7. Ander oë

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Wat ons wil bereik
In ’n lewende verhouding met God verander God ons perspektief gereeld. God leer jongmense nuut kyk.

Kortom
Esegiël word genooi om anders na die droë bene te kyk. God verander Esegiël se perspektief sodat hy anders kan dink oor waar hy en die volk is. Net so kan ons in ons verhouding met God ’n ander perspektief op situasies in ons lewe kry.

Bybelteks en belydenisskrif

 • Esegiël 37:1-14
 • Heidelbergse Kategismus, Artikel 1

Hulpmiddels
’n Stereogram (3D-prent): Julle kan met ’n selfoon of skootrekenaar op die internet na so ’n stereogram soek en saam daarna kyk. As jy toegang tot ’n goeie drukker het, kan jy ook ’n paar afdrukke van ’n stereogram saamneem.

Kwessies wat ons wil aanraak
Die algemene probleem wat die jongmense ten opsigte van hierdie saak ervaar, is: Hulle dink verlossing is ’n eenmalige gebeurtenis en bloot die verlossing van ons sonde.

Info

 • Jesus se verlossing en vergifnis is nie ’n losstaande gebeurtenis in die lewe net om ons ’n tyd lank uit die moeilikheid te kry nie. Jesus het ons verhouding met God herstel. Hy help ons om vanuit God se perspektief te leef. Hierdie perspektief stel ons in staat om as God se nuwe mense te leef en altyd met God in verbinding te bly. Geloof in Jesus bring hierdie redding en hierdie nuwe perspektief.
 • Die hele Bybel vertel van God se ontmoetings met mense en hoe Hy vir hulle verlossing gebring en hulle persepsies verander het. Die hoogtepunt van ons verlossing sien ons in die verhaal van Jesus.

Die ontmoeting

Inleiding
Open met gebed.

Gesels saam

 • As ons in moeilike omstandighede bid dat God ons sal red, wat het ons dikwels in gedagte?

Riglyn: Mense het verskillende idees, maar baie verwag dat die Here op ’n bonatuurlike manier sal ingryp en al die probleme sal wegneem en regmaak. Hulle verwag ’n quick fix. Dit is ongelukkig ook waar wanneer ons aan Jesus se verlossing dink.

Hierdie ontmoeting sal ons beeld van verlossing kan verbreed. Laat die jongmense van ver af na die 3D-prent kyk. Vra:

 • Wie kan die prent sien?
 • Wat sien julle?

Laat hulle dan van nader na die prent kyk. Laat hulle probeer om die verskuilde prent te sien sonder om hulle kop of die stereogram te beweeg. Gee dan kans dat hulle op enige manier na die stereogram kyk om die prent te kan sien. Nie almal sal dit regkry nie. Moenie te veel tyd hieraan afstaan nie. Gebruik dit as ’n afskoppunt vir die gesprek.

Gesels saam

 • Wat het jy ervaar terwyl jy probeer het om die 3D-prent (stereogram) te sien?
 • Hoe het jy gevoel toe die prentjie skielik vir jou duidelik word? Of: Hoe het jy gevoel toe jy die prentjie nie kon sien nie?
 • Sou jy meer daarvan gehou het as die prentjie van die begin af vir jou duidelik was?

 

Riglyn: Laat die jongmense net lekker saamgesels hieroor.

Wat sê die Bybel?
Kom ons kyk na ’n verhaal in die Bybel waar dinge “uit fokus” was vir die profeet Esegiël. Hierdie gebeurtenis het tydens die ballingskap afgespeel. God se volk is na ’n vreemde land en omgewing weggevoer. Hulle het geglo alles sou sommer vinnig beter raak, maar toe stap die tyd aan. Die volk het later moedeloos en feitlik “leweloos” geword.

Lees Esegiël 37:1-14.

Gesels saam

 • Vertel mekaar wat in hierdie verhaal van Esegiël en die bene gebeur het.

Riglyn: Esegiël word in ’n droom weggevoer na ’n vlakte waar daar droë bene lê. Die Here bind egter die bene aanmekaar en gee nuwe lewe daaraan.

 • Wie verteenwoordig hierdie bene? Hoekom?

Riglyn: Die volk Israel. Hulle het uitgedroog en leweloos gevoel.

 • Esegiël het aanvanklik net droë bene gesien. Wat het sy perspektief verander?

Riglyn: Die ontmoeting met God. God het Esegiël laat besef dat dit wat hy as leweloos beskou het, in werklikheid potensiaal het.

Dink terug

Met hierdie teks in gedagte, kyk nou weer na die 3D-prent. Wie kan nou die prent sien? Hier is ’n paar wenke:

 • Hou die prent baie naby aan jou gesig. Ontspan jou oë se fokus (moenie op die prent fokus nie; jou oë moet amper deur die prent staar).
 • Beweeg die prent stadig van jou oë af weg terwyl jy steeds op die geheelprent fokus. Hou aan kyk totdat jy die versteekte prent begin raaksien.

Gesels saam

 • Kan jy nou die versteekte prent sien?
 • Hoekom is dit nou makliker om die prent te sien?

Riglyn: Iemand het jou gehelp om die regte tegniek te gebruik. Jy fokus anders en sien dan die prent.

 • Hoe stem die manier waarop ons na die 3D-prent kyk met Esegiël se verhaal ooreen?

Riglyn: Die prentjie verander nie, maar die manier waarop ons kyk, verander wat ons sien. Esegiël staar na ’n raaiselagtige beeld en sien nie die groter prent raak nie. God nooi hom uit om anders – met God se perspektief – te kyk. God kan lewe in ’n hooplose situasie bring. Ons word uitgenooi om anders na ons situasies te kyk.

Dink vorentoe

Gesels saam

 • Esegiël se ervaring was nie uniek nie. Ons sien dit deur die Bybel en die geskiedenis heen. Vertel vir mekaar stories van hoe en waar julle perspektief (of die perspektief van iemand naby aan julle) verander het nadat julle (hulle) God ontmoet het?

Riglyn: Vertel dalk ook jou storie en gee die jongmense kans om hulle s’n te vertel. Die belangrikste is egtheid en openheid.

Vat saam
Omdat ons in ’n lewende verhouding met God leef, verander God ons perspektief.
Moedig die jongmense aan om aan die einde van elke dag vir hulleself te vra: Waarvoor wil die Here nou my oë oopmaak?

 

Sluit af met gebed.

© Missio 2024 | All rights reserved.