3. Om mag weg te gee

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Wat ons wil bereik
Die jongmense besef God se sorg strek baie wyer as net uiterlike en individualistiese behoeftevervulling. Hulle ontdek God is nie in menslike terme bloot magtig nie, maar almagtig.

Kortom
Deur Batman as ’n metafoor te gebruik, raak die jongmense van ’n wêreldse persepsie van beheer en mag bewus. Deur die Bybelteks raak hulle bewus van God se betrokkenheid by mense wat weerloos is. Jesus het sy beheer en oorwinning bewys deur sy liefde, sorg en opoffering. Jesus se beheer vloei ook voort uit sy almag, wat groter as ons begrip is.

Bybelteks en belydenisskrif

 • Filippense 2:5-11
 • Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 13

Hulpmiddel
Ontmoeting 3, hulpmiddel 1: ’n videogreep uit Batman

Kwessies wat ons wil aanraak

 • Die jongmense verwag sigbare en praktiese oplossings vir hulle probleme.
 • Hulle sien die ellende in die wêreld en wonder of God werklik in beheer is.

Info
Al voorsien God in ons liggaamlike behoeftes, versorg Hy ons ook op maniere wat ons verstand te bowe gaan.

Die ontmoeting

Inleiding
Open met gebed.

Kyk saam na die videogreep uit Batman.

Gesels saam

 • Vertel vir mekaar wat julle van Batman weet. Wat is sy ware identiteit? Wat probeer hy doen?
 • Hoe probeer Batman beheer in Gotham (die stad waar hy woon) uitoefen?
 • Dink nou aan regte mense. Wie is jou held? Waarom is hy of sy so besonders?

Riglyn: Laat die jongmense saam gesels en hulle gedagtes deel.

Wat sê die Bybel?
Baie mense geniet verhale oor helde soos Batman. Die goeie karakters oorwin gewoonlik die bose mense. Hulle is gewoonlik sterk en in beheer. Jesus regeer oor sy skepping. Sy beheer en leiding lyk baie anders as die mag van hierdie karakters.

Lees Filippense 2:5-11.

Gesels saam

 • Hoe het Jesus volgens hierdie lied neergedaal?

 

Riglyn: Jesus was in die gestalte van God en het op Godgelyke wyse bestaan. Die digter probeer hiermee sê Jesus is self God. Jesus het toe neergedaal om ’n mens te word. As mens het Hy tot in die sosiale strukture van die wêreld neergedaal en soos ’n slaaf geword. Hy het Homself verneder deur ’n grusame dood aan die kruis te sterf. Dit was een van die “laagste” of afgryslikste maniere waarop ’n mens destyds kon sterf.

Mense volg verskillende maatstawwe, maar die meeste mense verkies leiers wat sterk voorkom, wat dinamies is, wat goed en met gesag kan praat, wat seker is waarheen hulle op pad is, en met wie hulle hulle kan vereenselwig. Mense kies ’n span wat wen, wat sterk is, wat goeie potensiaal het en met wie hulle hulle kan vereenselwig.

 • Hoe is Jesus volgens hierdie lied verhef?

Riglyn: Ná sy dood aan die kruis het Jesus uit die graf opgestaan. Hy is opgehef en het die hoogste Naam gekry. Elke knie sal voor Hom buig. Dit beteken almal sal besef Jesus is die belangrikste in die hele skepping. Hy regeer oor alles en almal.

 • Vers 5 sê ons moet dieselfde gesindheid as Jesus hê. Hoe lyk Jesus se gesindheid volgens hierdie verse?

Riglyn: Jesus is liefdevol en diensbaar. Hy staan nie passief teenoor die skepping nie. Hy leef nie net vir sy eie belange nie.

 • Hoe wys Jesus in hierdie gedeelte aan ons sy beheer en mag?

Riglyn: Jesus tree in liefde op. Hy gee sy mag en beheer weg. Hy daal neer om in ons plek vir ons sondes te sterf. Hy wys sy mag en beheer deur sy broosheid. Daardeur wys Hy ook dat Hy die hoogste gesag in die skepping het.

Dink terug

Gesels saam

 • Ons het in hierdie Bybelgedeelte gesien hoe Jesus beheer uitoefen. Hoe verskil dit van die manier waarop fliekkarakters of fiktiewe helde soos Batman beheer uitoefen?

Riglyn: Batman sit ’n masker op en probeer vyande met geweld oorwin. Hy probeer so sterk moontlik optree en beheer oor sy vyande afdwing. Jesus het ware beheer oor die hele skepping. Hy gee sy mag prys. Hy tree vanuit sy broosheid op. Hy hang in ons plek aan die kruis.

Dink vorentoe

Gesels saam

 • Hoe en hoekom bevraagteken mense vandag God se beheer?

Riglyn: Daar kan verskeie redes wees hoekom mense bespiegel oor God se beheer en mag, of hoekom hulle sy God beheer bevraagteken. Gewoonlik gebeur dit in tye van magteloosheid, wanneer die lewe buite beheer raak en dit lyk of dit geensins voordeel inhou om te glo God is in beheer nie.

 • Hoe help Jesus se optrede ons om verby ons verwagtings en menslike maatstawwe te kyk wanneer ons aan God se betrokkenheid en beheer dink?

Riglyn: Jesus staan nie passief teenoor die skepping nie. Hy gryp in. Hy gee sy mag weg en tree in liefde en diensbaarheid op. Ons weet deur hierdie beheer dat Hy ook die ware beheer oor die skepping het.

Vat saam
Laat die jongmense ’n oomblik in stilte dink aan ’n situasie waarin hulle lewe buite beheer geraak het of aan ’n tyd toe hulle gereken het God is nie by hulle betrokke nie. Sluit dan af met hierdie storie:

Vinier was ’n Fransman wat ’n kinderhuis (De Ark) vir gestremde kinders begin het. Op ’n dag het hy ’n voëltjie wat uit ’n nes geval het vir die kinders gewys. Vinier het die voëltjie styf in sy een hand vasgehou. “Wat sal gebeur as ek my hand so styf moontlik om die voëltjie toevou?”

Met kommer in hulle oë het die kinders geantwoord: “Jy gaan die voëltjie dooddruk.”

“En as ek my hand so wyd moontlik oopmaak?”

“Dan sal die voëltjie uit jou hand val en seerkry,” het die kinders geantwoord.

“Presies,” het Vinier gesê. “Die Here werk net so met ons. Hy druk ons nie so styf vas dat ons nie kan asem kry nie. Hy maak ook nie sy hand so wyd oop dat ons kan uitval nie. Ons het die vryheid om in sy hand rond te beweeg. Ons kan ons eie keuses maak en selfs foute maak, maar ons bly veilig in sy hand.”

 

Sluit af met gebed.

© Missio 2024 | All rights reserved.