3. Paulus

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Uitkoms
Die jongmense besef dat God enige situasie kan gebruik om sy heerlikheid te laat skyn. God wil vir ons elkeen ’n nuwe naam gee sodat ons dié mense kan wees wat Hy so wonderbaarlik geskep het (Ps 139).

Die jongmense word aangemoedig om die vraag Wie is U, Here? te vra om duidelikheid oor hulle persoonlike geloof te kry. Uiteindelik moet hulle ook ’n antwoord kry op die vraag: Wie is God vir my?

Soos Paulus, besef die jongmense dat daar ’n verskil is tussen godsdienstigheid en ’n verhouding met God. ’n Verhouding met God laat ons op ’n nuwe pad loop.

Die doel van die ontmoeting
Die jongmense gesels oor vrae soos:

 • Is daar ’n verskil tussen mense wat gelowig is in die sin dat hulle godsdienstig is, en mense wat ’n verhouding met God het?
 • Wie is God vir jou?
 • Kan God jou verkeerde keuses en foute tot sy eer gebruik?

Kortom
In Christus het God na die wêreld toe gekom. Sedertdien is Hy besig om sy koninkryk op die aarde uit te brei en te vestig. Daarvoor wil Hy ons elkeen gebruik. In die proses maak ons foute en ons neem verkeerde besluite. Die wonder is dat God self die foute wat ons maak, omkeer en aanpas en tot sy eer gebruik. Saulus (Paulus) het die gelowige kinders van God vervolg en mense wat dit gewaag het om Jesus te volg en te aanbid, gemartel. Eintlik was hy besig om die lewende God self te vervolg. Maar toe het Paulus homself in Jesus gevind en ontdek. God het Homself aan Paulus geopenbaar en hom op ’n nuwe geloofspad gesit. Die Here het Paulus se agtergrond en ondervinding gebruik om hom een van die grootste sendelinge van alle tye te maak. Saulus die vervolger het Paulus die vervolgde geword.

Bybelgedeeltes

 • Handelinge 7:57-58; 8:1-3; 9:1-18; Romeine 10:1-2

Hulpmiddels

 • Tennisballe, hoepels en blinddoeke
 • Maskeerband en merkpenne
 • Die uitdeelstuk “Paulus”, een afskrif vir voorlees

Die ontmoeting

Info
Lees die verhaal van Paulus in Handelinge 7:57-58; 8:1-3 en 9:1-18.
Laat een van die jongmense dan Paulus se woorde aan die groep voorlees.

Skets eers die agtergrond: ’n Skerp lig het Paulus op die pad na Damaskus verblind. Hy is erg getraumatiseer, voel verwilderd en het ’n verdwaasde uitdrukking op sy gesig. Stotterend vertel hy wat so pas met hom gebeur het. Hy probeer ook nog sin maak van die feit dat hy skielik blind is. Hy val dus rond en beweeg onnatuurlik terwyl hy soek na ’n arm wat hom na veiligheid kan lei.

Paulus
Kom terug, kom terug! Wie is U, Here? Help, iemand! Help my, asseblief! Ek kan nie sien nie. Ek weet nie waarheen om te loop nie!

Ek kan nie glo wat nou net gebeur het nie. Ek was doelgerig op weg, toe die lig, die stem … Wie is U, Here?

Iemand het geantwoord. Hy het gesê Hy is Jesus en dat ek Hom vervolg. Wie is U, Here?

Ek wens net ek kon daardie lig uit my gedagtes kry, dan sal ek Hom ten minste kan sien. Dan sal ek kan sien hoe Hy lyk, dan sal ek met Hom kan praat. Maar die lig, dit verblind … dis te skerp … te helder … ek raak lighoofdig.

Ek verstaan glad nie. Help my! (Skree dit.) Ek kan nie sien nie. Waar is ek? Help my! Ek moet Damaskus toe gaan, maar hóé? (Pluk aan sy klere uit pure frustrasie.) Ek verstaan nie!

Daardie stem … dit het deur my gesny. Ek moet aangaan, maar hoe? Ek het geantwoord, maar verstaan steeds nie. Ek vervolg die Christene, want dit is wat God van my vra. Dit is reg volgens die wet. Maar nou sê die lig ek vervolg Hóm, vir God self. Wie is Hy? Het dit al met jou gebeur? Kan jy vir my vertel wie hierdie Here is?

Gesels saam

 • Gesels saam oor hierdie stelling: Paulus het gedink hy doen wat reg is in God se oë deur die Christene te vervolg.
 • Paulus lê langs die pad na Damaskus en vra: “Wie is U, Here?” Kan jy hom antwoord en vir hom verduidelik wie Jesus Christus vir jou is?

Aktiwiteit: Die resies
Maak seker julle is op ’n plek waar julle kan raas en waar daar genoeg ruimte is om te beweeg. Hierdie aktiwiteit gaan oor frustrasie, geraas, kommunikasie en vertroue. Die deelnemers moet mooi luister om die regte stem en instruksies te volg.

Verdeel die jongmense in spanne van twee elk. Elke span neem ’n tennisbal, skryf een van hulle se naam op ’n stuk maskeerband en plak dit op die tennisbal. Dan sit hulle die tennisbal in ’n hoepel neer (daar kan meer as een hoepel wees). Die hoepel lê in die middel van die vertrek. Die spanlede gaan staan agter ’n lyn wat ongeveer drie tot vyf meter van die hoepel af is. Een van die twee spanlede word geblinddoek.

Die uitdaging is dat die een wat geblinddoek is die tennisbal, waarop een van die twee in die span se naam geskryf staan, uit die hoepel moet gaan haal en dit moet terugbring na die lyn waar die ander spanlid wag. Die spanlid wat geblinddoek is, moet na die hoepel toe loop terwyl die ander spanmaat agter die lyn bly staan. Die een agter die lyn gee instruksies aan die geblinddoekte spanlid. Die geblinddoekte spanlid moet ’n bal optel en dit wys vir die spanlid wat kan sien. Hy of sy lees die naam op die bal. As dit een van hulle twee se naam is, mag die geblinddoekte spanlid na die lyn terugkeer. Wanneer die geblinddoekte terugkom by die spanlid wat kan sien, ruil hulle rolle om. Die balle mag nie gegooi word nie en daar mag net een bal op ’n slag opgetel en gedra word.

Die jongmense moet na hulle spanmaat se stem luister, al sukkel hulle deur al die geraas rondom hulle om die ander een se stem te hoor. Dit is chaos rondom hulle, want daar is soveel stemme en lawaai. Hulle moet fokus om hulle spanmaat se stem te hoor sodat hulle in die regte rigting kan beweeg. Daar is baie verskillende stemme, maar net een is die regte stem.

Gesels saam
Die eerste drie vrae gaan oor die aktiwiteit en die laaste drie vrae oor wat Paulus moes ervaar het.

 • Hoe het dit gevoel om “blind” in die donker rond te skarrel om by die bal uit te kom?
 • Wat was jou ervaring terwyl jy nie kon sien nie?
 • Hoe het julle geweet in watter rigting om te loop?
 • Wat dink julle het Paulus ervaar toe hy deur die lig verblind is? (Hy sou vir seker verward, onseker en deurmekaar gewees het. Hy het waarskynlik ook onveilig gevoel. Hy kon nie verder reis nie, want hy het nie geweet waarheen hy moet stap nie. Die woorde van die stem en sy vraag na wie die stem is, het moontlik in sy gedagtes rondgemaal.)
 • Noem al die emosies wat Paulus moes beleef het. (Vrees, skuldgevoelens, verwondering, onsekerheid, twyfel, hartseer.)
 • Hoe kan ons onderskei tussen die verskillende stemme wat met ons óór God praat, en God se stem wanneer Hy sê wat Hy vir ons wil hê? (God gebruik vandag die Bybel om ons volgens sy wil te lei. Hy gebruik ook ander gelowiges wat saam met ons op die pad loop en omstandighede en gebeure in ons lewe om aan ons leiding te gee. God het vir ons sy Gees gegee wat in ons as gelowiges woon, en deur in ’n verhouding met God te staan kan ons leer om na die Gees se stem in ons lewe te luister.)

God het vir Paulus tot stilstand geroep, hom gedwing om op die pad na Damaskus na sy stem te luister. God het Paulus geroep om op ’n nuwe pad te stap. Hy het Paulus se geestelike blindheid in letterlike blindheid verander sodat hy nuwe oë kon kry om te sien wie Jesus werklik is.

Paulus was ’n baie godsdienstige mens. Hy het baie kennis gehad en God met passie en ywer gevolg, maar met die verkeerde insig. God het hom tot nuwe insig laat kom, en daarna het dit vir Paulus nie meer oor godsdienstigheid gegaan nie, maar oor ’n verhouding met Jesus Christus.

Hierdie vrae moet ons elkeen vra: Wie is U, Here? Wat beteken God vir my? Het ek ’n verhouding met die Here, of is ek net godsdienstig?

Profile
Laat een van die jongmense Paulus se profiel lees. Die tema van hierdie ontmoeting is: God sit ons op ’n nuwe geloofspad.
Naam: Saulus (of Paulus)
Beroep: Skrifgeleerde
Woonadres: Gebore in Tarsus, grootgeword in Jerusalem
Prestasies: Deur Gamaliël in die wet en die profete onderrig
Geloof: Verander van vormgodsdiens na ’n verhouding met God
Lewensuitkyk: “Ek doen alles met ywer en passie, met volle oorgawe, met no fear.”

Ons kyk hier na die profiel van ’n man wat, naas Jesus, die invloedrykste mens in die geskiedenis van die Christendom was. Selfs nog voor sy ontmoeting met God het Paulus ’n groot invloed op die Christendom gehad deur die eerste bekeerlinge te vervolg.

Paulus het alles met oorgawe en passie gedoen. Hy het die Christene fanaties vervolg, maar dit het veroorsaak dat die kerk baie vinnig gegroei en die evangelie versprei het. Dit het dus presies die teenoorgestelde uitwerking gehad as wat Paulus gehoop het dit sou hê. Hy wou die Christelike beweging vernietig. Maar sonder dat hy dit geweet het, het hy gehelp dat die evangelieboodskap oor die hele aarde versprei het.

Paulus was goed onderrig in die wet en ’n toegewyde Fariseër. Hy het die Christene vervolg, want hy het geweet dat hulle groot gevaar vir die Joodse geloofstradisie inhou. Ná sy bekering het God al Paulus se eienskappe gebruik: sy agtergrond, sy burgerskap (hy was ’n Romeinse burger), sy verstand, sy kennis van die wet en die profete, en selfs sy swakhede.

Op die pad na Damaskus het Paulus se lewe dramaties verander. Jesus het hom verander van iemand wat godsdienstig was in iemand met ’n lewende verhouding met God.

Wall
Laat die jongmense onderskrifte voorstel vir die drie foto’s op die gespreksblad.

 • Foto 1: Saulus op pad na Damaskus
 • Foto 2: God verskyn aan Saulus in die vorm van ’n lig
 • Foto 3: Skielik is Saulus hulpeloos

Laat een van die jongmense lees wat op Paulus se wall geskryf staan.
Martin Luther: As ons nie glo dat God mense kan verander nie, glo ons nie werklik in die evangelie nie.
Ananias van Damaskus: Ek het al by baie mense van jou gehoor, en van al die kwaad wat jy in Jerusalem gedoen het.
Jesus: Ek het hom gekies as my werktuig om my Naam uit te dra onder die heidennasies en hulle konings.

Vra die jongmense om nou self iets op Paulus se wall te skryf.

Chatboks
Paulus het die Christene passievol vervolg, maar die hartseer was dat hy sy passie verkeerd aangewend het. Hy was so gefokus op die mense wat hy vervolg het dat hy glad nie vir God kon raaksien nie. Daarom het hy die vraag gevra: “Wie is U, Here?” Hy het God glad nie geken nie, maar toe hy blind langs die pad gesit het, het hy besef dit was God wat aan hom verskyn het. Hy het egter geen idee gehad wie hierdie God van die Christene is nie. Paulus het later in sy brief aan die Romeine ’n paar woorde geskryf wat ons help om die verskil tussen godsdienstigheid en ’n verhouding met God te verstaan. In Romeine 10:1-2 skryf hy: “My hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle gered word, want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig.”

Gesels saam

 • Wat sê Romeine 10:1-2 vir jou oor die verskil tussen godsdienstigheid en ’n verhouding met God? Kan jy dié verskil in Paulus se lewe raaksien? En in jóú lewe? (Die Joodse verstaan van geloof was om al die regte dinge te doen. Jy is regverdig gemaak deur die wet te onderhou. Paulus het in alle opregtheid probeer om al die regte dinge te doen. Hy was godsdienstig, maar hy het nie ’n verhouding met God gehad nie. Jesus se lewe, sterwe en opstanding het ’n verhouding met God moontlik gemaak. Paulus het deur sy ontmoeting met Jesus op ’n verhoudingspad met God begin stap.)
 • Lees weer die posts op Paulus se wall. Glo jy dat God werklik mense kan verander? Hoekom sê jy so? (Dit is God wat mense verander, en hierdie verhaal van Paulus is ’n uitstekende voorbeeld van hoe Hy dit doen. In die hele Bybel, en in al die ontmoetings van hierdie jaar, sal ons sien hoe God mense ontmoet net daar waar hulle in hulle lewe is en ’n pad saam met hulle stap.)
 • Watter invloed het hierdie nuwe geloofspad en vrae van Paulus op sy verhoudings met die mense rondom hom gehad? (Nadat Paulus verander het, was die Christene vir wie hy eers vervolg het aanvanklik steeds bang vir hom. Hulle kon egter in sy dade sien dat hy werklik verander het; dat God deur Jesus vir hom ’n nuwe werklikheid geword het. Met verloop van tyd het die vervolger Paulus self ’n vervolgde geword.)
 • Dink jy soms dat jy dalk op die verkeerde geloofspad is? Kan jy dink aan kere toe jy met groot passie die verkeerde rigting ingeslaan het?

Connect
Die ontmoeting met Jesus op die pad na Damaskus het Paulus se lewe verander, en dié verandering het hom op ’n nuwe geloofspad geplaas.

Paulus was so gewoond daaraan om godsdienstig te wees, om al die regte geluide te maak. Hy was werklik opreg in sy soeke na God en in sy bestudering van die wet as skrifgeleerde. Op sy nuwe geloofspad het hy egter vir Jesus persoonlik ontmoet, en sy lewe sou nooit weer dieselfde wees nie. Jesus self het vir Paulus die nuwe geloofspad gewys, ’n pad waarop godsdiens nie bloot ’n aktiwiteit is nie, maar ’n lewende verhouding. Vir Paulus was geloof die kennis wat hy kon versamel oor die wet en die toepassing daarvan. Jesus het vir hom ’n ander perspektief gegee – een waar geloof ’n verhouding is en nie net die toepassing van reëls nie.

Jesus nooi jou nou om met Hom te connect. Glo jy dat Jesus in ’n verhouding met jou wil staan? Gaan dink oor hierdie waarheid.

Die jongmense kan nou of by die huis hierdie sinne op die gespreksblad voltooi.

Ek connect met Paulus en die Lig op die pad.
Ek het al so ’n ervaring gehad. Wanneer ek daaraan terugdink, weet ek …
Ek het nog nooit so ’n ervaring gehad nie. Ek verstaan nou dat ’n lewende verhouding met die Here beteken …

Sluit die ontmoeting af met ’n gebed.

© Missio 2024 | All rights reserved.