6. Eibeg

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Wat ons wil bereik
Die jongmense word uitgenooi om hulleself deur God se oë te sien. Dié wat te min van hulleself dink, word genooi om hulle waarde raak te sien. Dié wat te veel van hulleself dink, word genooi om gesonde nederigheid uit te leef.

Kortom
Deur ’n papier met die woord Eibeg daarop op te skeur, leer die jongmense watter invloed ander mense se opmerkings op hulle selfvertroue en menswees het. Deur Moses se roepingsverhaal nooi ons die jongmense uit om anders na hulleself te kyk.

Bybelteks en belydenisskrif

 • Eksodus 3:1-15
 • Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 24

Hulpmiddels

 • ’n Vel papier met die woord Eibeg daarop geskryf, twee vir elke groeplid. Druk twee gaatjies in die een vel papier waardeur jy tou kan ryg sodat die jongmense dit tydens die ontmoeting om hulle nekke kan hang.
 • ’n Vel papier met die akroniem Eibeg en die verduideliking daarop: Ek Is Bekwaam En Geliefd.
 • Ontmoeting 6, Hulpmiddel 1: ’n video van iemand wat sketse teken.

Kwessies wat ons wil aanraak

 • Die jongmense sukkel om hulleself te aanvaar.
 • Hulle hoor negatiewe opmerkings oor hulleself en weet nie wat om daarmee te maak nie.
 • Die jongmense vergelyk hulleself met ander mense en reken hulle is minder belangrik of slegter.

Info
Josef en sy familie het Egipte toe getrek vir ’n beter toekoms, maar jare later het die Israeliete baie swaar begin kry daar in Egipte. Toe ’n nuwe koning, wat nie van Josef geweet het nie, oor Egipte aangestel is, het hy bang geword omdat die Israeliete meer en sterker as die Egiptenaars was. Die farao het toe slawedrywers aangestel om die Israeliete met dwangarbeid te onderdruk. Hulle moes die voorraadstede Pitom en Rameses vir die farao bou.

Jare het verbygegaan en die koning van Egipte het gesterf, maar steeds het die Israeliete baie swaargekry. God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink. Hy het die nood van Israel ter harte geneem.

God openbaar Hom toe aan Moses, wat in daardie stadium sy skoonpa se kleinvee opgepas het. God het vir Moses die opdrag gegee om die Israeliete uit Egipte te gaan bevry. Al het Moses eers gedink hy is nie goed genoeg nie, het hy en Aäron tog gegaan en God het deur hulle gewerk om sy volk te bevry.

Die ontmoeting

Inleiding
Open met gebed.

Gee vir elkeen ’n vel papier met die woord Eibeg daarop geskryf. Ryg tou deur die gaatjies en laat die jongmense dit om hulle nekke hang.

Moenie vir hulle vertel wat hierdie woord beteken voordat almal dit nie om hulle nekke gehang en oor die woord gewonder het nie.

Wys nou vir hulle die vel papier met die woord Eibeg en die betekenis daarvan daarop geskryf. Eibeg is ’n akroniem wat staan vir Ek Is Bekwaam En Geliefd. Jy is die geliefde van die Here. Jy is vir Hom kosbaar.

Lees nou die stellings hier onder vir die jongmense en vra hulle om daarop te reageer. As hulle al voorheen ’n stelling gehoor en dit hulle seergemaak het, moet hulle ’n stuk van die papier om hulle nek afskeur.

 • Jou kamer is vuil en deurmekaar.
 • Jy is te jonk om te verstaan.
 • Jy is nie goed genoeg nie.
 • Ons kan jou nie vertrou nie.
 • Jy is stout.
 • Jy pas nie in nie.
 • Jy is te swak.
 • Jy is dom.
 • Jy is lelik.
 • Jy is vet.

Dit wat ons nou op ’n speelse manier gedoen het, gebeur ongelukkig gereeld in die regte lewe. Mense se doelbewuste of onbewustelike opmerkings maak ons seer (skeur ons) en het ’n groot invloed op ons selfvertroue.

Gesels saam

 • Wat het jy tydens hierdie aktiwiteit beleef?

Riglyn: Laat die jongmense hulle gedagtes deel.

 • Wat gebeur in jou lewe wat jou seermaak?

Riglyn: Laat die jongmense hulle gedagtes deel.

Wat sê die Bybel?
Kom ons lees in die Bybel van Moses wat met sy gebrokenheid voor die Here gaan staan het.

Lees Eksodus 3:1-22.

Gesels saam

 • Gaan staan in Moses se skoene. Hoe het hy oor homself gedink? Hoe het hierdie siening van homself gemaak dat hy gedink het hy is nie goed genoeg vir die taak wat God vir hom gegee nie?

Riglyn: Laat die jongmense hulle gedagtes deel. Deel met hulle: ’n Paar dinge het vir Moses skeefgeloop en hy het aan sy waarde begin twyfel. Hy het uit Egipte gevlug omdat hy

’n Egiptenaar vermoor het. Hy het sy spraakprobleem gebruik as ’n verskoning dat hy nie met die farao kon gaan praat nie. Moses het nie die Here vertrou nie.

 • Hoe sou Moses se siening van homself kon gekeer het dat die Israeliete uit Egipte bevry word?

Riglyn: As Moses nie na God se opdrag geluister het nie, sou hy nie kon help om sy mense uit die mag van die farao te bevry nie. Hy sou net op homself en sy gebrek gefokus het. Dit sou veroorsaak het dat Moses die mense rondom hom nie kon help nie.

Dink terug

 • Moses het te min van homself gedink. Hoe lyk iemand se lewe wat te veel van hulleself dink?

Riglyn: Hulle is bombasties. Hulle loop bo-oor ander mense. Hulle is egosentries. Hulle praat net oor hulself en hulle prestasies.

 • As Moses te veel van homself gedink het, hoe sou dit kon gekeer het dat die Israeliete uit Egipte bevry word?

Riglyn: Moses sou dalk nie vir God se roepstem ontvanklik gewees het nie, want hy sou net op sy vermoëns gekonsentreer het. Hy sou dalk nie ruimte gemaak het vir God se inspraak in sy lewe nie. Hy sou kon dink hy het God nie nodig nie, want hy kan self die volk verlos.

Dink vorentoe
Ten spyte van Moses se beeld van homself, het God hom steeds gekies. God het met ander oë na Moses gekyk. Moses het net sy krisis en sy foute raakgesien. Hy was ’n vlugteling wat in ’n woestyn weggekruip het. God het egter iemand gesien wat Egipte geken en geweet het hoe om in ’n woestyn te oorleef. God se volk sou uit Egipte moes wegkom en deur ’n woestyn na die Beloofde Land trek. Moses was die perfekte leier.

Kyk saam na die video van iemand wat sketse teken.

Gesels saam

 • Dink aan die video wat julle saam gekyk het. Waarmee kan jy jou vereenselwig?

Riglyn: Laat die jongmense hulle gedagtes deel.

 • Ander mense kyk anders na ons as wat ons na onsself kyk. Hoe dink jy verskil die manier waarop jy na jouself kyk van die manier waarop God na jou kyk?

Riglyn: Laat die jongmense hulle gedagtes deel.

Vat saam
Gee vir die jongmense elkeen ’n vel papier met die woord Eibeg daarop geskryf. Laat hulle dit op ’n opsigtelike plek in hulle kamer gaan opplak.

Sluit af met gebed.

© Missio 2024 | All rights reserved.