Basisliturgie vir 1 Samuel

Picture of Woord en Fees
This content is only available to members.

Sections

Tekste

Datum Tekste Tema van elke teks
6 Junie 2021

Tweede Sondag in Koninkrykstyd

1 Samuel 8:4-11, (12-15), 16-20 (11:14-15) Samuel waarsku teen probleme wat ’n koning kan meebring
Psalm 138 Ons Here is anders
2 Korintiërs 4:13–5:1 Lewe deur die geloof
Markus 3:20-35 Laster teen die Gees is sonde
13 Junie 2021

Derde Sondag in Koninkrykstyd

1 Samuel 15:34–16:13 Die opkoms van Dawid
Psalm 20 Die Here sal die oorwinning gee
2 Korintiërs 5:6-10, (11-13), 14-17 Leef in geloof
Markus 4:26-34 Gelykenisse oor die koninkryk
20 Junie 2021

Vierde Sondag in Koninkrykstyd

1 Samuel 17:(1a,
4-11, 19-23), 32-49
Die geveg tussen Dawid en Goliat
Psalm 9:9-20 Dank God ná verlossing uit nood
2 Korintiërs 6:1-13 Medewerkers van God
Markus 4:35-41 Jesus maak die storm stil

Diensorde

God bring ons byeen

Aanvangswoord
Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie.
Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike.
– uit 1 Samuel 16:7b

Seëngroet
Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees!
– uit 2 Korintiërs 1:2

Aanvangslied
Lied 162:1-3 “U self het ons geroep, Heer”

Litanie
V: Ek wil U loof met my hele hart; voor die gode wil ek U met begeleiding prys.
G: Ek wil in aanbidding buig na u heilige tempel; ek wil u Naam loof oor u troue liefde, oor u betroubaarheid; want U het u Naam, u woord, groot gemaak bo alles.
V: Op die dag wanneer ek roep, antwoord U my; U besiel my met innerlike krag.
G: Al die konings van die aarde moet U loof, Here, wanneer hulle die woorde van u mond hoor.
V: Hulle moet die weë van die Here besing: “Groot is die majesteit van die Here.
G: Ja, verhewe is die Here, maar nederiges sien Hy raak en hoogmoediges ken Hy van ver af.”
V: As ek in nood verkeer, beskerm U my lewe teen die woede van my vyande; steek U u hand uit, verlos u regterhand my.
G: Die Here tree vir my in. Here, u troue liefde duur vir ewig; moet tog nie u handewerk laat vaar nie!
– uit Psalm 138

Lofsang
Sien individuele liturgieë.

Diens van die Woord

Gebed om die opening van die Woord
(“Samuel” kan telkens vervang word met die gemeente/dorp/stad se naam.)
V: Die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige kere geroep: “Samuel, Samuel!” En Samuel sê:
G: Praat Here, u dienaar luister!
– uit 1 Samuel 3:10

Lied 254 “Spreek, Heer” (sing 2 maal)

Skriflesing
Prediking
Gebed

Diens van die Tafel

Geloofsbelydenis
V: Saam met Markus bely ons ons geloof in Jesus Christus.
Saam met Johannes die Doper …
G: Die Een wat ná my kom, is my meerdere.
V: Saam met die stem uit die hemel …
G: Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My!
V: Saam met Simon Petrus …
G: U is die Christus!
V: Saam met die stem uit die wolk …
G: Dit is my geliefde Seun. Luister na Hom!
V: Saam met die Romeinse offisier …
G: Hierdie man was werklik die Seun van God.
V: En jy, wat glo jy?
G: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood; wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; die vergewing van sondes; die opstanding van die vlees en ’n ewige lewe.
Almal: Amen.
– uit Cas Wepener, Soos ’n blom na die son draai (Bybel-Media, 2011)

Instelling van die nagmaal
Markus 14:12-16, 22-25

God stuur ons uit

Slotlied
Sien individuele liturgieë.

Seën
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.
– uit 2 Korintiërs 13:13

© Missio 2024 | All rights reserved.