Aswoensdag

Picture of Woord en Fees
This content is only available to members.

Sections

Diensorde

Diensorde

God bring ons byeen

Speel gepaste stemmige musiek.

Stil nadenke.

Aanvangswoord
V: Blaas die ramshoring in Sion, roep hard op sy heilige berg. Al die inwoners van die land sal bewe,
G: want die dag van die Here kom, dit is naby: Dié stikdonker dag, die dag van donker wolke.
V: Maar nou sê die Here: Kom met julle hele hart terug na My toe, vas, huil en treur!
G: Ons skeur ons harte, nie ons klere nie. Ons kom terug na die Here ons God toe:
V: Hy is genadig en barmhartig; Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep.
Almal: Amen.
– uit Joël 2

Stilgebed

Skriflesing
Psalm 51:1-17

Sang
Lied 247 “Heer, wees ons genadig” (drie maal)

Diens van die Woord

Gebed om die opening van die Woord
Here, ek wil aan U dink, U ken, U liefhê. Laat u Woord in my groei totdat U my volmaak verander het en ek leef soos Jesus geleef het. Amen. – Augustinus

Skriflesing
2 Korintiërs 5:20b–6:10

V: Dit is die Woord van die Here.
G: Só spreek die Here! Amen.

Kort oordenking oor 2 Korintiërs 5:20b–6:10.

Genadeverkondiging
V: Gemeente, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding.
G: Aan God al die eer!
V: Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel.
G: Aan God al die eer!
V: Deur ons eenheid met Christus is ons vrygespreek.
Gemeente: Aan God al die eer! Amen.
– uit 2 Korintiërs 5:20b–6:10

Diens van die As

Inleiding tot die Diens van die As
Gemeente, ons het nou die versekering ontvang dat ons op grond van ons eenheid met Christus en uit genade alleen deur God vrygespreek is. Dit is vir ons moontlik gemaak omdat Christus in ons plek as sondaar behandel is. Die ingesteldheid waarmee ons die vryspraak ontvang en vanuit die vryspraak leef, word altyd opnuut vanuit ’n diepe besef van ons gebrokenheid en verganklikheid gebore. Die bediening van die as gee aan ons die geleentheid om hierdie geheimenis te ontvang en dit te beoefen. Ons ontvang die as en bevestig daarmee ons eenheid met Christus en ons deelname aan sy lyding en sterwe.

Almal wat die kruisteken van as wil ontvang, word na vore genooi en die kruisteken word op elkeen se voorkop gemaak met die woorde: “Stof is jy en tot stof sal jy terugkeer.” Nadat die kruisteken ontvang is, keer almal terug na hulle sitplekke waar hulle stil in God se teenwoordigheid rus.

Gebed

God stuur ons uit

V: Gemeente, as medewerkers van God doen ons ’n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie tevergeefs ontvang het nie.
G: Ons gaan uit om as gesante van Christus op te tree.
V: Ons ontvang eer en oneer. Ons word beledig en geprys. Ons word behandel asof ons verleiers is,
G: en tog is ons betroubaar.
V: Ons word behandel asof ons sterwend is,
G: en tog leef ons.
V: Ons word behandel asof ons bedroef is,
G: en tog is ons altyd opgeruimd.
V: Ons word behandel asof ons arm is,
G: maar ons maak baie ander ryk.
V: Ons word behandel asof ons mense is wat niks het nie,
G: en tog besit ons alles. Amen.
– uit 2 Korintiërs 5:20b–6:10

Uitspreek van die seën

Sang
Lied 312 “Amen”

© Missio 2024 | All rights reserved.