6. Deel van die groep

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Wat ons wil bereik
Die jongmense ervaar hulle is aan God verbind deur Jesus se verlossing, nie op grond van sekere kennis wat hulle het of oor iets wat hulle doen of sê nie. God self het hulle aan Hom verbind.

Kortom
God sluit alle mense deur Jesus se verlossing in. Daar is niks wat ons kan doen om hierdie verlossing te verdien nie. Die verlossing verander hoe ons elke dag leef.

Bybelteks en belydenisskrif

 • Romeine 10:5-13
 • Heidelbergse Kategismus, Afdeling 1

Hulpmiddels

 • ’n Oop ruimte
 • ’n Laken, kleed, serp of lap wat om die jongmense gevou kan word

Kwessies wat ons wil aanraak

 • Vir die meeste jongmense is dit baie belangrik om te behoort.
 • Hulle word gedefinieer deur die aktiwiteite waaraan hulle deelneem, waar hulle pouse sit, wie hulle vriende is, ensovoorts. Baie jongmense kan baie selfbewus voel oor die groepe waar hulle welkom is of nie welkom is nie.
 • Party jongmense kan dalk voel dat hulle moet presteer om God se verlossing te ontvang.
 • Ander voel dalk hulle het verkeerde dinge gedoen en kan nie God se verlossing ontvang nie.

Info

 • Sommige mense dink geloof is ’n transaksie met God. Jy doen, glo of bid iets en dan beloon God jou met verlossing, seëninge of wat ook al. In hierdie ontmoeting praat God van ’n verhouding, nie ’n transaksie nie.
 • Verlossing (om gered te word) beteken om aan God verbind te wees, om by Hom te behoort.

Die ontmoeting

Inleiding
Open met gebed.

Laat die jongmense in ’n ry in die middel van die vertrek of oop ruimte staan. Jy gaan nou plekke noem waar die jongmense gereeld kom. Wanneer jy die plekke noem, laat die jongmense hulleself rangskik op ’n skaal van 1 tot 10 (hulle kan dit op ’n denkbeeldige lyn of in die vorm van ’n hoefyster doen). Aan die een punt van die lyn is 10: “Ek voel heeltemal welkom.” Aan die ander punt is 1: “Ek voel glad nie welkom nie.” Jy kan ook êrens in die middel op die denkbeeldige lyn of hoefyster gaan staan. Moontlike verskillende plekke (die sukses van die oefening hang van eerlikheid en stilte af):

 • winkelsentrum
 • sportveld
 • koor
 • drama- of debatgroep
 • skool
 • gimnasium
 • vriende
 • kerk
 • huis/gesin
 • kategesegroep
 • Jesus
 • Het ek gejok oor enige van die bogenoemde? (10 is “nee” en 1 is “ja”).

Gesels saam

 • Wat het jou opgeval oor waar die ander gaan staan het?
 • Hoekom, dink jy, voel mense verskillend op verskillende plekke?
 • Waar het jy al ooit die meeste welkom en die minste welkom gevoel? Hoekom?

Riglyn: Laat die jongmense ontspanne saamgesels oor hierdie vrae.

Wat sê die Bybel?
Lees Romeine 10:5-13.

 • Wie word in die teks ingesluit?

Riglyn: Almal.

 • Paulus sê in Romeine dat God deur Jesus in verhouding met ons kom staan en verlossing deur die kruis gee nog voordat ons iets gedoen het. Ons kan niks in die verlede, nou of in die toekoms doen om die verlossing te kry nie. Hoe verskil dit van wat mense oor geloof as ’n transaksie dink?

Riglyn: Sommige mense dink dat geloof ’n transaksie met God is. Jy doen/glo/bid iets en dan beloon Hy jou met verlossing of seëninge of wat ook al. Soos Paulus aan die Romeine verduidelik het, hoef hulle net te besef dat hulle aan God verbind is, want God het Hom deur Jesus se verlossing aan ons kom verbind. Daar is nie voorwaardes nie, God gee aan ons

 

openheid en sluit ons in. Ons dink soms dat ons op ’n regte manier moet glo of regte dinge doen om by God se span ingesluit te word, maar Hy kies ons ongeag wie ons is of hoe ons lewe lyk.

 • Beteken dit nou dat ons maar net kan leef soos ons wil omdat ons niks hoef te doen om gered te word nie?

Riglyn: Nee, in vers 10 lees ons dat ons met die hart glo en met die mond bely. Die verlossing verander ons hele lewe. Ons verhouding met God is nou herstel. Paulus gebruik groot woorde om te sê: As ons nou in Christus is, sterf ons ou lewe en lewe ons nuwe lewens. As ons so verander, kan ons nie anders as om ons hele lewe uit dankbaarheid aan Christus te wy en nie volgens sy wil te leef nie.

Dink terug

Gesels saam

 • Dink terug aan die aktiwiteit. Hoekom voel ’n mens op sekere plekke veilig?

Riglyn: Ek voel dat ek aanvaar word. Ek staan in sinvolle en veilige verhoudings.

 • Hoe is God anders as die verskillende plekke waar ons soms “uit” en onwelkom voel?

Riglyn: God het van sy kant af vir ons kom verduidelik dat Hy ons insluit. Anders as sekere vriendekringe of sportsoorte of selfs die kerk word daar nie voorwaardes gestel om kinders van God te wees nie.

Dink vorentoe

Gesels saam

 • Soms is ’n mens nie daarvan bewus dat jy by God ingesluit is nie en dan voel dit amper vir jou asof God afwesig is. Wat vertel God vandag vir jou in hierdie teks?

Riglyn: Desondanks ons gevoelens is ons altyd by God ingesluit. Niks kan jou van die liefde van die Here skei nie. Maak dit vandag jou eie.

 • As ons vandag hoor dat God ons insluit (verlos het) en dat ons dan uit dankbaarheid nuwe lewens leef, hoe lyk die nuwe lewe?

Riglyn: Hoe langer ons in verhouding met God leef, word dit wat vir God belangrik is vir ons belangrik en leef ons dit uit in hierdie gebroke wêreld.

Vat saam
Gee elke jongmens die geleentheid om in die middel van die groep te kom kniel. Neem die laken/ kleed/serp/lap en vou dit om die jongmens in die middel. Die kleingroep sê dan vir die persoon in die middel: “Jy is spesiaal vir God.” Die persoon in die middel antwoord dan: “Ek aanvaar dat ek vir God spesiaal is.”

 

Sluit af met gebed.

© Missio 2024 | All rights reserved.