16. Vliegies met sokkies

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Uitkoms
Hierdie ontmoeting vorm deel van die afdeling Service provider wat die groep help ontdek hoe God en ons geloof ons daagliks versterk. Die jongmense staan in verwondering oor hoe groot God se skepping is. Hulle is sprakeloos oor hulle unieke plek in God se skepping.

Die doel van die ontmoeting
Die jongmense gesels oor hierdie vraag:

 • Hoe kan die God wat so groot is Hom enigsins bemoei met ons wat maar mense is?

Ander onderwerpe waaroor hulle gesels, sluit in:

 • selfbeeld
 • ons as mense se verantwoordelikheid in en teenoor die skepping
 • ons beeld van God in ’n tyd waarin alles en almal vir God wil uitwis.

Kortom
Die Here, wat die ganse heelal gemaak het, sorg vir die kleinste besonderhede van sy skepping. Hierdie God wat die onmeetlike heelal gemaak het, moedig ons aan om met Hom en sy skepping in ’n verhouding te leef.

Bybelgedeeltes en belydenisskrifte

 • Genesis 1:26-27; 2:7; Job 33:4; Psalm 19:2-7; 33:6-9
 • Die Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 2
 • Die Heidelbergse Kategismus, Vraag en Antwoord 26

Hulpmiddels

 • ’n Lied wat as agtergrondmusiek gespeel kan word (oorweeg gerus Carman se lied “There is God”)
 • Papier en ’n pen of potlood vir elke groeplid
 • Alternatief vir die hele ontmoeting: Laat die groep Indescribable van Louie Giglio kyk. (Dit is op YouTube beskikbaar.)

Die ontmoeting

Ontdek

Gesels saam

 • Wat is die asemrowendste ervaring wat jy al ooit in jou lewe beleef het?

Die idee is om die jongmense in hulle gedagtes op ’n reis te neem sodat hulle groot dink, groter as wat hulle normaalweg dink. Want om oor God die Vader te kan praat, is dit nodig dat ons baie groter dink as wat ons al ooit gedink het. Die jongmense sal waarskynlik dinge opnoem wat vir hulle verstommend was, wat onmoontlik gelyk het of wat hulle gefassineer het. Probeer by hulle gedagtes aansluit deur hulle te wys op die groot God wat agter alles sit.

Waar het alles begin?
Die Bybel leer ons dat God die Skepper van alles is. Hierdie God, wat al die planete en sterre gemaak het, het ook vir my en jou gemaak. Die omvang van die skepping is amper onmoontlik om te verduidelik. Maar kom ons probeer ’n idee daarvan kry deur ’n rukkie op die grootsheid van die heelal te fokus.

Laat val die klem op hoe groot die heelal werklik is en op die feit dat ons deel van hierdie asemrowende grootheid is wat God geskep het. Gee feite, maar plaas die klem op die grootsheid van alles en op die feit dat God, te midde van die grootsheid, aan ons, nietige mensies, dink en ons elkeen liefhet.

Lees die feite hier onder vir die groep terwyl die musiek wat jy gekies het in die agtergrond speel. Vra hulle om hulle oë toe te maak terwyl hulle na jou luister.

 • Ons sonnestelsel is maar een van miljoene sonnestelsels in ons sterrestelsel. Die sterrestelsel waarvan ons deel is, draai om sy eie as teen die spoed van 300 km/sekonde (1 080 000 km/h).
 • Selfs teen hierdie fenomenale spoed neem dit die sterrestelsel 255 000 000 jaar om een keer in die rondte te draai. Wetenskaplikes sê daar is meer as ’n miljard ander sterrestelsels soos ons s’n.
 • Die aarde is die enigste planeet wat so perfek saamgestel is dat ons daarop kan leef.
 • Die grade waarteen die aarde se as gekantel is (23°), is perfek sodat ons genoeg sonlig kan kry om te kan leef. As hierdie grade sou verander, sou die mense aan die een kant van die aarde verskroei en dié aan die ander kant verkluim.
 • Ons perfekte afstand van die son veroorsaak dat ons op die aarde kan bestaan.
 • Daar is nie een ander planeet wat met soveel presisie om die son wentel soos die aarde nie. Dit is nie toeval nie. Die Here God het alles so volmaak geskep sodat ons hier kan leef.
 • God het soveel aandag aan die fyn besonderhede gegee juis sodat alle omstandighede op ons planeet perfek kan wees en ons hier kan leef en die kroon van sy skepping kan wees.
 • Die son is een bol brandende gas wat aan ons lig en ander lewegewende eienskappe gee. Maar die son is besig om uit te brand. Ons hoef egter nie hieroor bekommerd te wees nie. Wetenskaplikes bereken dat dit nog 500 000 000 jaar sal duur voordat die son heeltemal uitgebrand sal wees.
 • Alles in die heelal is in perfekte balans. God het alles só geskep sodat ek en jy kan leef. Terwyl ons hier op aarde leef, beleef ons God se grootsheid en liefde, want dieselfde God
 • wat hierdie groot heelal gemaak het en alles in stand hou, is die God wat vir my en jou net so wonderbaarlik gemaak het.

Gesels saam

 • Hoe laat al hierdie feite jou oor God dink?
 • Hoe laat dit jou oor die mens dink?

God het alles perfek gemaak, presies soos Hy dit wou gehad het. Van die heelal tot by die kleinste selletjie wat ons nie eens met ons blote oog kan sien nie, het God met liefde en deernis aanmekaargesit.

Die ongelooflikste van alles is dat God, wat alles so mooi, perfek en met soveel fyn besonderhede gemaak het, tyd ingeruim het om ook vir my en jou te maak. Met dieselfde, of selfs meer, presisie, liefde en deernis het Hy ons gevorm.

En dit is nie al nie. God het ons na sy beeld gemaak. Ons besit dus die eienskappe van God. Ons is soos Hy. Sy asem vloei deur ons longe. Sy hart klop in ons elkeen. En God het ons aangestel om oor sy skepping te heers en dit te bewaar.

Wat’s die punt?

Gesels saam

 • Hoe behoort jou verstaan van God se asemrowende skepping jou optrede teenoor God, sy skepping en ander mense te beïnvloed? (Dit gee aan ons ’n ander uitkyk op alles in die lewe.)

GPS = God praat self
Lees Genesis 1:26-27; 2:7; Job 33:4; Psalm 19:2-7, en 33:6-9.

Gesels saam

 • Wat beleef julle wanneer julle hierdie belydenisse van ander gelowiges hoor, belydenisse wat getuig oor God, die skepping en die mens se plek binne God se skepping?
 • Hoe help hierdie gelowiges se persoonlike ervaring van God se grootsheid julle om oor God en julleself te dink?

Gee ’n oomblik sodat die jongmense hulle gedagtes op die gespreksblad kan invul. Dié wat wil, kan hulle ontdekkings of ervarings met die groep deel.

Pak in/pak uit
Vertel vir die groep die aangrypende ware verhaal van Henry Deïr. Hulle kan dan saamgesels oor hoe hierdie verhaal hulle inspireer.

Henry Deïr
Henry Deïr het eenkeer saam met ’n groep natuurwetenskaplikes op ’n ekspedisie na die Alpe gegaan. Toe hulle uiteindelik heel bo uitkom, kon hulle die berge en die natuurskoon bewonder. So ver hulle kon sien, het die Alpe met sneeubedekte pieke bo alles rondom hulle uitgetroon. Spontaan het die een ná die ander hardop gesê: “Wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar is God!”

Almal het in verwondering voor God gestaan en sy Naam geloof, behalwe Henry. Henry was besig met sy werk, want dit was die rede hoekom hy na die Alpe gekom het. Hy het sy sakmikroskoop uitgehaal en opgewonde begin kyk na ’n vliegie wat op sy arm gaan sit het. Hierdie Alpe-vliegie het rustig op Henry se arm gesit, so asof hy vir Henry iets wou vertel. Terwyl Henry deur sy mikroskoop na die vliegie gekyk het, het hy skielik uitgeroep: “Wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar is my God!”

Al die ander lede van die groep het laggend vir Henry gevra wat met hom aangaan. Hulle het vir hom gesê as hy God se grootsheid wil sien, moet hy sy mikroskoop wegpak en opkyk. Hy sal God raaksien in die Alpe rondom hulle. Maar tot hulle verbasing het Henry geantwoord: “Weet julle, in Engeland waar ek bly, het die vlieë nie hare op hulle beentjies nie. Maar hierdie Alpe-vliegie se beentjies en pootjies is oortrek met haartjies. God sorg tot vir die Alpe-vliegies. Hy trek vir hulle wolsokkies aan teen die koue van die Alpe! Wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar is my God!”

Afsluiting
Gee vir die jongmense papier en skryfgoed. Vra hulle om een woord of sin neer te skryf wat hulle ontdekkings, ervarings of belewenisse van hierdie byeenkoms opsom. Hulle kan hulle papiertjies in ’n houer gooi.

Sluit af met ’n lofgebed deur elke papiertjie uit die houer te haal en hardop voor te lees as deel van jou gebed.

© Missio 2024 | All rights reserved.