Basisliturgie vir Paastyd

Picture of Woord en Fees
This content is only available to members.

Sections

Inleiding

Paastyd is die tyd waarin ons die volle vervulling van God se beloftes vier omdat die Verlosser, Jesus Christus, die dood deurbreek het en uit die graf opgestaan het. Waar Lydenstyd meer stil en nadenkend is, is Paastyd ’n tyd vir vreugde. Ons Here het opgestaan en Hy leef! Dit is ons waarborg vir die ewige lewe, maar roep ons op om hier en nou as Koninkryksmense in ’n krom en verdraaide wêreld te leef. Paastyd is ’n feesseisoen van vyftig dae, van Paasfees tot Pinkster, waarin ons die Here se oorwinning oor die dood en die lewe vier. Met Christus se opstanding op Paassondag gee die Vader aan Hom die heerlikheid waarvan Hy vertel het en waarvoor Hy gebid het. Met Hemelvaart, word Christus tot die hoogste plek in die heelal verhef en ontvang Hy al die lof en eer.

Die Sondae van Paastyd

Die sleuteltekste kom hoofsaaklik uit 1 Petrus. Die Evangelie-lesings is uit Lukas en Johannes. Die tekste uit Handelinge beskryf die lewe en groei van die nuwe kerk. Sien die onderstaande tabel vir die benamings van die verskillende Sondae. Met Hemelvaart kom die waarde van die geloof uit Efesiërs 1:15-23 aan die beurt.

Kleur
Wit en goud is die oorheersende kleure vir Paastyd. Daarby word die kleure van die reënboog wat die vreugde van die nuwe lewe en God se verbondsrtrou uitbeeld, gevoeg. Op Pinkster is die kleur rooi wat wys na die Heilige Gees wat soos tonge van vuur op die gelowiges in Jerusalem uitgestort is. Paastyd is veral ook ʼn tyd waar die liturgiese ruimte met blomme versier kan word om die nuwe lewe te vier.

Feesdae
Paasfees (11 April), Hemelvaart (21 Mei) en Pinksterfees (31 Mei).
ʼn Treffende gebruik is om die leë kruis van Goeie Vrydag gedurende die nag voor Paassondag met blomme van alle kleure en geure te oortrek. Dit dui op ʼn transformasie – ʼn klein wonderwerk wat ons herinner dat God nie meer ons sonde onthou nie, maar ons as nuwe mense sien.

In die vroeë kerk is die doop gewoonlik op Paassondag bedien en dan vir die vir wie dit nie op Paassondag moontlik was nie, op Pinkstersondag. Indien die doop nie op Paassondag bedien word nie, sou daar ʼn doopherinneringsgeleentheid vir die hele gemeente kon wees.

Tekste

Datum Tekste Tema/Opskrif van elke teks
Gereinigde mense dors soos pasgebore babatjies daarna om nuut en heilig te leef.
19 April 2020
Tweede Sondag in Paastyd
Quasi Modo Geniti
“Soos pasgebore kindertjies” uit 1 Petrus 2:2
1 Petrus 1:3-9 God het ons baie lief en waarborg ons redding op grond van Jesus se opstanding.
Handelinge 2:14a, 22-32 Ons kan oor Jesus getuig. Sy lewe was God se plan.
Psalm 16 Gebed dat God, die enigste ware God, ons sal beskerm.
Johannes 20:19-31 Jesus verskyn aan sy dissipels, seën hulle en gee vir hulle ’n opdrag.
Die troue liefde van Here reinig ons en help ons om heilig te leef.
26 April 2020
Derde Sondag in Paastyd
Misericordias Domini
“Die troue liefde van die Here” uit Psalm 33:5-6
1 Petrus 1:17-23 Jesus het ons vrygekoop en waarborg ons redding. Daarom moet ons nuut lewe.
Handelinge 2:14a, 36-41 Paulus getuig dat Jesus lewe en ’n groot groep mense kom tot bekering.
Psalm 116:1-4,12-19 Die Here versorg. Dien en eer Hom.
Lukas 24:13-35 Jesus verduidelik die evangelie aan sy volgelinge.
Ons juig oor die Goeie Herder wat ons red en help om in liefde te leef.
3 Mei 2020
Vierde Sondag in Paastyd
Goeie Herdersondag
Jubilate
“Juig” uit Psalm 66:1-2
1 Petrus 2:19-25 Wees die geduldig as dit swaar gaan. Die Here sal julle beloon.
Handelinge 2:42-47 Die kerk groei en die mense lewe tot eer van God.
Psalm 23 Die Here is die Goeie Herder wat vir ons sorg en ons lei na oorvloed toe.
1 Johannes 10:1-10 Jesus is die Goeie Herder wat vir sy kudde sorg.
Ons kan sing van die redding wat die Here bewerk en vrugte dra wat Hom verheerlik.
10 Mei 2020
Vyfde Sondag in Paastyd
Cantate
“Sing” uit Psalm 98:1
1 Petrus 2:2-10 Christus sal julle leer om te groei en reg te lewe.
Handelinge 7:55-60 Stefanus sien die lewende Here voordat hy gestenig word.
Psalm 31:1-5; 15-16 Jy kan op die Here vertrou en weet Hy sal vir jou ’n rots en ’n vesting wees.
1 Johannes 14:1-14 Jesus is die weg, die waarheid en die lewe.
Die Here roep ons om liefde te gaan leef.
17 Mei 2020
Sesde Sondag in Paastyd
Rogate
“Roep”
1 Petrus 3:13-22 Wees altyd gereed om van Jesus te vertel. Hy sal jou help en beskerm.
Handelinge 17:22-31 Paulus getuig dat Jesus die enigste ware God is.
Psalm 66:8-20 God toets ons, maar Hy help en versorg ons ook.
Johannes 14:15-21 Die Vader stuur vir ons die Helper, die Heilige Gees.
Met Hemelvaart bestyg ons Here die troon van die heelal en gee ons krag om hom te dien.
21 Mei 2020
Hemelvaart
Efesiërs 1:15-23 Paulus bid vir die gelowiges.
Handelinge 1:1-11 Met sy hemelvaart beloof Jesus sy volgelinge dat hulle krag sal kry om getuies oor die hele wêreld te wees.
Psalm 47 Alle mense moet die Here toejuig, want Hy is die Groot Koning van die hele aarde.
Lukas24:44-53 Jesus verduidelik die Bybel se boodskap aan die dissipels en gee hulle die opdrag om vir al die volke te vertel dat God mense se sondes vergewe as hulle in Hom glo.
Luister na die Woord wat bevestig dat jy die ewige lewe het.
24 Mei 2020
Sewende Sondag in Paastyd
Exaudi
“Luister”
1 Petrus 4:12-14; 5:6-11 Julle word getoets sodat julle geloof kan sterk word. Moenie te veel van jouself dink nie, maar verheerlik God.
Handelinge 1:6-14 Jesus beloof die Heilige Gees aan sy volgelinge.
Psalm 104:24-34, 35b God is die Skepper en sorg vir alles wat Hy gemaak het.
1 Johannes 17:1-11 Jesus bid vir sy volgelinge.

Diensorde

Gedurende Paastyd vier ons die lewe wat die Here vir ons verdien het en wat tot in ewigheid strek. Ons vier dit deur die liturgiese ruimte ryklik met blomme en ander versierings te tooi. Ons blydskap oor die lewe word uitgesing. Paastyd is dus by uitstek ʼn tyd vir musiek en sang tydens die liturgie.

God bring ons byeen

Indien die gemeente gedurende Lydenstyd elke week ’n kers gedoof het, kan al die kerse nou weer op die opeenvolgende Sondae in Paastyd aangesteek word.

Aanvangswoord
Die Lig wat die wêreld probeer doof het, kon nie uitgedoof word nie. Vandag steek ons die kerse weer almal aan om daarmee God se skeppings- en herskeppingskrag te verkondig. Soos dit lig word, loof ons die Here dat sy lewensveranderende liefde wat was en is en tot in ewigheid in ons sal wees. Vandag vier ons nuwe lewe, nuwe vreugde, nuwe moontlikhede. Die Here leef en Hy leef tussen ons.

Terwyl ons die kerse aansteek erken ons dat daar steeds pyn en lyding in die wêreld is, maar ons plaas ons vertroue in die Here. In die duisternis, is daar lig. In die pyn van die dood, is daar lewe. Midde-in wat vir ons oorweldigend lyk, is God in ons en in die wêreld aan die werk, besig om geregtigheid en vrede, deernis en liefde, lewe in oorvloed tot stand te bring.

Jesus het opgestaan. Jesus het in ons opgestaan, want waar ons bymekaar is in sy Naam, is die lewende Here teenwoordig.

’n Kers word aangesteek.
Kom ons groet mekaar nou saam met Christene van alle tye en oor die wêreld heen met die woorde van die Paasgroet:

Voorganger: Christus het opgestaan!
Gemeente: Christus het waarlik opgestaan!

Voorganger: Die Heer het opgestaan!
Gemeente: Die Heer het waarlik opgestaan!

Voorganger: Christus het opgestaan!
Gemeente: Christus het waarlik opgestaan!

Lied 421:1-3 “Die Here Jesus lewe”.

Terwyl die lied gesing word, word die Christus-kers aangesteek.

Voorganger 1: Dit is die dag
Voorganger 2: waarop trane afgevee word;
waarop stukkende harte heelgemaak word;
waarop vrees met vreugde vervang word.

Voorganger 1: Dit is die dag waarop die Here
Voorganger 2: die klip van vrees wegrol;
dood se klere uittrek;
voor ons uitstap God se toekoms in.

Voorganger 1: Dit is die dag wat die Here gemaak het.
Voorganger 2: Die dood maak ons nie meer bang nie;
die sonde het nie meer houvas op ons nie;
God maak die grafte van ons harte oop en vul ons met nuwe lewe.

Voorganger 1: Dit is die dag – Opstandingsdag – Paasfees.

Lied 411:1-2 “Kom, almal, laat jul stem verrys”

Seëngroet
Die lewende Here, wat hier teenwoordig is, groet julle:
Ek gee vir julle my vrede.
Die Vader het my gestuur. Nou stuur Ek julle ook.
Ek gee julle die Heilige Gees.

Lof
Sing twee of driee liedere waarin die Here geloof word vir die lewe en verlossing. Sien individuele Sondae vir voorstelle.

Oproep tot geloof en toewyding
Gee geleentheid vir ’n getuienis oor hoe die lewe wat Jesus bewerk het lewe laat deurbreek het en verandering gebring het in ’n lidmaat se lewe.

Verootmoediging
Voorganger: O Here, God van genade,
verlos ons om Jesus ontwil van ons louheid.

Gemeente: Sing Lied 247 “Heer, wees ons genadig”.

Voorganger: Steek die vuur van die Gees in ons aan.
Neem die hart van klip in ons binneste
en maak dit ʼn hart wat vir U ontvanklik is.
ʼn hart wat U sal liefhê, loof en aanbid
wat U volg en vreugde daarin vind.

Gemeente: Lied 273 “Laat my met U verenig lewe” en Lied 274 “Leer my soos Henog met U wandel” kan afwisselend oor die sewe weke hier gesing word.

Diens van die Woord

Gebed
Skriflesings
Prediking

Wet
Gebruik as antwoord op die Woord wat ons leer om voluit en dankbaar te leef.

Diens van die Tafel

Geloofsbelydenis

Offergawe 
Voorbereiding van die tafel

Nagmaalsgebed
(staande)

Voorganger: Geseënd is U, Here God, Skepper van die hemel en die aarde. U is die gewer van die brood. U seën die vrug van ons aarde en van die arbeid van ons hande.
Gemeente: Laat die brood wat ons eet, die brood van die lewe wees.

Voorganger: Geseënd is U, Here God, Skepper van die hemel en die aarde. U is die gewer van die wyn, U seën die ons wingerde en die arbeid van ons hande.
Gemeente: Laat die wyn wat ons drink vir ons versoening van ons sonde bewerk.

Voorganger: Mag u ganse kerk van orals oor die wêreld heen saamgebring word in u koninkryk, soos wat die brood en wyn op hierdie tafel saamgebring is nadat die saad oor die velde gestrooi en die druiwe oor die heuwels versprei was.
Gemeente: Maranata! Kom Here Jesus!

Voorganger: Mag die Here met julle wees!
Gemeente: En ook met jou!

Voorganger: Loof die Here van die Here!
Gemeente: Sing Lied 414:1-2 “Juig verlostes, juig en sing”.

Voorganger: Kom ons loof en dank die Heer vir verlossing.
Gemeente: Sing Flam 15 “Kom ons loof en dank”.

Voorganger: By die laaste maaltyd het die Here die nagmaal ingestel, sodat ons sy dood en opstanding kan gedenk en sy teenwoordigheid in die brood en wyn kan ontvang. Vervul ons, terwyl ons die maaltyd vier, met die Heilige Gees sodat ons een liggaam en een van gees kan wees, ’n lewende offer wat in Christus vir U aanneemlik is.
Gemeente: Kom, Skepper-Gees! 

Voorganger: Deur Christus, saam met Christus, in Christus, behoort aan U al die eer en die heerlikheid, almagtige God en Vader, in die eenheid van die Heilige Gees, nou en vir ewig.
Gemeente: Amen.

Voorganger: As gedoopte kinders van God bid ons nou saam.
Gemeente: Sing Lied 266 “Ons Vader wat woon in die hemel”.

Uitdeel van die brood en die wyn.

Instellingswoorde
Geliefdes, die brood wat ons eet, herinner ons daaraan dat Jesus se liggaam gebreek is toe Hy ons swaarkry en ellende op Hom geneem het. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is, sodat ons nooit weer alleen hoef swaar te kry nie.

Geliefdes, die beker wat ons drink is die beker van versoening, wat ons daaraan herinner dat Jesus se bloed gevloei het tot ’n volkome versoening van al ons sonde. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed gevloei het tot ’n volkome versoening vir al ons sonde en daarom al jou sonde bedek.

Aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed het en ons volledig sy kinders gemaak het, laat ons Hom loof vir sy genade.

Vonkk 5:1-2 “Vreugde! Vreugde!”

God stuur ons uit

Seën
Die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees,
is vir julle die Algenoegsame in alles,
te alle tye en in alle omstandighede,
van nou af tot in ewigheid.
Hy sal julle seën en vul met sy lig
sodat julle die lig vir die wêreld kan wees.

Slotlied
Flam 361 “Laat dit so wees (Amen)”

© Missio 2024 | All rights reserved.