3. Praat én luister

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Uitkoms
Hierdie ontmoeting vorm deel van die afdeling Be connected. Dié ontmoetings help die jongmense om te ontdek wat hulle nodig het om hulle geloof te laat groei en op hulle geloofsreis aan hulle koers te gee. Die jongmense ontdek dat hulle stiltetyd praat (gebed) én luister (Bybelstudie) insluit. Hulle leer hoe om hulle persoonlike stiltetyd interessant en sinvol te maak.

Die doel van die ontmoeting
Hierdie ontmoeting vorm deel van die afdeling Be connected. Dié ontmoetings help die jongmense om te ontdek wat hulle nodig het om hulle geloof te laat groei en op hulle geloofsreis aan hulle koers te gee.

Die jongmense gesels oor hierdie vrae:

 • Hoe praat God met jou?
 • Hoe moet jy die Bybel lees?

Kortom
In die vorige ontmoeting het ons gepraat oor die waarde van die Bybel en hoe dit ons help om met God ’n verhouding te bou. Vandag wil ons die jongmense laat ervaar dat stiltetyd baie meer inhou as net Bybellees en bid. Dit gaan oor die verhouding wat hulle met God kan bou. Die fokuspunt van hierdie ontmoeting is daarom om vir hulle ’n nuwe ervaring van stiltetyd – Bybelstudie en gebed – te gee.

Bybelgedeeltes

 • Markus 5:21-23, 35-43

Hulpmiddels

 • Die video The skinny on prayer
 • As jy nie die video gaan gebruik nie, reël in die week voor die ontmoeting met een van die jongmense in die groep om die toneelstuk op te voer.
 • Rustige agtergrondmusiek om tydens die stiltetyd-aktiwiteit te speel.
 • ’n Kers vir elke groeplid
 • Vuurhoutjies of ’n aansteker
 • Papier en ’n potlood of pen vir elke jongmens sodat hulle hulle gedagtes en verbintenisse kan neerskryf.

Die ontmoeting

Ontdek

Kyk saam na die video The skinny on prayer.

Alternatief
Laat die jongmens met wie jy gereël het die volgende toneel uitbeeld:

Hy of sy sit by ’n lessenaar en maak die Bybel oop terwyl die radio speel en Facebook op sy selfoon oop is. Die jongmens begin die Bybel lees, maar luister dan eers na die mooi liedjie op die radio. Hy of sy probeer die plek kry waar hy of sy laas opgehou lees het, maar dan lui die selfoon. Die jongmens antwoord die oproep en gesels ’n bietjie met die ander persoon. Dan probeer hy of sy weer die regte plek in die Bybel kry. Die selfoon piep en die jongmens kyk wie iets op Facebook gepost het. Hy of sy vind uiteindelik weer die regte plek in die Bybel, lees die gedeelte klaar en bid vinnig, terwyl die radio aanhou speel. Dan tel die jongmens weer sy of haar selfoon op en blaai verder deur Facebook.

Kom ons kyk na ’n alternatief vir hierdie soort “stiltetyd”. So ’n alternatief behels drie stadiums:

 • Word stil
 • Lees die Bybel
 • Gaan leef anders

Gebruik die volgende vrae om groeplede deur hierdie drie stadiums te begelei:

 • Wie het die betrokke Bybelgedeelte geskryf? (Dit is die maklikste deel; dit staan in die begin van elke Bybelboek.)
 • Vir wie is die betrokke gedeelte geskryf? (Dit staan gewoonlik ook in die begin van elke Bybelboek, saam met ’n uitleg van die boek.)
 • Wat staan vas, en wat is relatief? (Vas: Dit is waar tot vandag toe. Relatief: Dit is gebruike of gewoontes wat eie aan die Bybelse tyd was.)
 • Wat sê dit vir ons vandag? (Dit wat vasstaan, is wat ewigheidswaarde het en wat vandag nog geldig is.)
 • Hoe moet ons dit verstaan? (Dit is ’n proses om die boodskap van ’n Bybelgedeelte ons eie te maak en dan daarvolgens te leef.)

Wat’s die punt?
Stiltetyd gaan oor die verhouding tussen ons en God. Om met die Here te praat is nie net vir mense met ’n groot geloof nie. God wil baie graag hê ons elkeen sal met Hom praat. Ons is die meeste van die tyd net te besig om dit te doen. Daarom behoort ons tyd te maak om by die Here stil te word.

GPS = God praat self

Word stil
Begelei die jongmense om ’n oomblik af te skakel van die dag se gebeure en stil te word. Laat hulle diep inasem en dan weer stadig uitasem. Herhaal dit vier keer. Speel die agtergrondmusiek. Verduidelik dat jy hulle gaan help fokus met hierdie vyf stappe: kies ’n simbool; dink; skryf; vee uit, en luister na rustige musiek.

 • Simbool: Maak God simbolies by jou teenwoordig. Steek byvoorbeeld ’n kers in jou kamer aan om jou te laat besef dat God by jou is. (Laat die groeplede nou elkeen ’n kers aansteek. Jy kan die groep ook laat dink aan ander simbole wat hulle kan gebruik om hulle aan God te herinner.)
 • Dink: Watter gedagtes maal nou in jou kop rond? (Laat die groep daaroor nadink.)
 • Skryf: Tik alles waaraan jy nou dink op jou selfoon in of skryf dit op ’n stuk papier neer.
 • Vee uit: Kry nou daardie gedagtes stil. (Terwyl die musiek speel, laat almal die teks op hulle selfone uitvee of hulle papiere opfrommel en in ’n asblik gooi.)
 • Musiek: Luister na die musiek en word rustig.

Lees die Bybel
Laat elkeen Markus 5:21-23, 35-43 rustig deurlees. Iemand kan dit ook hardop voorlees.

Ervaar

 • Kies ’n karakter in die verhaal. Gaan staan in sy of haar skoene en word só deel van die verhaal. Dink hoe die karakter gevoel en gedink het, en hoe hy of sy in elke stadium van die verhaal sy of haar besluit geneem het.
 • Veronderstel hierdie gebeurtenis het vandag afgespeel. Hoe sou jy gedink, gevoel en besluit het as jy daardie karakter was?
 • Wat het jy ontdek deur in hierdie karakter se skoene te gaan staan?

Vertel
Gaan “vertel” nou wat jy ervaar het. Jy kan dit byvoorbeeld met ’n teksboodskap met ’n vriend deel.

 • Watter karakter het jy gekies?
 • Hoe het jy jou in die karakter se posisie ingedink?
 • Wat het jy ervaar?

Vat saam
Kom ons dink saam oor wat nou gebeur het. Ons het met God ’n gesprek gevoer. Ons het geluister, en God het gepraat. Toe het ons Hom geantwoord. Ons luister én praat in ons stiltetyd.

Pak in/pak uit

Gaan leef anders
Lei die groep om hulle daartoe te verbind om in hierdie week anders te leef. Hulle kan hulle verbintenis op die gespreksbladsy neerskryf.

 • My verbintenis … (Help die groeplede om ’n verbintenis te formuleer.)
 • Ek herinner myself aan my verbintenis deur … (Laat die groeplede aan maniere dink wat hulle sal help om die verbintenis na te kom. Hier is voorbeelde: Maak met ’n pen ’n kol op jou vinger; maak ’n nota in jou skooldagboek; sit iets onderstebo neer.)
 • Dit was moeilik om stil te word, want …
 • My ervaring van hierdie manier om stiltetyd te hou is …
 • Die hoogtepunt van vandag se ontmoeting was …

Die jongmense kan verder oor vandag se ervaring gesels as daar genoeg tyd is.

Afsluiting
Vra die jongmense om in stilte te bid en met God te praat.

As die groep klein genoeg is, kan jy hulle vra om een van die dinge wat hulle vir God gesê of gevra het met ’n teksboodskap na jou foon toe te stuur. Bid dan en sluit elke jongmens se gebedsversoek by jou gebed in. Doen dit anoniem. Só leer die jongmense dat ons ook vir mekaar bid. Maak dit ’n besonderse ritueel deur ’n rustige atmosfeer te skep met musiek in die agtergrond.

Moedig die groep aan om in die week wat voorlê weer ’n geleentheid te skep om stil te word by die Here en te luister na wat Hy in sy Woord vir hulle wil sê. Die volgende Bybelgedeeltes kan hulle help: Lukas 8:40-56; 10:38-42; 17:11-19.

© Missio 2024 | All rights reserved.