19. God wat gedagtes lees, hare tel en voëls kyk

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Uitkoms
Hierdie ontmoeting vorm deel van die afdeling Service provider wat die groep help ontdek hoe God en ons geloof ons daagliks versterk. Die jongmense besef God is altyd by hulle teenwoordig en by ons elkeen se lewe betrokke.

Die doel van die ontmoeting
Vrae waaroor die groep sal gesels, sluit in:

 • Wat sal jou help om anders na jou lewe te kyk, anders oor jou toekoms te droom en anders na jou pyn en teleurstellings te kyk?
 • As God alwetend en almagtig is, hoekom gebeur daar nog altyd slegte dinge met ons?

Kortom
In die wêreld vandag is daar baie pyn en hartseer wat ons nie kan verklaar nie. Maar van een ding kan ons seker wees: God sal ons nooit in die steek laat nie. God staan nooit buite ons omstandighede nie; Hy is by ons in ons omstandighede om ons deur ons swaarkry te dra. God is nie die oorsaak van ons pyn nie; God hou ons vas in ons pyn en ons seerkry.

Bybelgedeeltes

 • Psalm 139:1-4; Matteus 10:29-31; Romeine 8:28, 38; Psalm 33:20-22

Hulpmiddels

 • Genoeg inkleurpotlode, kleurkryte of verf en papier vir almal
 • Ou koerante en/of tydskrifte
 • Skêre en gom
 • ’n Groterige plat klip vir elke groeplid en ’n merkpen (wat op klip kan skryf)

Die ontmoeting

Ontdek

Aktiwiteit: Jou prentjie van God
Gee vir elke jongmens inkleurpotlode, kleurkryte of verf en papier. Laat hulle nadink oor hulle prentjie van God. Vra hulle dan om dit op papier uit te beeld.

Gesels saam

 • Hoekom het jy juis hierdie prentjie van God gekies?
 • Wie of wat, dink julle, het bygedra tot hierdie prentjie van God wat julle het?

Gee die jongmense kans om hulle gedagtes oor hulle prentjies van God met mekaar te deel. Vul hulle gedagtes met die volgende aan: Ons elkeen het ons eie voorstelling van God. Ons ouers, die kerk waarin ons grootgeword het, die dinge wat met ons gebeur het en ander mense se opinies het ons prentjie van God help vorm. Die werklikheid is dat ons nooit ’n volledige prentjie van God sal hê nie. Ons het baiekeer ’n skewe prentjie van God, wat maak dat ons ook ’n skeefgetrekte ervaring van God het. Daarom behoort ons voortdurend ons prentjie van God volgens die prentjie van God in sy Woord aan te pas.

 

Verhaaltyd
As jou tyd beperk is, gee net ’n kort beskrywing en verduideliking van die voorbeelde van Bart Simpson se prentjie van God.

Verhaal 1
Toe Bart Simpson eenkeer gevra is om die tafelgebed te doen, bid hy: “Dear God, why should we thank you? We paid for this!”

Gesels saam

 • Wat is julle mening oor hoe Bart God hier sien en verstaan?

Vul die groep se menings aan met die volgende: Sommige mense dink God is net by ons godsdienstige lewe betrokke. In die ander dele van ons lewe moet ons maar vir onsself sorg. Hulle glo daar is ’n groot afstand tussen ons en God. God is so magtig, groot en ver dat ons ons nie kan indink dat Hy by ons nietige probleme betrokke wil wees nie. God hoor ons nie. Daarom moet ons vir onsself sorg en self regkom. God is net bereikbaar vir ’n paar toegewyde en besonder goeie mense.

Verhaal 2
Bart Simpson lyk bang, en die hemel (God) en die engele is angstig. Almal is bang dat daar kontak gaan kom tussen die hemel (God) en hierdie seun wat almal met sy woorde en dade aanstoot gee.

Gesels saam

 • Wat is julle opinie oor hoe Bart God hier sien en verstaan?

Vul hulle menings aan met die volgende: Sommige mense glo God is so regverdig dat ons altyd skuldig en bang moet voel wanneer ons aan Hom dink. Ons moet altyd in ons spoor trap. Ons voel al ons pogings om goeie mense te wees is tevergeefs. Ons vermy liewer enige gedagtes aan God.

Verhaal 3
Bart Simpson beland in ’n krisis met sy skoolwerk. Hy besef as hy die volgende dag se eksamen druip, hy nie saam met sy maats na die volgende graad sal gaan nie. Vir enige seun van sy ouderdom is dit iets vreesliks om oor te kom.

Dan bid Bart: “Well, Old Timer, I guess this is the end of the road. I know I haven’t been a good kid, but if I have to go to school tomorrow, I’ll fail the test and be held back. I just need one more day to study, Lord. I need your help! A teacher strike, a power failure, a blizzard – anything that will cancel school tomorrow. I know it’s asking a lot, but if anyone can do it, you can. Thank you in advance, your pal, Bart Simpson.”

Gesels saam

 • Wat is julle opinie oor hoe Bart God hier sien en verstaan?

Vul die jongmense se menings aan met die volgende: Sommige mense dink God is ’n towenaar wat ons in tye van nood kan roep om te kom help. God is so gaaf dat ons kan doen wat ons wil, want God sal altyd kom help. Of God regtig daar is of nie, speel nie ’n rol in ons alledaagse lewe nie. Ons kan na God roep wanneer ons dink ons self gaan iets nie regkry nie.

Wat’s die punt?
Die Woord wil ons bevry van ons vrees vir God en ons verseker dat daar nie so ’n groot afstand tussen ons en God is nie. Die Bybel wil ons ook help om die diep betekenis van hoe God werklik is te ontdek, en ons uitnooi na ’n lewende en opwindende verhouding met God.

GPS = God praat self
Lees Psalm 139:1-4.

Waarheid 1: God is volledig by jou lewe betrokke.

Gesels saam

 • Hoe veilig en gemaklik voel jy met die waarheid dat God alles van jou weet?

Vul die groep se menings aan met die volgende: Jou Godsbeeld bepaal hoe jy oor God dink en voel. As jy dink God is te groot om jou lief te hê, sal jy God ervaar as ver van jou af. Jy sal bang wees vir Hom en afsydig teenoor Hom staan. As jy aan God dink as die vriendelike God wat op ’n afstand na jou lewe kyk, sal jy dink God is gaaf, maar Hy het nie regtig ’n invloed op jou lewe of beheer oor jou lewe nie.

Lees Matteus 10:30.

Waarheid 2: God weet van alles in jou lewe.

Gesels saam

 • Sal jy daarvan hou as mense alles van jou weet?
 • Wat dink jy sou mense van jou dink as hulle alles van jou moes weet – van jou foute, jou versteekte sondes, jou jaloesie, en so meer?

Vul die groep se menings aan met die volgende: Ek dink nie een van ons sal daarvan hou nie. Ons grootste vrees is dat mense dan nie meer van ons sal hou nie en dat ons ons vriende sal verloor. God se Woord leer ons dat die God wat ons die heel beste ken ook die heel liefste vir ons is. God weet van alles in ons lewe. Hy verstaan ons en het insig in ons lewe. Daarom is dit die beste om ons lewe saam met God te leef, in gebed en gehoorsaamheid.

Gesels saam

 • Hoe maklik is dit vir jou om die beheer van jou lewe aan God oor te gee?

Vul die jongmense se menings aan met die volgende: Dit is maklik om te sê dat God by jou lewe betrokke is, maar om met hierdie vertroue te leef, al gaan dit sleg met jou of al gebeur daar dinge met jou wat jy nie verstaan of wat jy nie kan hanteer nie, is nie altyd so maklik nie. Die uitdaging is om God te vertrou, om te glo dat Hy in staat is om selfs die slegte dinge in jou lewe vir jou ten goede te laat meewerk.

Lees Matteus 10:29-31.

Waarheid 3: Jy is vir God belangrik; daarom sorg Hy vir jou.

Gesels saam

 • Wanneer voel jy “naby” aan God?
 • En wanneer voel God vir jou “ver”?

Vul hulle menings aan met die volgende: Dink só daaraan: God ken jou die heel beste, maar Hy het jou die heel liefste. God gee vir jou om. Hoekom? Want dit is hoe God is. God is liefde. God is daar vir jou. Dit is hoe God met mense werk – met liefde. God wil altyd die beste vir ons gee. God se betrokkenheid in jou lewe gee aan jou die geloofsvertroue om aan Hom vas te hou, ook wanneer dit vir jou voel jy verloor beheer oor jou lewe.

Pak in/pak uit
Die media vertel vir ons baie verhale en van vele gebeure wat die teendeel van die waarhede hier bo wil bewys. Hierdie verhale en gebeure laat ons soms vra: Is die God wat almagtig en alwetend is dan regtig in beheer?

Aktiwiteit: Nuwe gedagtes oor God …
Laat die jongmense in die koerante en tydskrifte soek na opskrifte of prente wat die seerkry en swaarkry in die lewe uitbeeld. Hulle kan dit plak by hulle prentjies van God wat hulle vroeër geteken het.

Lees Romeine 8:28, 38.

Waarheid 4: Niks kan jou van God se liefde skei nie.

Gesels saam

 • Glo julle hierdie waarheid? Hoekom?

 

Vul die groep se gedagtes aan met die volgende: Mense doen wrede dinge aan mekaar. Ons omstandighede is soms uiters swaar en pynlik. Maar ons moet onthou: God is in hierdie omstandighede by ons. God kies nie die slegte dinge vir ons nie; God wil hê ons moet vertrou dat Hy nie sal toelaat dat hierdie slegte dinge ons vernietig nie. Dit sal ons nie van Hom skei nie. God sal selfs die slegte dinge in die lewe vir ons goed laat uitwerk.

Ons kan soveel van die pyn en hartseer in hierdie lewe nie verduidelik of verklaar nie. Maar van een ding kan ons seker wees: God sal ons nooit in die steek laat nie. God staan nooit buite ons omstandighede nie; Hy is bý ons ín ons omstandighede om ons déúr ons swaarkry te dra.

’n Ritueel
In die Ou Testament het God se volk klippe of rotse gebruik om altare te bou waarop hulle vir God offers kon bring om vir Hom dankie te sê dat Hy hulle so getrou versorg en lei. ’n Rots word ook dikwels gebruik as ’n simbool vir God se standvastigheid, betroubaarheid en die onwankelbaarheid van sy liefde.

Laat die jongmense hulle name op hulle klippe neerskryf. Hulle kan dan ’n altaar van dankbaarheid met hulle klippe bou.

Vra die groep om Psalm 33:20-22 vir hulle toe te eien deur hulle name en die woorde “my” of “ek” in die oop ruimtes op die gespreksblad in te vul:

My gedagtes oor God
“________________ vertrou op die Here: Hy is __________ hulp en __________ beskermer. Ja, in Hom is __________ hart bly, op sy heilige Naam vertrou __________ . Hou

u liefde oor __________ , Here, want __________ stel __________ vertroue in U.”
– Psalm 33:20-22

Afsluiting
Die groep kan hierdie verse saam hardop as ’n belydenis lees, of elkeen kan dit in stilte as gebed lees.

© Missio 2024 | All rights reserved.