7. Life is beautiful

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Wat ons wil bereik
Die jongmense ontdek God is getrou aan sy woord. Hulle ontdek die lewe is ’n gawe. Die jongmense hoor hulle kan hulp kry wanneer die lewe te swaar raak en hulle hulleself wil seermaak.

Kortom
Abraham is gevra om vir Isak te offer. Die jongmense gaan ontdek dat hierdie opdrag eerder ’n toets vir God as vir Abraham was. God is die Een wat voorsien. Hierdie teksgedeelte bied die grondslag vir die jongmense om te ontdek dat die lewe ’n gawe is en dat God altyd aan ons getrou bly.

Bybelteks
Genesis 22:1-19

Hulpmiddels
’n Kers en vuurhoutjies

Kwessies wat ons wil aanraak

 • Die jongmense sukkel om met al die druk in hulle lewe saam te leef.
 • Hulle voel daar is nie genoeg vreugde in die lewe nie.
 • Hulle worstel dalk met gedagtes aan selfdood.
 • Die jongmense moet die verlies verwerk van iemand naby aan hulle wat selfdood gepleeg het.
 • Hulle wonder of aborsie moord is.

Info
Hierdie ontmoeting neem ’n positiewe benadering tot die lewe in. Lewe is kosbaar. Sommige mense verloor dalk hoop of moed vir die lewe. Dan is dit baie belangrik om vir hulle professionele hulp te kry.

Die Israeliete het met baie volke en godsdienste te doen gekry. Sommige van hierdie volke het mense aan hulle gode geoffer, soms selfs hulle kinders. Dit het die Israeliete beïnvloed. Ons lees van koning Manasse wat hom hieraan skuldig gemaak het (2 Kron 33:1-6).

Wanneer ons in Genesis 22 lees wat God van Abraham gevra het, wonder ons of God dan net so wreed is soos al die ander gode waaraan die Israeliete blootgestel is. Veral omdat ons weet watter pad God reeds met Abraham geloop het. God het tog aan Abraham belowe dat Hy vir hom ’n God sal wees en dat Hy Abraham nie alleen sal los nie. God het ook vir Abraham ’n groot nageslag belowe. Nadat Abraham en Sara jare lank kinderloos was, is Isak uiteindelik gebore. Isak was daarom vir Abraham baie kosbaar en spesiaal. Isak was vir Abraham ’n teken dat God sy God is, dat God gebede beantwoord en dat God persoonlik en op ’n spesiale manier in mense se lewe teenwoordig is. Maar nou lyk dit of God alles wil wegneem.

Wanneer Abraham en Isak die slawe en die donkie agterlaat en alleen verder stap, begin Isak agterkom alles is nie pluis nie. “Wat gaan ons offer?” vra hy vir sy pa. Isak is nie dom nie. Hy besef ’n offer kom kort, maar omdat kinders in daardie tyd nie sommer met hulle ouers gestry het nie, het hy sy pa se verduideliking aanvaar. Abraham moes baie hartseer gewees het. Hoe lank het hy nie vir ’n kind gebid nie! Hoe lank het hy en Sara nie gesukkel om ’n kind te hê nie! En nou moes hy sy kind offer, die kind wat God vir hom as nageslag belowe het. Hy moes sy kind gaan offer soos die wrede volke wat rondom die Israeliete gebly het.

 

Toe Abraham die altaar klaar gebou het, sê hy vir Isak hy moet op die altaar gaan lê. Net toe Abraham vir Isak wil offer, keer die Here hom. Abraham het al so ’n lang pad met God gestap; hy het geweet God sou hom nie alleen los nie. Selfs sy moontlike kinderloosheid was nie groter as God self nie; God bly altyd die belangrikste. Abraham het ook geweet God bly altyd aan sy beloftes getrou. God is nie soos die gode van die ander volke nie – God is getrou; God het reeds voorsien en Hy sal weer voorsien. God voorsien dan ook inderdaad. Hy gee vir Abraham en Isak ’n skaapram om te offer.

Wanneer ons aan die begin van Genesis 22 lees dat God ’n toets opstel, is dit nie net ’n toets vir Abraham nie. God self word ook getoets – en God bly getrou. Die ander volke het hulle gode as wreed ervaar. Hierdie gode het hoë eise gestel. Die skrywer van Genesis maak hier ’n regstelling: God is die God wat deur verhoudings met mense werk; Hy manipuleer nie mense nie; Hy hou sy beloftes. Die Here God verwag nie offers nie, Hy is juis die Een wat voorsien.

Die ontmoeting

Inleiding
Open met gebed.

Aktiwiteit: Reaksie-speletjie
Kies drie of vier jongmense wat ’n paar scenario’s vir die groep kan uitbeeld. Dié scenario’s behoort ’n reaksie op ’n spesifieke gebeurtenis te wees. Die groep kan self die scenario’s kies. (Skryf dit op papiertjies neer en laat elke “akteur” ’n papiertjie kies en die reaksie uitbeeld.) Anders kan jy self die scenario’s kies en vir hulle gee om uit te beeld.

Die jongmense kry elkeen ’n beurt om hulle scenario’s uit te beeld. Hulle kan Stomstreke se reëls gebruik. Om die speletjie vir jonger groepe makliker te maak, kan hulle dalk praat sonder om te verklap wat die scenario is. Ouer groepe kan dalk geluide maak sonder om te praat.

Moontlike scenario’s:

 • Jy druk die wendrie in ’n Wêreldbeker-eindstryd.
 • Jy raak verloof en kry ’n enorme diamantring.
 • Jy gaan op ’n eerste date.
 • Jy moet slegte nuus aan iemand oor die foon oordra.
 • Jy stap by die winkel uit en besef jou motor is gesteel.
 • Jy word deur ’n haai aangeval terwyl jy swem.

Wat sê die Bybel?
Lees Genesis 22:1-19.

Gesels saam

 • Hoe sou jy gevoel het as jy Abraham was wat jou kind moes gaan offer?

Riglyn: Laat die jongmense saamgesels. Sien ook die inligting onder Info.

 • Dink jy God bring moeilike situasies oor mense se pad om hulle lojaliteit aan Hom te toets?

Riglyn: Mense ervaar dikwels swaarkry in die lewe. Ons troos mekaar soms met die woorde: “God sal nie iets oor jou pad bring wat jy nie kan hanteer nie.” Dit kan baie onregverdige en genadelose woorde wees. God soek nie offers nie; Hy toets nie mense nie.

 • Waarin sien jy dat Abraham vir God vertrou het?

Riglyn: Ten spyte daarvan dat hy sy enigste kind moes gaan offer, het Abraham gehoorsaam gebly. Hy was bereid om na God te luister.

 • Wat leer jy oor God in hierdie verhaal?

Riglyn: Die volke rondom die Israeliete het geglo hulle gode is wreed. God is nie wreed nie. God het in ’n verhouding met Abraham geleef; God kom sy beloftes na; God verwag nie mense-offers nie.

Gesels saam

 • Net soos met Abraham, gebeur daar soms dinge in ons lewe wat ons nie verstaan nie. Wat gebeur soms in jou lewe wat jou teleurstel of ontstel?

Riglyn: Laat die jongmense saamgesels.

 • Wat is jou reaksie gewoonlik wanneer jy teleurgesteld voel?

Riglyn: Laat die jongmense saamgesels.

Dink vorentoe

Gesels saam

 • Wat doen mense vandag wanneer die lewe vir hulle te veel raak?

Riglyn: Party mense maak hulleself seer; ander begin drink of gebruik dwelms; sommige mense ervaar soveel druk dat dit hulle liggaamlik siek maak. Mense kan ook aan depressie begin ly wanneer die lewe te swaar raak. (Depressie kan ’n genetiese oorsaak hê, of dit kan deur ’n hormonale wanbalans veroorsaak word.) Mense met depressie kan negatiewe selfspraak hê, nie lus wees om deel te neem aan aktiwiteite nie en te veel of te min slaap of eet. Dit kan ’n oorsaak wees dat mense hulleself wil seermaak.

 • Ten spyte van die swaarkry in die lewe is jou lewe ’n gawe van God. Hy wil vir jou ’n oorvloedige lewe gee. Hoe help dit jou om te dink oor mense wat hulle eie lewe of die lewe van ander mense neem?

Riglyn: Die lewe is ’n kosbare geskenk van God. Dit is nie in ons hande om lewe te neem nie. Gelowiges moet eerder mense help om die oorvloed in Christus te ontdek.

 • Watter raad sou jy wou gee aan mense wat negatief oor hulleself dink of hulleself wil seermaak?

Riglyn: Praat met iemand wat jy met jou seerkry kan vertrou. Let op na slaap- en eetpatrone (soos om minder of meer te slaap of te eet). Kry hulp by ’n professionele persoon as die versteurings ernstig is of skadelik vir jou kan wees.

Vat saam

 • Sit die kers in die middel van die groep neer. Steek dit aan. Laat almal in stilte na die kers kyk. Die kers maak ons bewus van almal wat intense pyn en swaarkry beleef. Gee die jongmense kans om in stilte te bid vir mense wat seerkry en swaarkry beleef.

Sluit af met gebed.

© Missio 2024 | All rights reserved.