Aswoensdag

Picture of Woord en Fees
This content is only available to members.

Sections

Liturgiese voorstel

Leesroostertekste 

Joël 2:1-2; Psalm 51:1-17; 2 Korintiërs 5:20b-6:10; Matteus 6:1-6, 16-21

Inleiding

Die tekste vir Aswoensdag is elke jaar dieselfde.
Berei die tekste op Powerpoint voor en laat dit deurloop op die bord terwyl musiek speel en die mense inkom.
Laat iemand die tekste voorlees om sodoende in die regte stemming te kom.
Die ligte in die kerk (of vertrek waar dit aangebied word) kan redelik gedemp wees. Oppas dat die dataprojektor se skynsel nie te oorweldigend is nie.
Daar kan met kerse atmosfeer geskep word.
Die volgende simbole word uitgestal wat ook tydens die volgende Lydensondae aandag gaan geniet:
Ruwe Kruis
Outydse hamer met geroeste spykers
Verskillende pare skoene
Gevlegte doringkrone
Klompie brons munte

Diensorde

Aswoensdag is die begin van die lydensiklus. Die klem val veral op die skuld van die mens, die belydenis van sonde en wat dit Jesus gekos het om ons met God te versoen.
Aan die einde van die diens sal gelowiges askruise op hulle voorkoppe dra as teken van Jesus se kruisdood en as teken van berou en herinnering aan ons sterflikheid.
Aan die einde van die diens sal gelowiges geleentheid kry om ’n askruis op die voorkop of handpalm te ontvang. Lidmate kan ook die simbole, wat uitgestal is, besoek en bedink wat dit sê.
Raak nou stil. Kyk na die kruis, luister na die musiek en word bewus van sy teenwoordigheid by en in jou.

God versamel ons voor Hom

Stilte

Laat ’n lig telkens op een van die simbole val.

Kruis
Voorganger: Here, ons sien die kruis en
besef dat dit nodig was vir my. !!
Gemeente: Ja, vir my.

 

Hamer met spykers
Voorganger: HERE, ons sien die
hamer met spykers
en besef dat u hande
deurboor is vir my.
Gemeente: Ja, vir my.

Verskeie pare skoene
Voorganger: Here, ek wonder hoe dit moes voel
vir my sou voel om in
u skoene te staan.
Gemeente: Here, dankie dat U in
my skoene gestaan het.

Gevlegte doringkrone
Voorganger: Here, U het die spot
en die doringkroon
gedra vir my.
Gemeente: Ja, vir my.

 

Brons munte
Voorganger: Here, ek verloën U
daagliks vir
dertig munte . . .
soos Judas.
Gemeente: Here, vergewe my.

Stilte

Sang
Lied 222 (Taizé) – sonder begeleiding1

Reël iemand om in te sit.

Diens van die Woord

Skriflesing: Joël 2:1-2, 12-17

Voorganger: Skeur julle harte voor die Here.

Sang
Lied 247 – sonder begeleiding

Reël iemand om in te sit.

Skriflesing: Psalm 51:1-17

Voorganger: Wees my genadig, o God, in u troue liefde.

Sang
Lied 384 (Taizé) – sonder begeleiding.

Reël iemand om in te sit.

Skriflesing: 2 Korintiërs 5:20b-6:10

Voorganger: Op die regte tyd het Ek jou gebede verhoor en op die dag van redding het Ek jou gehelp.

Sang
Lied 224 (Taizé) – sonder begeleiding

Reël iemand om spontaan in te sit.

Diens van die As

Voorganger: Here, ons smeek om vergifnis, seën ons wat hierdie teken ontvang.
Mag ons hierdie Lydenstyd diep nadink en gereedmaak om die vreugde van Paasfees te vier.
Gemeente: Vader, uit die stof van die aarde het U ons geskep. Laat hierdie kruis van as vir ons ’n teken wees van ons broosheid, verganklikheid en berou.

Die gemeente kry geleentheid om na vore te beweeg en bedien te word met die teken van die as.

Die as word voorberei deur die as van die palmtakke van die vorige jaar se Palmsondag wat verbrand is, te meng met olie. 

Die voorganger teken met sy/haar duim ʼn askruis op elkeen se voorkop en sê die volgende woorde:
“Aanvaar die versoening met God wat Christus bewerk het” (2 Kor 5:20).
Gemeentelede antwoord met: “Ek aanvaar dit.”

Uitsending

Jy word uitgenooi, in die Naam van ons Here, Jesus Christus, om in hierdie komende Lydenstyd op die voetspoor van Jesus te loop. Hou Hom voor oë, wat so ’n vyandige optrede van sondaars teen Hom verdra het en jy sal nie geestelik moeg word en uitsak nie (uit Heb 12:3).

Toewyding

As simbool van toewyding word jy ook aangemoedig om in hierdie tyd te vas deur jou te weerhou van ’n aangename voedselsoort of aktiwiteit wat ’n gemis in jou lewe sal veroorsaak.

Dit is nie net om op te hou om iets te eet, of om iets spesiaals te doen nie.

In die tyd wat ek hierdie vas beoefen, dink ek aan God se liefde en wat Hy bereid was om vir my te doen.

Sang
Lied 278 “Hoor ons bid o Heer”

Seën
Voorganger: God sal ons genadig wees en ons seën,
Hy sal tot ons redding verskyn sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word, sy reddende krag onder die nasies.
Almal: “Amen” Lied 315

© Missio 2024 | All rights reserved.