7. Egte note

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Wat ons wil bereik
Die jongmense leer meer oor die rol van musiek en kuns in die Psalms. Hulle gesels oor hoe musiek ’n positiewe of negatiewe rol in hulle lewe kan speel. Hulle gesels oor hoe ons vandag nog deur musiek en kuns tot God kan nader.

Kortom
Die jongmense ontdek die rykdom van die Psalms aan die hand van ’n video. Hulle gesels dan oor Psalm 13 en gebruik hierdie psalm om oor hedendaagse musiek te gesels. Aan die einde skryf hulle elkeen ’n eie psalm.

Bybelteks en belydenisskrif

 • Psalm 13
 • Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 2 (musiek kan as deel van algemene openbaring gesien word)

Hulpmiddels

 • Ontmoeting 7, Hulpmiddel 1: ’n video van ’n gesprek tussen Eugene Peterson en Bono
 • ’n Paar A4-bladsye met een of twee emosies bo-aan neergeskryf (sien die inleiding)
 • Papier en skryfgoed vir elke groeplid

Kwessies wat ons wil aanraak

 • Die jongmense besef nie watter groot invloed musiek op ons lewe kan hê nie.
 • Hulle verstaan nie watter rol musiek, gedigte en kuns in ons geloof speel nie.
 • Hulle ken nie die ryk tradisie van die Psalms nie.
 • Die jongmense is bang hulle kan van bose geeste besete raak as hulle na die verkeerde musiek luister.

Info
Lees gerus wat Bono oor die Psalms geskryf het. Dit bied goeie agtergrond vir sy siening van die Psalms. Dit kan ook help met die gesprek oor die video. Jy kan dit hier vind.

Die ontmoeting

Inleiding
Open met gebed.

Kyk saam na die video van ’n gesprek tussen Bono en Eugene Peterson. Bono is die bekende sanger en leier van die groep U2. Hy is ’n gelowige mens, maar baie uitgesproke oor die kerk. Eugene Peterson is ’n teoloog wat The Message, ’n moderne Engelse vertaling van die Bybel, geskryf het. Bono het The Message gelees en dit het vir hom baie beteken. Hy vertel hoe Eugene hom inspireer. Eugene het nie eens geweet wie Bono of U2 is nie. Bono wou hom graag ontmoet en hulle het mekaar toe leer ken. Hierdie gesprek is opgeneem toe Bono die eerste keer by Eugene se huis gaan kuier het.

Gesels saam

 • Hoekom het die Psalms Eugene as kind geskok?

Riglyn: Hy het verwag dat alles in die Bybel letterlik deur die Here gesê is. In die Psalms kry ons egter metafore en ons lees van mense se ellende en rou emosies.

 • Hoe verduidelik Eugene die rol van metafore en verbeelding in die Psalms?

Riglyn: Dit help ons om op ’n kreatiewe manier by die waarheid uit te kom.

 • Wat vra Bono van Christenmusikante en gospelsangers?

Riglyn: Hy vra dat hulle die koue werklikheid in die wêreld in hulle musiek sal uitdruk, dat hulle ook liedjies oor die slegte dinge in die lewe sal skryf, dat hulle ons pyn en emosies in hulle musiek sal vasvang, en dat hulle as gelowiges meer real sal wees.

Aktiwiteit
Verdeel die groep in kleiner groepe van 2 of 3 jongmense en gee vir elke groep ’n A4-bladsy en skryfgoed. Bo-aan elke bladsy staan een of twee emosies geskryf: vreugde, vrees, woede, angs, verwondering, liefde, hoop, verslaenheid, depressie, en so meer. Gee die groepe kans om te kyk wie die meeste psalms kan vind wat daardie spesifieke emosies verwoord.

Wat sê die Bybel?
Bono en Eugene sê albei dat die Psalms baie emosies by hulle wakker maak. Die Psalms is real en praat oor die werklikheid van die lewe. Kom ons lees nou ’n psalm.

 

Lees Psalm 13.

Gesels saam

 • Watter emosies, dink jy, beleef die digter van Psalm 13 in die eerste drie verse?

Riglyn: Daar is tekens van angs, frustrasie, hartseer, vrees en woede.

 • Waarvoor pleit die digter in vers 4-5?

Riglyn: Hy pleit dat die Here vir hom nuwe krag en uitkoms sal gee. Hy pleit dat hy nie sal sterf nie en dat sy vyande hom nie sal oorwin nie.

 • Uitkoms het waarskynlik nog nie vir die digter aangebreek terwyl hy hierdie psalm geskryf het nie. Hoe interpreteer jy die laaste vers met hierdie moontlikheid in gedagte?

Riglyn: Die digter het aan die Here bly vashou en bly glo die uitkoms sál kom. Hy kon dit al sien gebeur. Hy het geweet die Here was in die verlede getrou; daarom het hy geglo die Here sal ook in die toekoms getrou wees.

Dink terug

Gesels saam

 • Psalm 13 is ’n klaagpsalm, ’n psalm waarin die digter sy emosies en gedagtes eerlik uitgedruk het. Daar is verskeie ander soorte psalms in die Bybel. Vergelyk die psalms met hedendaagse Christelike musiek. Wat dink jy moet die doel wees van die Christelike musiek waarna ons luister en wat ons in die erediens sing?

Riglyn: Laat die jongmense hulle gedagtes deel. Dit is belangrik om te onthou dat musiek ’n verskeidenheid doelwitte kan hê: lofprysing, klaagliedere, dankliedere, en so meer.

 • Dink aan die musiek waarna jy luister. Watter boodskappe dra dit oor?

Riglyn: Laat die jongmense hulle gedagtes deel.

 • Sommige mense waarsku ons teen sekere soorte musiek omdat hulle meen dit kan die duiwel ’n vatplek in ons lewe gee. Hoe voel julle hieroor?

Riglyn: Die musiek waarna ons luister, het beslis ’n invloed op ons gemoed. Soms maak dit ons hartseer en ander kere maak dit ons bly. Dit kan ons selfs kwaad laat voel. Dit beteken sekere soorte musiek kan ’n negatiewe uitwerking op ons hê en dat ons daarom eerder nie daarna behoort te luister nie. Dit beteken egter nie alle soorte musiek is verkeerd of gevaarlik nie. Die Here leef in ons en Hy is sterker as die duiwel. Ons hoef nie in vrees vir die duiwel te leef nie. Sommige kunstenaars is kontroversieel om hulle musiek te verkoop en ’n standpunt in te neem. Dit maak hulle nie noodwendig duiwelaanbidders nie.

Dink vorentoe
Deel vir elkeen ’n vel papier en ’n pen of potlood uit. Die groep gaan nou elkeen hulle eie psalms skryf.

Gesels saam

 • Psalm 13 begin met ’n vraag: “Hoe lank nog?” Gaan staan in die psalmdigter se skoene. Hoe sou jy hierdie sin klaargemaak het as dit jou psalm was? Watter emosies maak hierdie psalm by jou wakker?

Riglyn: Laat die jongmense hulle gedagtes deel as hulle wil of net in stilte oor die vraag nadink.

 • Skryf nou jou eie psalm. Stort jou hart eerlik voor die Here uit. As dit jou sal help, begin jou psalm met die woorde: “Hoe lank nog, Here?”

Riglyn: Hulle gedigte hoef nie die heel beste poësie te wees nie. Dit moet net opreg wees.

Vat saam
Laat die groep hulle psalms huis toe neem en dit op ’n veilige plek bêre.

Daag hulle uit om hierdie week ’n psalm te lees en by volgende week se ontmoeting aan die groep terugvoering te gee oor hoe die psalm hulle laat voel het, wat hulle daaruit geleer het en hoe hulle dit in hulle lewe kan toepas. Hulle kan selfs nou al elkeen ’n psalm kies.

 

Sluit af met gebed.

© Missio 2024 | All rights reserved.