hy is die Goeie Herder want Hy lê sy lewe vir sy skape af. Die Fariseërs en Skrifgeleerdes het mense onwetend na die ewige dood gelei.
14 Mei 2017
Vyfde Sondag van Paastyd
Handelinge 7:55-60
Psalm 31:1-5, 15-16
1 Petrus 2:2-10
Johannes 14:1-14
Soos Stefanus en soos Jesus – niks vir hulleself nie maar oorgegee en weggee aan die koninkryk en ander mense.
Die Here is ’n veilige vesting.
Gelowiges moet hulle roeping vind en dit vol staan deur geestelik te groei in die leer van Jesus Christus.
Jesus en die Vader is een. Hy het vir gelowiges plek gaan gereedmaak by die Vader sodat ons by sy wederkoms saam met Hom kan wees.
21 Mei 2017
Sesde Sondag van Paastyd
Handelinge 17:22-31
Psalm 66:8-20
1 Petrus 3:13-22
Johannes 14:15-21
God is Skepper van alle lewe oor die hele wêreld. Hy het sy Seun gekies om alle mense te verlos deur Hom uit die dood op te wek en Hy gaan deur Hom oor almal oordeel.
Die Here bring onverklaarbaar lof oor ons lippe soos wat ons uit ons benoudheid na Hom roep. Swaarkry sonder God is swaarkry sonder hoop.
Leef ’n goeie en gehoorsame lewenswandel in navolging van Jesus Christus selfs al kos dit lyding soos syne. Deur sy getrouheid dwarsdeur sy lydensweg het Hy alles aan Hom onderwerp.
Liefde vir Jesus Christus en gehoorsaamheid aan Jesus Christus is ’n onmisbare tweeling. Die een vuur die ander aan.

Diensorde

God versamel ons voor Hom

Aansteek van die Christuskers
Laat verskillende mense op hierdie Sondae die Paaskers aansteek.
Voorganger: Gemeente, die Here het opgestaan!
Gemeente: Die Here het waarlik opgestaan!
Almal: Amen.

Aanvangslied 
Liedboek 411 “Kom, almal, laat jul stem verrys!”

Aanvangswoord 
Voorganger: Jesus is die Goeie Herder.
Gemeente: Die Goeie Herder lê sy lewe vir sy
skape af.
Almal: Amen (uit Joh 10:11).

Seëngroet 
Genade en vrede vir julle van dié Jesus wat nie sommer net enige skaapwagter is nie. Hy is ons Goeie Herder. Hy ken sy skape en sy skape ken Hom  (Joh 10:14).

Aanbiddingslied 
Lied 168: “Heilige Jesus”

Doop of doopherinnering
1 Petrus 3:19-21 (addisionele teks) staan waarskynlik in verband met die gebruik in die vroeë kerk om tydens die Paasnagwaak die doop in verband te bring met ander watertekste in die Bybel. Tekste waartydens God mense deur water heen gered het. Petrus bring die water by Noag se ark in verband met die doop en ’n nuwe begin wat gegrond is in Jesus se opstanding uit die dood.

Doopfeeste en geleenthede van doopherinnering kan Noag se waterryke verhaal saam met Jesus se opstanding uit die dood gebruik om mense daaraan te herinner dat die doop (verbondsdoop en bekeringsdoop) ’n nuwe begin saam met God uitbeeld.

Lofsang 
Lied 454 “Vader, ons eer U”

Diens van die Woord

Gebed om die opening van die Woord
Prediking

Diens van die Tafel

Uitdeel en instelling van die brood en die wyn 
Dankgebed 
Opneem van die dankoffers

Uitsending

Slotlied
Lied 485 “O Heer, u laaste woorde”

Seën
Voorganger: Mense wat lief is vir Jesus neem sy
woorde ter harte.
Gemeente: Mense wat lief is vir Jesus verstaan sy 
opdragte en hulle voer dit uit. 

Voorganger: Mense wat lief is vir Jesus sal weet dat
Hy by hulle is.
Gemeente: Mense wat lief is vir Jesus sal Hom 
sien.

Almal: Amen (uit Joh 14:15-24).

© Missio 2024 | All rights reserved.