Basisliturgie vir Paastyd

Picture of Woord en Fees
This content is only available to members.

Sections

Inleiding

Paasfees is die hoogtepunt van die kerkjaar en Paastyd die hart van die Christelike lewe. Gedurende die vyftig dae vanaf Paasfees tot Pinksterfees vier ons die opstanding van Jesus Christus. Hy het die dood oorwin en skenk die ewige lewe vir elkeen wat in Hom glo en dit bely.

“Uit die tyd van die Kommunistiese Sowjetunie vertel Michael Green in The day death died ʼn verhaal wat mooi illustreer watter belangrike rol die opstandingshoop in die Oosters-Ortodokse Christene se geloofslewe speel.

“ʼn Russiese professor, lid van die Kommunistiese Party, het een April-oggend voor ʼn vol saal ʼn lesing gegee. Sy doel was om die idee dat Jesus Christus eeue gelede uit die dood opgestaan het, as belaglik en uiters naïef af te maak. Dit was ʼn lang lesing en toe hy gaan sit, het hy nie, soos gewoonlik, geleentheid vir repliek toegelaat nie. Hy was seker dat hy die gehoor van sy standpunt oortuig het.

“Toe staan ʼn priester van die Russies-Ortodokse Kerk uit die gehoor op en vra of hy kortliks op die betoog mag reageer. Ongeduldig en enigsins neerbuigend stem die professor in. ‘Maar niks langer as vyf minute nie!’ waarsku hy. ‘Vyf sekondes sal genoeg wees,’  antwoord die priester. Toe draai hy na die gehoor en gee die pragtige Paasgroet van die Oosterse Kerk:  ‘Christos anesté!’ ‘Christus het opgestaan!’ Soos uit een mond kom die tradisionele antwoord uit die volgepakte saal: ‘Aléthos anesté!’ ‘Hy het waarlik opgestaan!’”
(Uit “Nie oortuig nie” Piet Naudé  Stories van die Lewe).

Simbole

Wit (wat vreugde voorstel) is die oorheersende kleur van Paastyd wat aangevul word met goud (vir Christus se oorwinning) en die feestelike kleure van die reënboog. Met Pinksterfees verander dit na rooi omdat dit na die tonge soos van vuur, met die uitstorting van die Heilige Gees, verwys. Paassimbole sluit die Paasgroet, leë kruis, leë graf, Christuskers, opkomende son en blomme met die doop as prominente sakrament in.

Kuns

Daar is ’n ryke verskeidenheid kunswerke wat in die liturgie gedurende Paastyd benut kan word. Textweek se Art Index by die kategorie vir Resurrection of Christ het voorbeelde van antieke ikone en werke deur meesters soos Fra Angelico, Grünewald en Michelangelo.

Die bekende Chinese kunstenaar met ’n aangrypende getuienis, He Qi, het ’n reeks skilderye oor die Paasgebeure onder temas soos “Easter Morning, Christ is risen”, “He is risen” en “The Risen Lord. In Easter Morning”.

In die kunswerk hierbo kondig die engel, met ’n wit lelie in die hand, (teken van reinheid en vrede) die opstandig aan vir moeë, verwarde vroue terwyl die bose wyk.

Tekste

Datum Tekste Tema/Opskrif van elke teks
8 April 2018
Tweede Sondag van Paastyd
Handelinge 4:32-35
Psalm 133
1 Johannes 1:1-2:2
Johannes 20:19-31
Lidmate van die eerste gemeente deel alles met mekaar en sorg vir mekaar.
Dit is ’n groot seën as broers en susters eensgesind saam woon.
God is lig en vergewe en reinig ons.
Die opgestane Jesus verskyn aan die dissipels, rus hulle toe met die Heilige Gees en stuur hulle uit.
15 April 2018
Derde Sondag van Paastyd
Handelinge 3:12-19
Psalm 4
1 Johannes 3:1-7
Lukas 24:36b-48
Christus is uit die dood opgewek en wondere geskied deur geloof in sy Naam.
Gebed om God se goedgesindheid.
Kinders van God leef anders.
Die opgestane Here verskyn aan die dissipels, rus hulle toe en stuur hulle uit.
22 April 2018
Vierde Sondag van Paastyd – Goeie Herdersondag – Arbeidsondag
Handelinge 4:5-12
Psalm 23
1 Johannes 3:16-24
Johannes 10:11-18
Petrus getuig dat mens gered word deur die Naam van Jesus Christus.
Die Goeie Herder sorg, beskerm en lei.
Liefde is om vir ander om te gee.
Die Goeie Herder sterf sodat sy skape kan leef.
29 April 2018
Vyfde Sondag van Paastyd
Handelinge 8:26-40
Psalm 22:25-31
1 Johannes 4:7-21
Johannes 15:1-8
Filippus bring die evangelie aan ’n Etiopiër.
Dié wat na die troue Here roep, word gehelp.
Liefde kom van God.
Wie in Christus bly, dra baie vrugte.
6 Mei 2018
Sesde Sondag van Paastyd
Handelinge 10:44-48
Psalm 98
1 Johannes 5:1-6
Johannes 15:9-17
Nie-Jode ontvang die Heilige Gees.
Mens en natuur sing ’n uitbundige loflied tot eer van God.
Gehoorsaamheid vloei uit liefde vir God.
Liefde is ’n opdrag.
13 Mei 2018
Sewende Sondag van Paastyd
Handelinge 1:15-17, 21-26
Psalm 1
1 Johannes 5:9-13
Johannes 17:6-19
Mattias word in Judas se plek as apostel verkies.
Vind jou vreugde in die Woord van die Here.
Gelowiges het die ewige lewe.
Jesus bid vir bewaring en eenheid onder gelowiges.

Diensorde

God versamel ons voor Hom

Aanvangswoord
Voorganger: Christus het opgestaan!
Christos anesté!

Gemeente: Hy het waarlik opgestaan!
Aléthos anesté!

Simbool – Ritueel – Kuns
Benut ’n toepaslike simbool, ritueel of kunswerk.

Lof aan God
Verrese Heiland,
die kerkklokke lui vanoggend anders.
Hulle is Paasklokke.
Hulle lui oor die vallei.
Hulle lui oor die stad.
Hulle lui oor die wêreld.
Die Here het opgestaan!
Ja, Hy het waarlik opgestaan!
Saam met Christene oor die wêreld, al u kinders,
wil ek aanbid, Oorwinnaar!
Saam met die klokke wil ek juig
oor die wonder van ’n graf in ’n tuin
wat oopgegaan het om nooit weer toe te gaan nie.
Daar’s ’n pad getrap deur die dal van die dood.
U het dit uitgetrap.
U het bloedspore getrap.
Die pad gaan deur die dood
na die ewige lewe.
Ek gaan dié pad volg as U my roep.
Ek het saam met U opgestaan, Here Jesus.
Hier binne-in my hart is dit al anders.
Ek was met U in aanraking.
U het my aangeraak.
Ek sal nooit sterf nie.
Want U leef!
U leef!
Ek juig oor U, Here Jesus.
Ek juig saam met die Paasklokke.
Ek juig in die môre,
oor ’n nuwe môre
wanneer die klokke nie sal ophou nie,
wat sal môre bly
en nooit aand word nie. Amen.
(Gebed deur IL De Villiers)

Sang
Lied 409 “Hoor jy die Paasfeesklokke?”

Doopherinnering
Voorganger: Ons dink hier daaraan dat ons saam met Christus gesterf het en begrawe is deur ons doop.
Ons weet egter dat ons ook saam met Hom opgewek is tot ’n nuwe lewe.
Daarom bevestig ons opnuut die beloftes wat gemaak is by ons doop.
Ons bely opnuut ons verbondenheid aan Christus.
Ons verwerp opnuut die selfsugtige werke in ons lewe voordat Christus vir ons ’n werklikheid was.

Voorganger: Bely jy jou sonde met berou?
Gemeente: Ek bely my sonde met berou.

Voorganger: Draai jy om na Christus toe?
Gemeente: Ek draai om na Christus toe.

Voorganger: Het jy saam met Hom gesterf?
Gemeente: Ek het saam met Hom gesterf.

Voorganger: Het jy saam met Hom opgestaan?
Gemeente: Ek het saam met Hom opgestaan.

Voorganger: Bely dan jou geloof in die drie-enige God.
Gemeente: Ek glo in God die Vader, wat alles geskep het.
Ek vertrou sy Seun, wat die mensdom kom verlos het.
Ek glo in die Heilige Gees wat my daagliks vernuwe en lei.
(Vrye verwerking van ’n liturgie van Johan van der Merwe en Breda Ludik.)

Geloofsbelydenis
Lied 421 “Die Here Jesus lewe”

Diens van die Woord

Gebed
Here, ons loof U en dank U, want, te midde van ons pyn en mislukkings, weet ons dat U God is en  dat ons U maar net kan bewonder, loof en liefhê in Jesus Christus.
Vir die wêreld, wat so mooi is, maar so broos;
Vir lewe, so kosbaar, maar so bedreig;
Vir hierdie onmeetlik groot heelal waarin u koninkryk kom, loof ons U.
Vir hierdie Sondag, waarop ons weer u opstanding mag vier, en vir u kerk wat ons as gemeenskap van gelowiges byeenbring, loof ons U.
Vir u Evangelie, vir ons doop, vir ons begeerte om U te dien, vir die belofte van ’n ewigheid met U, loof ons U.
En omdat ons U en mekaar hier op aarde mag liefhê, omdat Christus ons liefhet, loof ons U, Here, met vrede en vreugde. Amen.
(Gebed deur Henri Capieu)

Skriflesing
Skriflesing uit Handelinge
Psalms
Nuwe Testament briewe
Evangelies

Prediking
Gebed

Diens van die Tafel

Nagmaal

Dankgebed
Vir die brood wat ons geëet het,
vir die wyn wat ons gedrink het,
vir die lewe wat U gegee het:
Vader, Seun en Heilige Gees,
sal ons u prys.
Vir die lewe van Christus in ons
wat al ons vrese oorwin,
wat ons help om vir ander te leef:
Vader, Seun en Heilige Gees,
sal ons u prys.
Vir die mag van Christus om ons te lei
in lewe en in dood
tot aan die einde saam met al u mense:
Vader, Seun en Heilige Gees,
sal ons u prys. Amen.
(uit Contemporary Prayers for Public Worship)

Dankoffers

Uitsending

Slotlied
Lied 422 “Die Heer, die Heer het opgestaan!” 

© Missio 2024 | All rights reserved.