5. Soos suurstof vir asemhaling

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Wat ons wil bereik
Die jongmense besef dat God deur die Heilige Gees in hulle lewe teenwoordig is.

Kortom
God is deur die Heilige Gees by ons teenwoordig, so naby soos ons eie asemhaling.

Bybelteks en belydenisskrifte

 • Johannes 14:15-20
 • Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 11
 • Heidelbergse Kategismus, Vraag en antwoord 53

Hulpmiddels
’n Stukkie wol vir elkeen in die groep of ’n stempel waarmee jy ’n duif op hulle arms of hande kan afdruk.

Kwessies wat ons wil aanraak

 • Wie is die Heilige Gees?
 • Wat doen die Heilige Gees?
 • Hoe kan ek seker wees die Heilige Gees is in my lewe?
 • Wat is die gawes van die Gees en hoe werk dit in my lewe?

Info
Neem in ag dat daar met hierdie ontmoeting nie alles oor die Heilige Gees gesê word wat ons kan sê nie. Ons kan die Heilige Gees nie los van die Vader en die Seun sien nie. Die drie-enige God is een Wese wat Hom in drie Persone openbaar. Dit beteken dat God openbaar Hom op verskillende maniere. Deur sy Gees is God elke oomblik by ons teenwoordig.

Die ontmoeting

Inleiding
Verwelkom almal.

Aktiwiteit: Stilword
Berei die groep voor vir die stilword-oefening.

Laat elkeen in die kleingroep ver genoeg van mekaar af sit sodat hulle nie aan mekaar raak nie. Vra hulle om hulle oë toe te maak en so stil moontlik te word.

Laat hulle dan in stilte oor hierdie vrae nadink:

 • Hou julle oë toe en luister goed. Wat is die hardste geluid wat julle kan hoor?
 • Wat is die verste geluid wat julle kan hoor?
 • Luister ’n bietjie nader. Wat hoor julle nog?
 • Kan jy die wind hoor?
 • Luister nou baie naby na jou asemhaling. Sit ’n oomblik in stilte. Wees net bewus van jou asemhaling.

Laat hulle na ’n paar oomblikke van stilte hulle oë oopmaak.

Wat sê die Bybel?
In alles wat jy hoor, is die Gees van God aan die werk – in die wêreld, in die geluide soos die wind wat waai en in jou eie liggaam. Die Gees van God is soos God se asemhaling in jou. Kom ons lees in die Bybel meer oor die Heilige Gees.

Lees Johannes 14:15-20.

Gesels saam

 • Jesus praat hier met sy volgelinge voordat Hy weggaan. Wat belowe Jesus vir hulle?

Riglyn: Jesus belowe dat Hy hulle nie alleen sal los nie. Die Vader sal die Heilige Gees as Voorspraak stuur om by hulle te wees.

 • Voel jy soms alleen of uitgesluit?

Riglyn: Christus sê Hy los ons nooit alleen nie, want Hy stuur die Heilige Gees om by ons te wees. Jesus wys hier vir ons dat Hy ons nie sal weggooi of verwerp nie. Hy is altyd by ons. Hy is ons Metgesel, ons Bemoediger en ons Raadgewer. Jesus is in ons en by ons deur sy Gees, net soos Hy in vers 17 sê.

 • Jesus gee vir sy volgelinge die waarborg van die Heilige Gees. Wat is die belangrikste kenmerk van die Heilige Gees volgens hierdie verse?

Riglyn: Die Heilige Gees is by ons teenwoordig. Hy ken ons en ons kan Hom leer ken.

Dink terug

Gesels saam

 • Dink terug aan die stilword-oefening. Die Heilige Gees word in die Bybel met wind en asem vergelyk. Hoe help die beeld dat die Heilige Gees soos ons asemhaling is jou om iets van sy teenwoordigheid by jou te verstaan?

Riglyn: Soos jy nie van elke asemteug bewus is nie, so is God deur sy Gees in jou lewe teenwoordig al is jy nie altyd daarvan bewus nie.

 • Dit is nie moontlik om sonder asem te leef nie. Wat sê dit vir ons van die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewe?

Riglyn: Ons kan nie sonder die Heilige Gees leef nie. Die Heilige Gees gee aan ons lewe.

Dink vorentoe
Laat die jongmense kyk wie hulle asem die langste kan ophou. Verduidelik vir hulle dié tyd wys hoe lank hulle met een asemteug se suurstof kan bly leef – van 30 sekondes tot ’n minuut of twee.

Gesels saam

 • Wie weet wie volgens die Guinness Book of Records die wêreldrekord hou vir die langste asem onder water ophou en hoe lank dit was?

Antwoord: Dit was 22 minute en 22 sekondes. Die Duitse duiker Tom Sietas (35) het hierdie rekord in Junie 2012 opgestel. Toegegee, Sietas het ’n longkapasiteit wat 20% groter as die normale mens s’n is, maar selfs in die lig hiervan, sal jy jou asem so lank onder water kan ophou?

 • As die Heilige Gees soos suurstof vir ons is, hoe lank kan ons sonder die Heilige Gees leef?

Riglyn: Jy sal nie ná 22 minute en 22 sekondes doodgaan nie. Jy sal dalk nog 70 jaar lank leef, maar jou lewe sal arm wees. Soos ’n gebrek aan suurstof jou lewensgehalte negatief kan beïnvloed, kan jou geestelike lewe ernstige skade ly as jy die Heilige Gees nie deel van jou lewe maak nie.

Vat saam
Gee vir die jongmense ’n herinneringsteken (soos ’n stukkie wol of die stempel van ’n duif op hulle hande of arms). Elke keer wanneer hulle hierdie teken sien, moet hulle diep asemhaal en dink aan God wat by hulle teenwoordig is. Daag die jongmense uit om die teken tot volgende week by hulle te dra. Wanneer iemand hulle daaroor uitvra, kan hulle vertel: Dit herinner my aan God se teenwoordigheid in my lewe. Laat hulle volgende week terugvoering gee oor wat hulle beleef het.

Sluit af met gebed.

© Missio 2024 | All rights reserved.