2. God agter die skerms

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Wat ons wil bereik
Die jongmense ontdek God se plan vir hulle lewe is nie ’n vooraf uitgewerkte roetekaart nie, maar eerder ’n reis: God se reis saam met hulle. Hulle leer dat ons dikwels eers wanneer ons terugkyk God se plan in en deur ons lewe kan raaksien. Die jongmense leer hoe om hulle oë te oefen om God se betrokkenheid in hulle lewe agter die skerms raak te sien.

Kortom
God se plan met ons lewe lyk nie soos ’n menslike roetekaart of soos ’n kontrolelys van gebeure wat oor ons pad kom nie, maar eerder soos ’n pad waarop Hy saam met ons reis. In hierdie ontmoeting ontdek ons deur Josef se storie hoe ons dikwels eers God se plan en ons plek daarin kan raaksien wanneer ons op ons lewe terugkyk.

Bybelteks en belydenisskrif

 • Genesis 45:1-8
 • Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 13

Hulpmiddel
’n Kaartjie vir elke groeplid met hierdie woorde daarop geskryf: What the heck is going on here anyway?

Kwessies wat ons wil aanraak

 • Het God ’n plan?
 • Het God ’n plan vir mý?
 • Kan ek weet wat God se plan is?
 • Wat is God se plan?

Info

 • ’n Mens kan stry met iemand se mening, maar nie met iemand se ervarings en belewenisse nie. Dit maak hierdie ontmoeting aan die een kant baie moeilik, maar aan die ander kant ongelooflik waardevol en ryk. Het God ’n plan vir my? As die jongmense besef hoe ingewikkeld hierdie vraag is en hoe ingewikkeld dit in die Bybel beskryf word, sal hulle dalk kan beleef en insien hoe intens betrokke God wel in hulle lewe is.
 • Daar word dikwels na God se plan verwys asof dit ’n vorm (mould) is waarvolgens elke mens se lewe gevorm word. Wanneer ons God se plan só verstaan, word God as’t ware van sy almag beroof.
 • Ons hoor dikwels dat mense na God se plan verwys wanneer dinge (meestal slegte dinge) met hulle gebeur wat hulle nie kan verstaan nie. Dan word God die outeur van alles wat met mense gebeur en ons as mense is daaraan uitgelewer. In hierdie ontmoeting word die jongmense aangemoedig om nie so te dink nie. God se plan vir ons lewe word eerder beskryf as ’n reis saam met God en sy betrokkenheid in en deur ons lewe.

Die ontmoeting

Inleiding
Open met gebed.

Vertel hierdie storie en gesels daarna oor die vrae.

’n Predikant loop eendag een van sy finalejaarkatkisante raak. Hy kan sien sy lyk nie lekker nie en hy vra haar hoe dit met haar gaan. Huiwerend vertel sy vir hom van haar groot teleurstelling: Sy is nie vir die skool se eerste hokkiespan gekies nie. Dit was vir haar baie slegte nuus en ’n groot slag. Hy weet sy het gedroom oor hierdie prestasie en dat sy hard gewerk het daarvoor.

’n Paar dae later sê die predikant se vrou vir hom dat dieselfde meisie na hom kom soek het. Dit het gelyk of sy dringend met hom wou praat. Toe hy haar in die hande kry, vertel sy vir hom:

“Oom weet hoe teleurgesteld ek was omdat ek nie vir die eerste hokkiespan gekies is nie. Oom weet ook dat ons die afgelope tyd dikwels oor die sin van die lewe en oor selfdood gepraat het, veral nadat Sonja se vriend sy lewe geneem het. Iets snaaks het nou gebeur. Saam met my in die tweede span is ’n meisie wat uit die eerste span gedrop is. Sy het verlede jaar al vir die eerste span gespeel en is regtig baie goed. Ek kan nie verstaan hoekom sy uit die span gedrop is nie. Ek dink dit is omdat sy nie met die afrigter oor die weg kom nie. Om die waarheid te sê, daar is baie mense met wie sy nie goed oor die weg kom nie. Sy lyk so hard en speel net so hard. Eintlik is almal bang vir haar. Ek sou ook nie sommer met haar vriende gemaak het nie.

“Nadat sy uit die span gedrop is, kon ek sien sy is baie ongelukkig. Ek weet nie eintlik wat gebeur het of hoe dit gebeur het nie, maar toe ek weer sien, het ons met mekaar begin gesels. Geleidelik het ons vriende begin raak. Vandag het sy vir my gesê … wel, nie direk gesê nie, net so vinnig genoem en toe oor iets anders begin praat. Sy het gesê: ‘Ek wil nie meer lewe nie. Ek wil ’n einde aan my lewe maak.’

“Oom, ek het so geskrik dat ek nie geweet het wat om te sê nie. Net op daardie oomblik het die klok gelui en ons moes klas toe gaan. Ek gaan nou vanmiddag na haar toe, en ek weet glad nie wat om vir haar te sê nie.”

Gesels saam

 • Wat in hierdie storie het jou diep geraak?

Riglyn: Die bedoeling is dat die jongmense eerlik oor hulle gevoelens sal wees.

 • Dink jy regtig God het besluit hierdie meisies moes uit die eerste span weggelaat word?

Riglyn: Laat die jongmense hieroor gesels. Natuurlik gaan daar meningsverskille wees. Die bedoeling is nie om antwoorde te gee nie. Aan die einde behoort elkeen op hierdie vraag te kan reageer.

 • Hoe dink jy het die meisie wat met die predikant gepraat het, besef God speel iewers agter die skerms ’n rol?

Riglyn: Dit gebeur dikwels dat wanneer ’n mens terugkyk op jou lewe jy patrone, gebeurtenisse en ervarings in jou lewe raaksien wat net te toevallig is. Dit gebeur ook dikwels dat jy raaksien dat een gebeurtenis jou vir ’n ander een voorberei het. Dit is in sulke tye dat gelowiges God se hand agter die skerms begin raaksien.

Wat sê die Bybel?
Kom ons kyk nou na ’n verhaal in die Bybel wat ons sal help verstaan hoe om oor God se betrokkenheid in ons lewe te dink.

Vertel Josef se storie oorsigtelik. Hier volg enkele sleutelgebeure in sy lewe wat jy kan gebruik:
Josef was een van Jakob se 12 seuns. Hy was die bedorwe brokkie wat voorgetrek is. Sy broers het hom aan handelaars verkoop en vir hulle pa vertel dat hulle sy bebloede klere in die veld gekry het en dat ’n roofdier hom moes opgevreet het. Die handelaars het vir Josef as ’n slaaf aan een van die koning van Egipte se personeel, Potifar, verkoop. Toe Josef nie wou swig voor Potifar se vrou se verleidelike toenadering nie, vertel sy ’n liegstorie dat hy haar wou verkrag. So beland Josef toe in die tronk. Daar het hy die bakker en die skinker se drome uitgelê. Die skinker is later vrygelaat en het weer in die paleis van die farao (die koning van Egipte) gaan werk. Toe die farao een nag ’n vreemde droom kry, onthou die skinker van Josef. Josef is uit die tronk laat haal en hy het die farao se drome uitgelê. Die farao het Josef toe as onderkoning van Egipte aangestel. Josef het voorraadskure opgerig om kos op te gaar vir die sewe droë jare wat sou volg. Josef se broers het vir hulle familie in Israel kos in Egipte kom koop.

Lees Genesis 45:1-8.

Gesels saam

 • As dit jou broers was wat voor jou gestaan het, hoe sou jy gereageer het?

Riglyn: Laat die jongmense vertel hoe hulle sou gereageer het. Die klem moet val op die feit dat dit menslik is om ander te wil terugbetaal.

 • Josef se optrede in hierdie verhaal is presies die teenoorgestelde van hoe ek en jy dalk sal optree. Hoe het Josef teenoor sy broers opgetree?

Riglyn: Josef was baie emosioneel toe hy vir hulle sê wie hy regtig is. Hy het hulle nader geroep as ’n gebaar van versoening. Dit staan nie pertinent so in die teks nie, maar alles dui daarop dat hy hulle vergewe het.

 • Wat dink jy het gemaak dat Josef só teenoor sy broers opgetree het (v 5, 7-8)?

Riglyn: Toe Josef op sy lewe terugkyk en besef dat hy sonder alles wat in sy lewe gebeur het tydens die hongersnood in Israel nie vir sy familie van kos sou kon voorsien het nie, het hy besef dat God hom Egipte toe gestuur het, nie sy broers nie. Josef was natuurlik aanvanklik woedend vir sy broers. Die onreg wat hulle hom aangedoen het, het egter nuwe betekenis gekry in die lig van die uitkoms van die verhaal. Die onreg in hierdie verhaal (Josef wat verkoop is) word daarom die manier waarop God vir Josef Egipte toe gestuur het. Josef kon dit net sê omdat hy verstaan het dat God sy broers se daad ten goede gebruik het. Sy een seun se naam het selfs hierop gesinspeel (41:51).

Dink terug
As ons vir Josef in die tronk sou vra: “Hoekom is jy hier?” Of: “Wat dink jy is God se plan met wat nou gebeur het?” sou hy waarskynlik met woede gereageer het. Hy sou dalk selfs teen God in opstand gekom het. Dit is hoe ons ook dikwels in die lewe voel en optree.

Gesels saam

 • Dink jy alles wat in jou lewe gebeur is God se plan vir jou lewe?

Riglyn: Hier kan skerp meningsverskille wees as gevolg van die manier waarop baie jongmense grootword. God se plan verwys nie na ’n plan soos ons as mense aan ’n plan dink nie. God se plan verwys eerder na ’n pad waarop God saam met ons reis. Op hierdie pad wil God hê ons moet soos sý mense leef in elke situasie waarin ons is en in elke besluit wat ons neem. Ons moet dus duidelik kan sê: Nie alles wat in ons lewe gebeur, is God se plan nie. Tog is God altyd by ons, wat ook al met ons gebeur. Hy vorm ons en lei ons met sy perspektief sodat alles vir ons ten goede sal meewerk. Alles wat gebeur, is nie God se plan nie, maar God het ’n plan in alles.

 • Kom ons kyk weer na Josef se verhaal. God was die hele tyd agter die skerms aan die werk. Lees Genesis 39:2-3 en 20b-23. Hoe dink jy het Josef gevoel oor die teenwoordigheid van die Here terwyl hy hierdie laagtepunte beleef het?

Riglyn: Miskien het Josef as gevolg van al hierdie laagtepunte aanvanklik nie eens God se hand in sy lewe raakgesien nie. Hy het dalk selfs godverlate gevoel. Eers toe hy op sy lewe terugkyk, het hy patrone, gebeure en ervarings begin raaksien wat hom vir sy posisie as onderkoning van Egipte voorberei het. Dit is in hierdie oomblikke dat hy sekerlik moes besef het daar het ’n groter Hand agter die skerms gewerk. Hy het waarskynlik besef hy was ’n instrument in God se hand en groter plan.

Dink vorentoe
Iemand het eendag gesê een van die min vrae wat die moeite werd is om gereeld te vra, is:

What the heck is going on here anyway? Hiermee het hy bedoel dit is nogal belangrik om gereeld stil te staan op jou lewenspad en terug te kyk op jou lewe. Dit is dan dat jy dikwels patrone in jou lewe ontdek wat herhaal is; dit is dan dat jy ontdek hoe een gebeurtenis jou vir iets anders voorberei het.

Gesels saam

 • Kyk terug op jou lewe. Sien jy dat een gebeurtenis jou soms vir iets anders in jou lewe voorberei het?

Riglyn: Gee vir die jongmense kans om ’n rukkie na te dink en hulle gedagtes met mekaar te deel. Niks gebeur toevallig nie. Dit is nie God wat alles laat gebeur nie, maar Hy stap wel saam met ons op ons pad en help ons om met sy perspektief op die lewe na ons omstandighede te kyk. Hy vorm ons dikwels deur wat met ons gebeur en wil graag die beste daaruit na vore laat kom. Dis dikwels eers wanneer ons dit in ons lewe begin raaksien, dat ons dit waag om vir ander te sê die Here het ’n plan met ons lewe.

 • Hoe help Josef se storie jou om God se plan vir jou lewe beter te verstaan?

Riglyn: God se plan is nie soos ’n kaart wat ons kry en dan elke dag moet volg nie. Dit is nie ’n uitgewerkte program met elke insident in ons lewe wat vooraf bepaal is nie. Dis eerder ’n reis saam met God. Hy vorm ons langs ons lewenspad en bou ons op om al hoe meer sy doel op aarde in en deur ons lewe te kan verwesenlik. Dis dikwels eers wanneer ons op ons lewe terugkyk dat ons God se plan en ons plek daarin kan raaksien.

Vat saam
Gee vir elkeen ’n kaartjie met hierdie woorde daarop: What the heck is going on here anyway?

Laat dit hulle herinner om gereeld stil te staan, veral wanneer die lewe net nie meer sin maak nie. Hulle kan dan hierdie vraag vra, terugkyk op hulle lewenspad en soek na patrone, gebeure en ervarings waar God agter die skerms gewerk het. Hulle kan veral probeer raaksien hoe God agter die skerms teenwoordig was.

Sluit af met gebed.

© Missio 2024 | All rights reserved.