5. We are family

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Wat ons wil bereik
Die jongmense dink na oor die diversiteit van families en ontwikkel ’n nuwe waardering vir die gesin waarvan hulle deel is.

Kortom
’n Kort video oor ouers en kinders wat rolle omruil, illustreer op ’n grappende manier iets van ouer-kind-verhoudings. Uit die gedeelte in Kolossense stel die jongmense “huistafels” (reëls en waardes) op waarvolgens hulle gesin kan leef.

Bybeltekste
Kolossense 3:18-25; 4:1

Hulpmiddels

 • Ontmoeting 5, Hulpmiddel 1: ’n voorstelling van verskillende soorte families
 • Ontmoeting 5, Hulpmiddel 2: ’n video oor ouers en kinders wat rolle omruil
 • A3- of A2-karton en koki’s om die “huistafels” neer te skryf

Kwessies wat ons wil aanraak

 • Jongmense wat uit moeilike huislike omstandighede kom, wonder dikwels hoekom hulle nie in ’n ander gesin gebore kon wees nie.
 • Jongmense kyk dikwels vanuit hulle perspektief na hulle ouerhuis en beleef soms dat dit onregverdig, ongelyk, onredelik, en so meer, is.
 • Adolessente is dikwels baie krities teenoor hulle ouerhuis en waardeer nie altyd hulle ouers nie.
 • Sommige jongmense kom uit families waar hulle erg getraumatiseer word. Hulle het professionele betrokkenheid nodig. (As jy van sulke jongmense bewus word, nader ’n predikant, maatskaplike werker of sielkundige vir raad.)

Info
As gelowiges is ons huisgesin vir ons ’n ruimte waar ons God se liefde uitleef en inoefen.

Sommige jongmense het dalk ander ouer mense in hulle lewe wat vir hulle meer soos ’n ouer as hulle eie ouers is.

Gelowiges in die eerste-eeuse Bybelse wêreld moes weens hulle geloof skielik anders optree as die mense rondom hulle. Daarom het Paulus die bekende reëls vir gesinne in daardie wêreld gebruik en dit vir die gelowiges aangepas. Ons gesinne moet anders lyk as wat die wêreld vir ons sê ons moet lyk.

Moedig die jongmense aan te dink oor hulle huisgesin en met hulle vriende daaroor te praat.

Die ontmoeting

Inleiding
Open met gebed.

Gesels saam

 • Daar is onlangs navorsing gedoen en bevind dat daar ’n groot verskeidenheid samestellings vir gesinne of huishoudings is. Daar is byvoorbeeld ’n ma, pa en kinders; ’n enkelpa en kinders, of ’n pa, ’n stiefma en ’n kind. Kyk of julle nog 10 ander soorte gesinne kan identifiseer.

Riglyn: Sien hulpmiddel 1 vir ’n voorstelling van verskillende soorte gesinne.

As jy na jou groep kyk, sal jy reeds sien die jongmense kom uit huisgesinne wat verskillend saamgestel is. Wees sensitief vir hulle verskillende situasies. Wanneer julle oor huisgesinne gesels, dink ook oor jou eie konteks.

Kyk saam na die video oor ouers en kinders wat rolle omruil.

Gesels saam

 • Wat van jou gesin maak jou soms kwaad of frustreer jou?
 • Watter eienskappe of gewoontes van jou huisgesin waardeer jy?

Wat sê die Bybel?
Lees Kolossense 3:18-25.

Gesels saam

 • Toe Paulus die brief aan die Kolossense geskryf het, het hy die samelewing van daardie tyd se reëls gebruik om vir die gelowiges te verduidelik hoe hulle moes optree. Hulle moes opvallend anders wees in hulle gemeenskap. Hulle moes volgens ander reëls leef. Wat verras jou van hierdie riglyne wat Paulus vir die gemeente gegee het?

Riglyn: Vir ons kan die riglyne outyds en uitgedien lyk. Daar is ’n sterk klem op die man as die hoof van die huisgesin. Paulus was ook nie krities teenoor die gebruik van slawerny nie. Hy het gebind gebly aan die tyd waarin hulle geleef het en aan die kultuurgees van die mense vir wie hy die brief geskryf het.

 • Paulus het die riglyne wat hy vir die gelowiges gegee het, aangepas by dié van die destydse samelewing. Tog het hy die rol van vroue, kinders en slawe “opgehef” om hulle binne die geloofsgesin ’n groter en beter ruimte te gee. Hiermee het Paulus dit duidelik gemaak dat God nie onderskeid maak in sy verhouding met mense nie. Watter dinge in jou huisgesin herinner jou daaraan dat julle aan mekaar en aan God behoort? Dink byvoorbeeld aan julle tafelgebede en Kersfeesvierings.

Riglyn: Hier kan die jongmense voorbeelde noem soos huisgodsdiens, etenstye, ouers wat hulle kinders by besluite betrek, gesinstradisies en mylpale wat gevier word, vakansies en feesdae.

Dink terug
Dink aan die video wat julle gekyk het. Huisgesinne is nie perfek nie en soms ontstaan daar konflik, veral tussen ouers en kinders. Ons verstaan mekaar nie altyd so goed nie.

Gesels saam

 • Ons onderskeie gesinne is nie net verskillend saamgestel nie; ons leef ook ons geloof verskillend uit. Ons moet altyd onthou ook ons ouers kom uit gesinne wat ’n eie storie en dinamika gehad het. Vertel vir mekaar julle ouers se stories.

Riglyn: Laat die jongmense hulle stories deel.

 • Wat gebeur soms in gesinne wat dit vir mense moeilik maak om God daar te ervaar of te verteenwoordig?

Riglyn: As ons die hele tyd met mekaar baklei; as ons nie die ander lede van ons gesin se behoeftes raaksien nie; as ons mekaar en wat ons vir mekaar doen as vanselfsprekend aanvaar; as ons onbedagsaam is, en so meer, maak ons God se teenwoordigheid nie duidelik sigbaar nie.

Dink vorentoe
Ons huisgesin behoort vir ons ’n veilige plek te wees waar ons God se liefde kan ervaar. Terselfdertyd is ons, soos die gesinne in Kolossense, vir ander mense ’n voorbeeld van God se liefde.

Gesels saam

 • Kolossense 3:18-25 word soms die “huistafels” genoem. Dit is die samelewing se reëls wat Paulus vir gelowige gesinne aangepas het. Skryf op die groot karton “huistafels” neer wat gelowige gesinne vandag sal help om mekaar beter lief te hê en saam as gesin getuies vir Jesus te wees.

Riglyn: Gebruik die karton en koki’s om hierdie “huistafels” op te stel. Plak dit dan in julle lokaal op om die jongmense elke week aan hierdie waardes te herinner.

Vat saam
Laat elkeen die “reëls” of “huistafel”-waardes op hulle gespreksblaaie neerskryf. Hulle kan met hulle huismense daaroor gesels. Elke gesin kan ook hulle eie “huistafels” opstel en dit in die kombuis opplak.

Sluit af met gebed.

© Missio 2024 | All rights reserved.