3. Twitface

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Wat ons wil bereik
Die jongmense dink oor die aanlyn wêreld en etiese en verantwoordelike aanlyn gedrag.

Kortom
Die aanlyn wêreld vorm al hoe meer deel van die jongmense se leefwêreld. Hulle dink in ’n veilige omgewing na oor praktiese maniere om sinvol met die aanlyn wêreld om te gaan. Tydens die ontmoeting praat hulle ook oor seerkry en hoe om dit te hanteer.

Bybelteks
Lukas 10:25-37

Hulpmiddel
’n Bol wol (of tou)

Kwessies wat ons wil aanraak

 • Die jongmense beleef seerkry op die internet. Dink byvoorbeeld aan kuberboelies (cyber bullies).
 • Sommige jongmense se ouers verbied hulle dalk om op die internet rond te swerf of beperk hulle toegang tot die internet.

Info
Lees meer oor Facebook-etiket by http://www.hongkiat.com/blog/facebook-etiquette/L
Lees meer oor Twitter-etiket by http://heidicohen.com/twitter-etiquette/
Lees meer oor selfoonetiket by http://cellphones.org/blog/etiquette/
Of google sleutelwoorde soos “Facebook-etiket” of “Facebook etiquette”.

Die ontmoeting

Inleiding
Open met gebed.

Gesels saam

 • Watter elektroniese toestelle gebruik jy?

Riglyn: Laat die jongmense saamgesels.

 • Waaraan bestee jy die meeste tyd aanlyn (sosiale netwerke, chat rooms, series, flieks)?

Riglyn: Laat die jongmense saamgesels.

 • Van watter sosiale netwerk hou jy die meeste (WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram)?

Riglyn: Laat die jongmense saamgesels.

 • Watter reëls het jou ouers oor jou gebruik van jou selfoon en die internet?

Riglyn: Laat die jongmense saamgesels.

Aktiwiteit: Die bol wol
Gebruik die bol wol (of tou). Laat die groep in ’n kring sit. Laat een groeplid aan die punt van die wol vashou en die bol dan vir iemand anders in die groep gooi. Elkeen wat die bol wol vang, hou daaraan vas en gooi die bol aan vir iemand anders. Doen dit totdat elkeen aan die bol wol vashou. Dit sal die beste wees as al die jongmense aan die einde van die speletjie op meer as een plek aan die bol wol vashou. Stop egter ná twee rondes. Vra hulle om aan die wol vas te hou totdat hulle klaar oor die vrae hier onder gesels het.

Gesels saam

 • Laat een persoon aan die wol trek sodat almal van die spanning daarin bewus kan raak. Wat voel julle?

Riglyn: Laat die jongmense saamgesels.

 • Laat ’n paar groeplede die wol los. Wat voel julle?

Riglyn: Laat die jongmense saamgesels.

 • Probeer as groep na ’n ander plek beweeg terwyl julle steeds aan die wol vashou. Hoe verskil dit van wat sou gebeur het as julle kon beweeg sonder om aan die wol vas te hou?

Riglyn: Laat die jongmense saamgesels.

 • Hoe stem hierdie aktiwiteit met die aanlyn wêreld ooreen?

Riglyn: Die jongmense word daarvan bewus dat wat hulle doen ’n invloed op ander mense het en dat ander mense se gedrag ’n invloed op hulle het.

Wat sê die Bybel?
Lees Lukas 10:25-37.

Gesels saam

 • Wie is al die karakters in hierdie verhaal?

Riglyn: Die wetgeleerde, Jesus, die man op pad na Jerigo, die rowers, die priester, die Leviet, die Samaritaan, die eienaar van die herberg, die dissipels (soos ons wat luister) en die naaste.

 • Probeer jou indink in die skoene van die karakters in die teks. Hoe dink jy het die wetgeleerde gevoel?
 • Hoe dink jy het die priester en die Leviet gevoel?
 • Hoe dink jy het die Samaritaan wat die man gehelp het, gevoel?

Riglyn: Laat die jongmense hulle gedagtes oor vraag 2-4 deel

Dink terug
Ons sien in hierdie verhaal dat mense in ’n netwerk aan mekaar verbind is. Jesus draai die vraag van die wetgeleerde op sy kop. Die vraag is nie wie is ons naaste nie, maar vir wie ons ’n naaste kan wees. Ons kan Jesus se liefde en genade selfs uitleef teenoor mense wat veronderstel is om ons vyand te wees.

Weens sosiale netwerke kry ons nie net van aangesig tot aangesig met mense te doen nie, maar ook aanlyn. Agter die profiele en foto’s sit regte mense. As gelowiges moet ons ook aanlyn ons Christelike waardes en roeping uitleef.

Gesels saam

 • In Jesus se gelykenis word ’n man op ’n stofpad aangeval. Twee mense loop by hom verby en ’n onwaarskynlike verbyganger help hom. Kom ons vertaal hierdie gelykenis in ons aanlyn konteks oor. Hoe sou Jesus dit kon vertel?

Riglyn: Laat die jongmense hulle kreatiwiteit gebruik om die betekenis van die gelykenis in die nuwe konteks oor te vertel.

 • Watter waardes sien jy in hierdie teks raak wat jou in die aanlyn wêreld kan help?

Riglyn: Liefde, deernis en respek.

 • Wie is jou naaste in die aanlyn wêreld?

Riglyn: Dit sluit in die mense met wie jy te doen kry, met almal wat jou kuberpad kruis en almal in jou netwerke.

 • Hoe kan jy die aanlyn wêreld positief gebruik om mense en God lief te hê?

Riglyn: Laat die jongmense kreatiewe idees deel.

Dink vorentoe

 • Ons is nie altyd die Samaritaan of die priester in hierdie verhaal nie. Soms is ons die man wat seergekry het of selfs die rower. Vertel vir mekaar ’n verhaal van iemand wat aanlyn seergekry het.

Riglyn: Wees baie sensitief wanneer julle oor hierdie vraag gesels. Die jongmense steek dalk baie seerkry weg. Hulle voel blootgestel en sensitief oor die inligting wat hulle self of ander oor hulle op sosiale netwerke plaas. Gee vir die jongmense kans om verhale te deel as hulle wil.

 • Wat kan jy doen as jy aanlyn seerkry?

Riglyn: Gaan gesels met ’n volwassene wat jou kan ondersteun, soos ’n ouer, onderwyser of dominee. Maak seker al jou sekuriteitstellings is in plek. Maak seker jy tree altyd met respek op en volg goeie etiket. Sien die inligting by Info om die jongmense hier te help.

Vat saam
Gee vir die groep kans om ’n paar riglyne vir hulle aanlyn gedrag op te stel. Hoe sou hulle dit self probeer navolg? Watter goeie waardes en gebruike is daar om hulleself en ander mense te beskerm? Hoe kan hulle aanlyn die goeie Samaritane wees?

Gebruik hier gerus die skakels by Info om verder na te dink oor verantwoordelike aanlyn gedrag. As die jongmense kans sien, kan hulle die riglyne aanlyn plaas.

Sluit af met gebed. 

© Missio 2024 | All rights reserved.