7. Connected in ’n disconnected wêreld

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Wat ons wil bereik
Die jongmense ontdek God stap saam met ons op ons lewenspad deur die goeie en slegte tye heen.

Kortom
Op ons lewenspad gebeur die lewe met ons, soos ons in Naomi se lewe sien. In slegte tye voel dit dikwels vir ons God is nie by ons teenwoordig nie. In die boek Rut sien ons dat Naomi ook gedink het God het sy rug op haar gedraai (sy vra hulle moet haar Mara noem). Wanneer sy op haar lewensreis terugkyk, besef sy egter die Here was die hele pad by haar deur haar skoondogter Rut. Ons as gelowiges behoort ons oog te oefen om tekens van God se teenwoordigheid op ons lewenspad raak te sien.

Bybelteks en belydenisskrif

 • Rut 1
 • Heidelbergse Kategismus, Vraag en antwoord 1

Hulpmiddels

 • Papier en ’n pen of potlood vir elke jongmens om hulle lewenslyn te teken
 • Die “Awareness exam” (dit is op die jongmense se gespreksblad)

Kwessies wat ons wil aanraak

 • Die jongmense wonder of God by hulle lewe betrokke is.
 • Wanneer God saam met my reis, kan daar mos nie slegte dinge met my op my lewenspad gebeur nie, of hoe?
 • Wanneer slegte dinge met my gebeur, beteken dit God is nie tevrede met my lewe nie.
 • Die jongmense dink dalk hulle self is verantwoordelik vir hulle welwees of die sukses van hulle lewe.

Info

Jou lewensreis is jou lewenstorie. Dink aan Naomi se storie in die boek Rut en aan die draaie wat die lewe met haar geloop het. Soms het dit met haar goed gegaan, en ander kere weer sleg. Dink nou aan jou lewe: aan die op en die af, die goed en die sleg.

In hierdie ontmoeting gaan ons aan die hand van Naomi se verhaal die jongmense begelei om terug te kyk op hulle lewenspad en raak te sien hoe die Here by hulle lewe betrokke was en steeds is. As dit moontlik is, lees die hele boek Rut as agtergrond.

Die ontmoeting 

Die ontmoeting

Inleiding
Open met gebed.

Aktiwiteit: Lewenslyn
Laat die jongmense elkeen hulle lewenspad teken, vanaf hulle geboorte (of van wanneer hulle kan onthou) tot vandag.

 • Draai ’n A4-bladsy dwars.
 • Skryf jou geboortedatum in die middel aan die linkerkant van die bladsy.
 • Trek ’n reguit lyn van daar tot aan die regterkant van die bladsy. Skryf daar vandag se datum.
 • Teken nou kolletjies bokant die lyn om hoogtepunte in jou lewe aan te dui. Skryf die datums daarby neer.
 • Teken nou kolletjies onder die lyn om die laagtepunte in jou lewe aan te dui. Skryf die datums daarby neer.
 • Skryf een woord by elke hoogte- en laagtepunt neer.
 • Verbind die kolletjies op jou papier soos dit chronologies in jou lewe gebeur het.
 • Kyk nou na jou lewenslyn en dink daaraan as ’n pad waarlangs jy gekom het.

Wat sê die Bybel?
Lees Rut 1.

Gesels saam

 • Naomi en haar man, Elimelek, het Moab toe getrek om weg te kom van die hongersnood in hulle land. Wat het in Moab gebeur?

Riglyn: Elimelek het gesterf. Hulle seuns, Maglon en Kiljon, het onderskeidelik met twee Moabitiese meisies, Orpa en Rut, getrou. Hierdie twee seuns het ook gesterf en die drie vroue alleen agtergelaat.

 • Wat het gebeur toe hulle hoor van die goeie oes in Naomi se geboorteland?

Riglyn: Hulle het besluit om daarheen te gaan. Eers wou albei skoondogters saam met Naomi na haar land terugkeer. Naomi het haar skoondogters verbied om saam met haar te gaan, maar Rut het geweier om agter te bly. Orpa is terug na haar familie toe. Rut het haar aan Naomi verbind.

 • Wat was Naomi se gesindheid en gemoedstoestand toe sy uiteindelik weer in haar land aankom?

Riglyn: Sy was ontnugter, hartseer en bitter. Sy het die mense gevra om haar eerder Mara te noem. Mara beteken “bitter”. Sy het gevoel alles in haar lewe het skeefgeloop. Daaruit het sy afgelei dat die Here (die Almagtige) teen haar gedraai het.

Dink terug

Gesels saam

 • Waaruit lei mense gewoonlik af dat God deel van hulle lewe is?

Riglyn: Mense maak hierdie afleiding gewoonlik op grond van die feit dat dit met hulle goed gaan.

 • Is dit, in die lig hiervan, dan verbasend dat Naomi gedink het God het van haar vergeet?

Hoekom sê jy so?

Riglyn: Nee, want dinge het vir haar skeefgeloop. Dit het so sleg met haar gegaan dat sy selfs haar naam na Mara verander het. Mara beteken “bitter”.

 • Kyk weer na jou lewenslyn. Waar op hierdie lyn het jy gevoel God is ver van jou af?

Riglyn: Gee ’n oomblik van stilte sodat elkeen kan nadink. Hulle hoef nie hulle gedagtes met die groep te deel nie.

Dink vorentoe
Vertel vir die jongmense hierdie storie:

Daar was ’n man wat in die woestyn verdwaal het. Hy het al met ’n rotsrif langs gestap om uit die woestyn te kom. Toe hy later nie meer kon stap nie, het hy gekruip. Hy was vasberade om nie tou op te gooi nie. Hy het nie eens gestop om te rus nie. Hoe verder hy gekruip het, hoe moeër en dorser het hy geword. Later kón hy nie meer verder nie. Hy het inmekaargestort en net daar gelê en wag om van die dors dood te gaan. Toe hy ’n ruk daar gelê het, het iets stadig tot hom begin deurdring. Hy het water gehoor! Toe hy sy laaste krag bymekaarskraap en homself sleep oor die rif waarlangs hy gestap en gekruip het, sien hy daar loop ’n rivier al met die rif langs. Hy was die hele tyd minder as 100 meter van die water af.

Vra die groep om die rivier op hulle lewenslyn in te teken om aan te dui waar God was sedert hulle geboorte tot vandag toe. (Hou die storie in gedagte.)

Dink nou weer aan Naomi se storie. God was nog nie klaar met haar nie. Hy was altyd daar, selfs al was Naomi nie van Hom bewus nie. In die res van die boek Rut lees ons dat God vir Naomi gesorg en vir haar ’n nuwe toekoms oopgemaak het. God het vir Naomi op ’n besonderse maniere gebruik. Sy was ’n grootouer van koning Dawid.

Gesels saam

 • Wat moes Naomi leer oor God se betrokkenheid by mense?

 

Riglyn: God sal ons nooit alleen laat nie, self al is ons nie altyd bewus van sy betrokkenheid by ons lewe nie. God werk veral deur mense.

 • Hoe help Naomi se verhaal jou om God op jou lewenspad raak te sien?

Riglyn: Wanneer dit goed gaan, vergeet ’n mens maklik van God op jou lewenspad. Wanneer dit met jou sleg gaan, maak jy dikwels die afleiding dat God nie meer by jou is nie. Dit is eers wanneer jy terugkyk dat jy raaksien dat God by ons is … net soos Naomi dit in Rut se optrede raakgesien het, net soos in die storie van die rivier en net soos ons op ons lewenslyn sien.

 • Kyk weer na jou lewenslyn. Waar was God teenwoordig? Was Hy daar, of selfs méér as net daar?

Riglyn: God is oral. Jy kan die rivier oor jou hele lyn trek. God is ook oral rondom jou. Jy kan die hele bladsy ’n rivier maak.

Vat saam
Gebruik die “Awareness Exam”. Dit is ’n gebed van onderskeiding van Ignatius van Loyola. Die “Awareness exam” nooi jou om gereeld onderskeidend terug te kyk op jou lewe of na te dink oor gebeurtenisse en interaksie met ander mense op jou lewenspad. Dit help jou om bewustelik raak te sien hoe God by jou lewe betrokke is.

Wanneer jy hierdie bewuswordingstoets doen, vra jy biddend hierdie twee vrae:

 • Waarvoor is ek baie dankbaar?
 • Waarvoor is ek die minste dankbaar?

Skets 3by Beelddaer Ontmoeting 7

Daar is plek op die jongmense se gespreksblad waar hulle hulle gebede kan neerskryf. Moedig hulle aan om dit te doen.

Sluit af met gebed.

© Missio 2024 | All rights reserved.