9. Dwing of dring?

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Wat ons wil bereik
Die jongmense besef gehoorsaamheid is nie ’n plig nie, maar gedrag of ’n reaksie wat op dankbaarheid volg. Hulle leef anders omdat hulle nuwe mense in Christus is.

Kortom
In die Bybel is gehoorsaamheid iets heeltemal anders as wat ons in ons alledaagse gebruik van hierdie woord verstaan. Natuurlik vra die Bybel dat ons aan die Here gehoorsaam sal wees, maar al hierdie opdragte en vereistes word byna nooit losgemaak van die feit dat God (Jesus) ons bemagtig het deur iets wat Hy gedoen het en steeds doen nie. Daarom gaan gehoorsaamheid oor baie meer as reëls en regulasies.

Bybelteks en belydenisskrif

 • Filippense 2:1-4
 • Heidelbergse Kategismus, Vraag en Antwoord 86, 114 en 115

Hulpmiddel

 • Ontmoeting 9, hulpmiddel 1: die videosnit uit Les Misérables

Kwessies wat ons wil aanraak

 • Baie jongmense dink aan gehoorsaamheid as ’n klomp reëls en wette wat hulle moet nakom sodat God met hulle tevrede kan wees.
 • Baie jongmense glo as hulle gehoorsaam is, sal hulle nie gestraf word nie.
 • Gehoorsaamheid gaan dikwels meer oor ’n vrees vir die hel en word selde deur liefde vir God gemotiveer.

Info
So dikwels hoor ons gelowiges praat van gehoorsaamheid as iets wat ons moet doen. Natuurlik is dit gedeeltelik waar, maar wanneer die Bybel oor gehoorsaamheid praat, staan dit nooit los van wat God of Christus vir ons gedoen het en steeds doen nie. Daarom is elke voorskrif of opdrag in die Bybel byna altyd direk gekoppel aan iets wat God of Jesus of die Heilige Gees gedoen het en steeds doen. In die lig hiervan is gehoorsaamheid nooit iets wat ons om watter rede ook al móét doen (soos ’n plig of wet) nie, maar eerder iets waartoe ons dankbaarheid oor wat God vir ons gedoen het ons dryf. Ons motivering om aan God gehoorsaam te wees lê dus nie in onsself nie, maar in die feit dat ons diep geraak word deur wat God doen.

Die ontmoeting

Inleiding
Open met gebed.

Kyk saam na die uittreksel uit die fliek Les Misérables.

Gesels saam

 • Hoekom dink jy het Jean Valjean se lewe ná hierdie insident so radikaal verander?

Riglyn: Sy hele lewe lank dwing mense hom om goed te doen. Hier word hy gedring om ’n goeie man te word toe die priester aan hom genade bewys. Hy ontvang ’n nuwe geleentheid om sy lewe te verander.

 • Wat is die verskil tussen iemand wat gedwing word en iemand wat gedring word?

Riglyn: Die motivering om gehoorsaam te wees as jy daartoe gedwing word, hang alles af van die wilskrag, vrees of vooruitsig van die een wat gehoorsaam behoort te wees. Die motivering om gehoorsaam te wees as jy daartoe gedring word, is byna ‘n natuurlike reaksie van dankbaarheid, eerbied en respek omdat die daad wat aan jou bewys is jou so diep geraak en jou lewe verander het.

Wat sê die Bybel?
Begin die gesprek deur te sê: Gehoorsaamheid in die Bybel is gewoonlik direk gekoppel aan iets wat God, Jesus of die Heilige Gees gedoen het of steeds doen. Gehoorsaamheid is – soos ons in die uittreksel uit die fliek gesien het – eerder ’n reaksie van dankbaarheid. Kom ons kyk na een voorbeeld.

Lees Filippense 2:1-4.

Gesels saam

 • Watter opdragte gee die skrywer van Filippense vir die lesers in vers 2-4?

Riglyn: Wees eensgesind; moenie iets uit selfsug doen nie; moenie jouself belangriker ag as iemand anders nie; dink aan ander mense se belange.

 • Hoe motiveer Paulus sy lesers om hierdie opdragte uit te voer of te gehoorsaam?

Riglyn: Gee die jongmense genoeg kans om te antwoord. Vra hulle dan weer dieselfde vraag, maar laat hulle na vers 1 kyk. Gesels oor vers 1: Paulus sê aangesien gelowiges die liefde van God ervaar het, word daar van hulle ’n bepaalde optrede of lewenswyse verwag. Paulus noem vyf dinge in vers 1:

 • Troos in Christus: Ons troos is dat ons aan God behoort, ongeag wat gebeur.
 • Aansporing deur die liefde: God se liefde vir ons is so groot dat Hy sy Seun gestuur het om aan die kruis te sterf sodat ons in ’n nuwe verhouding met Hom kan staan. Daarom moet liefde deel van ons lewe wees.
 • Gemeenskap deur die Gees: Die Heilige Gees woon in gelowiges en maak dit vir ons moontlik om anders te leef.
 • Innige meegevoel: Omdat die Here met ons meegevoel het, moet ons ook met mekaar en ander meegevoel hê.
 • Meelewing: God se meegevoel met ons het uitgeloop op sy groot daad van aktiewe meelewing met ons in ons omstandighede. Daarom moet ons ook met mekaar meelewing hê. Woorde is nie genoeg nie – dit moet in dade oorgaan.

Paulus sê ons is gehoorsaam aan wat God van ons vra omdat ons sy volgelinge, sy kinders, is. Ware gehoorsaamheid spruit uit liefde vir iemand, nie uit vrees nie. Dink aan ’n ouer-kind-verhouding. Dit werk dieselfde in ons verhouding met God. Ons is gehoorsaam aan God omdat ons vir Hom lief is.

Dink terug

Gesels saam

 • Hoe sal gelowiges se lewe anders kan wees as almal gehoorsaamheid sien soos ons dit nou sien?

Riglyn: Gelowiges sal nie gehoorsaamheid as ’n straf sien nie. Gelowiges sal uit liefde meer geneig wees om gehoorsaam te wees.

Dink vorentoe
Vertel kortliks vir die groep van die WWJD- (What would Jesus do?-) beweging (Afrikaans: WSJD – Wat sou Jesus doen?). ’n Paar jare gelede was daar ’n beweging wat in alles wat hulle wou doen die vraag gevra het: “Wat sou Jesus doen?” Mense het bandjies met hierdie akroniem om hulle arms gedra en WWJD-plakkers op hulle motors geplak.

Gesels saam

 • As julle nou dink aan wat ons uit Filippense 2 geleer het, dink as groep saam ’n beter akroniem as WWJD/WSJD uit.

Riglyn: Wees kreatief! Hier is ’n paar voorstelle om julle gedagtes te prikkel: WWJB (What would Jesus be?) of HSJO (Hoe sou Jesus optree?).

Vat saam
Skryf die akroniem wat julle uitgedink het en waarvoor dit staan op ’n paar papiere neer en plak dit by die kerk op.

Sluit af met gebed.

© Missio 2024 | All rights reserved.