4. Saggeus

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Uitkoms
Saggeus se verhaal is eintlik ons verhaal. Ons almal is Saggeuse wat deur ’n ontmoeting met Jesus verander word. Uit dankbaarheid teenoor Jesus wil ons dan anders leef. Saggeus is vir ons ’n goeie voorbeeld hiervan.

Ook die skare se verhaal is ons verhaal. Ons wil graag God se genade ontvang, maar ons wil nie altyd met genade teenoor ander mense leef nie. As dit by genade kom, moet ons neem én gee.

Die doel van die ontmoeting
Die jongmense gesels saam oor vra soos:

 • Saggeus vra: Wil God mý werklik red? Die skare vra: Wil God werklik vir Saggeus red?
 • As ’n mens God se genade ontvang sonder dat jy dit verdien, beteken dit jy kan leef soos jy wil?

Kortom
Dit is vanuit ’n ontmoeting met Jesus dat ons lewe verander word. Saggeus het ná sy ontmoeting met Jesus verander en wou daarna uit dankbaarheid anders leef. Die skare het nie verstaan dat Jesus se genade en verlossing vir álle mense bedoel is nie en hulle wou keer dat Saggeus vir Jesus ontmoet. Dit is egter Jesus wat na ons as gebroke mense kom soek en ons lewe verander. Dit wat ons dóén (ons dade), kan slegs gebeur vanuit dit wat God vir ons doen en dit wat God ons gemáák het om te wees (God se werk in ons, God se dade, dit wat God in ons doen). God het ons vrygemaak. Wie kan ons dan nog aankla?

Bybelgedeelte

 • Lukas 19:1-10

Hulpmiddels

 • Die video Saggeus
 • Alternatief vir die video: Die uitdeelstuk “Saggeus, die man in die boom”, een afskrif vir voorlees

Die ontmoeting

Aktiwiteit: ’n Kring
Vra die jongmense om hande te vat en in ’n kring te staan. Hulle sal van nature binnetoe kyk. Dit is ’n beeld van die feit dat ons gewoond is daaraan om op onsself gerig te wees en ons belange eerste te stel.

Gesels saam

 • Hoekom het julle besluit om almal na binne te kyk in die kring?
 • Wanneer almal na binne kyk, wat sou julle sê, is die fokus van die groep?
 • Wat sou die fokus van die groep gewees het as almal buitekant toe gekyk het? Wie sou julle dan sien? (Vra die jongmense nou om steeds in die kring te staan, maar om te draai en buitekant toe te kyk.)
 • Wat is julle fokus noudat julle almal buitekant toe kyk? Wie sien julle nou?

Hierdie aktiwiteit het twee kante wat belangrik is vir ons verstaan van hoe ’n geloofsgemeenskap werk. Daar is mense wat ander uithou (dit is die kring wat na binne kyk; almal buite die kring is uitgesluit). Dan is daar mense wat uitgesluit word. Die groep moet verstaan en gehelp word om in te sien hoe ons soms mense wat graag binne die ligkring van die kerk en God se genade wil staan buite hou, én dat ons soms deur ander uitgehou word. Ons word soms as buitestanders behandel. Saggeus se verhaal is daarom ons elkeen se verhaal.

Profile
Voordat julle na die video oor Saggeus kyk en die Bybelgedeelte lees, laat een van die jongmense Saggeus se profiel vir die groep lees om hulle aan hom bekend te stel.
Naam: Saggeus (dit beteken “rein” of “righteous”)
Beroep: Hooftollenaar wat belasting insamel
Werkgewer: Die Romeinse regering
Salaris: Werk op ’n voordelige kommissiegrondslag en samel baie meer geld in as wat nodig is
Bates: Baie, en hy is baie ryk
Sosiaal: Nie baie gewild onder sy mense nie
Belydenis: “Ek is ’n verraaier en ’n bedrieër.”

Video
Kyk saam na die video Saggeus. (As alternatief kan twee groeplede die teks van die onderhoud met Saggeus voorlees. Reël dit voor die tyd met die twee jongmense.)

Saggeus in die boom
Aanbieder: Saggeus, gee gou vir ons kykers ’n vinnige oorsig van wie jy is en waar jy vandaan kom.
Saggeus: Haai! My naam is Saggeus. Ek kom van Jerigo, ek is nogal ryk en ek is die eks-hooftollenaar.
Aanbieder: Hoekom die eks-hooftollenaar?
Saggeus: Wel, ons tollenaars is nie juis bekend vir hoe eerlik ons is nie. Ons is tax collectors, wat dan ’n deel van die belasting vir onsself hou. Ek het van Hóm gehoor en Hom toe ontmoet.
Aanbieder: Jammer, van wie praat jy nou?
Saggeus: Jesus! Hy was groot nuus. Almal het van Hom gepraat. Waar kom jy vandaan?
Aanbieder: As ek reg onthou, was jy redelik desperaat om by Jesus uit te kom?

Saggeus: Daar was baie mense en niemand het van my gehou nie. Dit het amper gevoel asof hulle my wou keer om Hom te sien. Ek is bietjie lengtegestremd, jy weet. Ek’s baie kort. Toe klim ek maar in ’n boom om ’n beter view te kry. Jy sal my nie glo nie! Toe sien Hý my raak … Hy – sien – my – raak. En toe praat Hy met my.

Info
Lees die verhaal van Saggeus in Lukas 19:1-10.

Gesels saam

 • Lys al die karakters in hierdie verhaal.
 • Met wie in hierdie verhaal kan jy jou die meeste vereenselwig?
 • Hoekom sê jy so?

Die karakters in hierdie verhaal is Jesus, Saggeus en die skare. Van die jongmense wat voor jou sit, kan hulle dalk met Saggeus vereenselwig omdat hulle voel hulle is nie welkom in die kerk nie. Hulle voel dalk dat hulle, as gevolg van wat hulle gedoen het, nie daar hoort nie. Dit is hartseer as sommige van die jongmense hulle met die skare vereenselwig; dat daar mense is wat voel hulle is beter as Saggeus; dat hulle vir Jesus kwaad is omdat Hy juis sy hand uitstrek na mense wat volgens ons verstaan nie welkom behoort te wees nie.

Wanneer ons ’n ontmoeting met Jesus het, verander dit ons lewe. Dit is vanuit hierdie ontmoeting dat ons besluit dat ons anders wil leef. Dit geld vir die “Saggeus” in ons, want ons wil nie meer die een wees wat ander bedrieg en besteel nie, maar dit geld ook vir die “skare” in ons – ons wat soms op ander mense neersien omdat hulle buite die kring staan waarvan ons reeds deel is. Omdat ons Jesus se genade ontvang het, wil ons graag vanuit hierdie genade teenoor ander mense leef.

 • Wat moes eers met Saggeus gebeur voordat hy sy lewe kon verander? (Hy moes ’n ontmoeting met Jesus hê. Toe het hy tot bekering gekom en Jesus se liefde en genade ervaar.)
 • Jesus het iets gedoen wat ’n groot indruk op Saggeus gemaak het. Wat was dit? (Jesus het hom aanvaar. Daarom het hy besluit om sy lewe te verander. Hy het die helfte van alles wat hy besit het, weggegee. Hy het ook sy skuld besef, en die mense wat hy besteel het vierdubbel terugbetaal. Dit wat ons doen [ons dade], kan slegs gebeur vanuit dit wat God vir ons doen en dit wat God ons gemáák het om te wees [God se werk in ons, God se dade, dít wat God in ons doen]. God het ons vrygemaak. Wie kan ons dan nog aankla? Saggeus se reaksie het gevolg op dít wat Jesus gedoen het. Jesus se aanvaarding het die deur vir Saggeus oopgemaak.)
 • Waarom dink jy het Saggeus iets so onwaardigs gedoen soos om in ’n boom te klim? (Om in ’n boom te klim was baie onwaardig. Saggeus was ’n volwassene, iemand wat baie ryk was en ’n belangrike pos beklee het. En hy klim toe in ’n boom om vir Jesus te sien. Dit sê vir ons hoe graag Saggeus vir Jesus wou sien, en ook iets oor die impak wat die gerugte oor Jesus op Saggeus gehad het. Die vierdubbel wat hy teruggegee het, was volgens die voorskrif waarvan ons in Eks 22:1 lees. Dit blyk egter dat hy die helfte van sy besittings vrywillig vir die armes gegee het. Hierdie ontmoeting met Jesus het alles verander. Saggeus het vrygewig begin leef.)

Saggeus wys vir ons dat God se genade werklik vir almal is. Die verandering in Saggeus se lewe het by ’n klein daad begin: Hy het Jesus se uitnodiging aanvaar om saam met Hom te eet. Hierdie eerste treetjie het tot gevolg gehad dat daar soveel meer gebeur het, dat sy lewe werklik verander het. Saggeus wys vir ons die waarde van die eerste treetjie. Jesus het hom gaan soek, hy het op hierdie uitnodiging gereageer en sy lewe is verander.

Lees hierdie aanhaling saam met die jongmense. (Dit is ook op die gespreksblad.)

“If Jesus is to be believed, and followed, there is no other. There is only one another. There are no outsiders, because no one is outside the reach of God’s love. Jesus taught us not to see others as others, but as one of us, as one another. We’re all Zacchaeus.”
– Leonard Sweet

Gesels saam

 • Dink julle ons almal is eintlik ’n Saggeus of soos Saggeus?

Wall
Vra die jongmense om onderskrifte vir die drie foto’s voor te stel.

 • Foto 1: Saggeus klim in die boom om Jesus te sien
 • Foto 2: Saggeus en Jesus nadat Jesus hom uit die boom laat af kom het; hulle stap saam na Saggeus se huis om te gaan eet
 • Foto 3: Saggeus deel sy rykdom uit aan die armes en die mense wat hy besteel het

Laat een van die jongmense vir die groep lees wat op Saggeus se wall geskryf staan.

Jesus: “Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is” (Luk 19:10).

Die Heuwels Fantasties: As die donker my kom haal en die Here my nie soek nie …

Gandhi: I like your Christ, but I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ.

Vra die jongmense om self iets op Saggeus se wall te skryf.

Chatboks
Die skare was ’n struikelblok vir Saggeus in sy poging om Jesus te kon sien. Hulle was ook ontevrede toe Jesus by Saggeus gaan eet het. ’n Mens kan amper sê hulle wou nie hê dat God se genade by hierdie man moes uitkom nie. Die kerk (Christene) kan soms soos die skare in hierdie verhaal wees, wat keer dat mense by God se genade uitkom.

Gesels saam

 • Kan jy vertel van ’n keer toe jy onwelkom gevoel het in die kerk?
 • Kan jy vertel van ’n keer toe jy God se genade deur ander mense ervaar het?
 • Lees weer wat Gandhi en Die Heuwels Fantasties op Saggeus se wall geskryf het. Hoe help Saggeus se verhaal jou om anders te dink oor wat hulle gesê het?
 • Kan jy verklaar hoekom Saggeus anders begin leef het?

Connect
In Saggeus se verhaal kan ons met God, Saggeus en die skare connect. Bekering beteken letterlik om om te draai, om ’n nuwe rigting in te slaan. Die rol van die skare is hier belangrik om vir ons te wys dat ons soms soos die skare kan wees. Ons wil nie die genade wat ons uit God se hand ontvang met ander mense rondom ons deel nie. Dan is dit amper asof ons nie God se genade verstaan nie. Juis omdat ons genade ontvang het, moet ons met genade teenoor ander mense leef.

Gesels saam

 • Hoe kan jy op ’n praktiese manier mense wat buite die kerk staan, laat welkom voel?

Laat die jongmense die volgende aanhaling in hulle eie woorde op Saggeus se wall skryf.

“To love someone means to see him as God intended him.”
– Fjeodor Dostojefski

Sluit die ontmoeting met gebed af.

© Missio 2024 | All rights reserved.