15. Die “ander” jy

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Uitkoms
Hierdie ontmoeting vorm deel van ’n reeks (ontmoeting 14-17). In ontmoeting 14 (“Bly online”) het die jongmense die waarde ontdek van ’n veilige plek waar mense kan tuiskom en geestelik versorg kan word.

Vandag ontdek hulle dat die waarde van ’n ontmoeting of byeenkoms soos hierdie een is dat dit hulle kan help om hulle geloof met hulle daaglikse lewe te verbind. Dit is in sulke ontmoetings dat hulle ontdek geloof en lewe is aan mekaar verbind.

Die doel van die ontmoeting
Vrae waaroor die groep saamgesels, sluit in:

 • Jy voel te skaam om deel van ’n groep gelowiges te wees. Wat moet jy doen?
 • Hoe moet jy reageer teenoor jou vriende wat gelowiges is, maar tog verkeerde dinge doen?

Kortom
Gelowiges kom in groepe bymekaar om mekaar te help om hulle geloof en lewe by mekaar uit te bring. Dit gebeur wanneer ons die Bybel gebruik om ons tot nuwe insig te bring, en mekaar help om nuwe waarhede oor die lewe te ontdek en dit dan uit te leef.

Bybelgedeeltes
Matteus 23:1-28; Kolossense 1:12-14, 21-22; Filippense 1:3-6; 1 Petrus 1:3-6

Hulpmiddels

 1. Foto’s wat met ’n infrarooi lens in die nag geneem word (daar is baie voorbeelde op die internet; laai dit op jou foon af)
 2. ’n Infrarooi teleskoop (indien moontlik)
 3. Speelklei (hier is die resep; maak dit twee keer aan met twee verskillende kleure)

2 koppies koekmeel
2 koppies water
2 eetlepels kookolie
4 teelepels kremetart
1 koppie sout
4 teelepels koekkleursel

Verhit die bestanddele op die stoof. Roer dit totdat die mengsel kleierig raak. Moenie meer as een mengsel op ’n slag maak nie. Laat dit afkoel. Dit kan in ’n plastiekbak in die yskas of in ’n koel vertrek gebêre word.

 • Instrumentale agtergrondmusiek (opsioneel)
 • Die hulpmiddel “My identiteit in en by God”, ’n afskrif vir elke jongmens

Die ontmoeting

Search

Aktiwiteit: Infrarooi foto’s
Kyk saam na foto’s wat met ’n infrarooi lens in die nag geneem is. Vir ’n meer interaktiewe ervaring kan jy ’n infrarooi teleskoop by iemand leen. Maak die vertrek so donker moontlik en laat die jongmense daardeur kyk.

Gesels saam

 • Hoe lyk die foto’s wat met die infrarooi lens geneem is vir jou?
 • Hoe help dit jou om anders na jouself en ander mense te kyk?

Met ’n infrarooi lens kan jagters en soldate hulle teikens goed sien in die nag. Met die blote oog sou dit baie moeilik of onmoontlik wees.

Dikwels raak ons moedeloos omdat die lens waardeur ons na onsself en ander mense kyk ons net op ons tekortkomings en swakhede laat fokus. Dit maak dat ons nie kan glo dat God werklik vir ons lief is nie, en dan twyfel ons of ons werklik kinders van God is. Dit laat ons ver van God af voel. Hierdie gevoel van afstand bring mee dat ons skaam of bang is vir God. Maar God wil ons uitdaag en help om anders – deur ’n ander lens – na onsself en na mekaar te kyk.

Aktiwiteit: Wat maak jou ’n Christen?
Lees saam met die jongmense die beskrywings hier onder.

Mense kan my as ’n Christen beskryf wanneer ek …

 • die Here al jare lank ken en dien.
 • ’n goeie kennis van die Bybel het.
 • gereeld kerk toe gaan.
 • aktief inskakel by aktiwiteite wat die kerk aanbied.
 • die beleid van die kerk verstaan en dit ondersteun.
 • verantwoordelikheid aanvaar vir uitreikaksies by die kerk en help om dit suksesvol uit te voer.
 • die kerk ondersteun en laat voortbestaan deur getrou my tiende te gee.

Gesels saam

 • Kies drie van die sewe eienskappe hier bo en rangskik hulle in volgorde van belangrikheid.
 • Die Fariseërs en skrifgeleerdes kon op elk van hierdie sewe eienskappe in hulle lewe aanspraak maak. In Matteus 23:3 kritiseer Jesus hulle egter: “Julle [die mense] moet alles doen en onderhou wat hulle [die Fariseërs] vir julle sê, maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie, want hulle doen self nie wat hulle sê nie.” Hoe voel jy oor hierdie uitspraak van Jesus?

Al het die skrifgeleerdes en Fariseërs die regte dinge aan die mense verkondig, het hulle self nie gedoen wat hulle verkondig het nie. Hulle woorde en hulle dade het nie ooreengestem nie. Jesus het deur hulle gesien. Jesus kyk anders na mense as wat ons na hulle kyk. Jesus kyk ook anders na ons as wat ons na onsself kyk. Die dinge wat ons in onsself en in ander mense soek, is soms glad nie die dinge waarna Jesus soek nie. Ons sal na ander eienskappe moet soek as ons God in ons lewe en in ander mense se lewe wil raaksien. Daarvoor het ons ’n ander bril of lens nodig.

Bybel.jpeg
God kyk op twee maniere na ons.

1. God sien die innerlike waarheid in ons raak. Ons kan dit ons genetiese samestelling as kinders van God noem.
Lees Kolossense 1:12-14, 21-22.

Paulus het hierdie brief aan die gelowiges in Kolosse begin deur vir God dankie te sê vir wie hulle reeds is, en hy het die gelowiges daarop gewys hoe God hulle deur Jesus se verlossing verander het.

2. God sien ook die uiterlike werklikheid van ons lewe raak. Ons kan dit die grootword- en groeiproses as kinders van God noem.
Lees Filippense 1:3-6.

God fokus nie op ons mislukkings en terugslae nie, maar is die hele tyd besig om ons uiterlike te verander om by ons innerlike te pas.

Aktiwiteit: Kleibeeld 1
Gee vir elke jongmens ’n stuk klei. Vra dat hulle iets van die klei sal maak wat uitbeeld hoe negatief hulle soms na hulleself en ander mense kyk. Om die regte atmosfeer te skep kan jy die ligte demp en sagte musiek speel.

Aktiwiteit: Kleibeeld 2
Gee vir elkeen nog ’n stuk klei met ’n ander kleur. Vra dat almal eers in stilte sal luister terwyl jy die lys kenmerke van “My identiteit in en by God” hardop voorlees. Vra dat hulle nadink oor hoe anders God na ons kyk. Laat hulle dan hulle ervaring hiervan met die tweede stuk klei uitbeeld en dit langs die eerste uitbeelding neersit.

My identiteit in en by God

 1. Ek het saam met Christus gesterf en is dood vir die mag van sonde oor my lewe (Rom 6:1-6).
 2. Ek is vir ewig vry van veroordeling (Rom 8:1).
 3. Ek het die Gees van Christus ontvang (1 Kor 2:16).
 4. Ek is deur God in Christus bevestig, gesalf en verseël, en ek het die Heilige Gees ontvang as waarborg van my erfenis (2 Kor 1:21; Ef 1:13-14).
 5. Ek is saam met Christus gekruisig; ek leef dus nie meer nie, maar Christus leef in my; die lewe wat ek nou leef, behoort aan Christus (Gal 2:20).
 6. Ek is met al die seëninge van die Gees geseën (Ef 1:3).
 7. Ek is gered en vergewe, en ek ontvang God se wonderlike genade. Ek is saam met Christus lewend gemaak (Ef 2:5).
 8. Ek is opgewek en saam met Jesus ’n plek in die hemel gegee (Ef 2:6).
 9. Ek het deur die Gees direkte toegang tot God (Ef 2:18).
 10. Ek is uit die mag van Satan gered en onder die heerskappy van Christus gestel (Kol 1:13).
 11. Ek is gered en al my sondes is vergewe; my skuld is kwytgeskeld (Kol 1:14).
 12. Christus self is in my (Kol 1:27).
 13. Ek het die Gees van krag, liefde en selfbeheersing ontvang (2 Tim 1:7).
 14. Omdat ek geheilig is deur en een is met die Een wat heilig maak, is Hy nie skaam om my sy broer te noem nie (Heb 2:11).
 15. Ek is die sout vir die aarde (Matt 5:13).
 16. Ek is die lig vir die wêreld (Matt 5:14).
 17. Ek is ’n vriend van Jesus (Joh 15:15).
 18. Ek is God se kind; daarom deel ek in die hemelse skatte; alles wat God aan sy Seun gee, gee Hy ook aan my (Rom 8:17).
 19. Ek is ’n tempel van God waarin die Gees woon (1 Kor 3:16).
 20. Ek is aan God verbind en een in gees met Hom (1 Kor 6:17).
 21. Ek is ’n noodsaaklike deel van Christus se liggaam (1 Kor 12:27).
 22. Ek is ’n nuwe mens, die oue is verby (2 Kor 5:17).
 23. Deur my geloof in Jesus Christus weet ek ek is God se kind (Gal 3:26).
 24. In Christus is ek ’n nuwe skepsel (Ef 2:10).
 25. Ek is deel van God se familie (Ef 2:19).
 26. Ek is na die beeld van God geskep – ek leef heilig, regverdig en waar (Ef 4:24).
 27. Ek is ’n kind van die lig, en die duisternis kan geen aanspraak op my maak nie (1 Tess 5:5).

Gee vir elkeen ’n afskrif van die kenmerke van ons identiteit in en by God.

Download
Afhangende van die grootte van die groep, kan elkeen die geleentheid kry om sy of haar uitbeelding aan die res te verduidelik. As die groep te groot is, kan hulle in groepe van drie daaroor gesels.

Gesels saam

 • Wat sal in ons groep gebeur as ons meer oor mekaar sou begin dink soos God oor ons dink?
 • Hoe kan ons mekaar help om altyd positief na onsself en ander te kyk?

Ons as gelowiges kom bymekaar om mekaar te herinner aan wie ons is en aan hoe God ons verander. Daarom:

 • dwing ons nie ander om soos ons te wees nie.
 • neem ons mekaar ernstig op al verskil ons van mekaar en al maak dit ons ongemaklik.
 • luister ons na mekaar wanneer ons sê hoe ons voel en hoekom ons só voel.
 • deel ons ons gebrokenheid met mekaar en probeer nie voorgee of beter lyk as ander nie.
 • leer ons saam met en by mekaar, en gee nie voor dat ons altyd reg is of altyd alles weet nie.

Send
Laat die jongmense hierdie gebed wat op 1 Petrus 1:3-6 gegrond is in stilte in die eerste persoon bid.

Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy my die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ek ’n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir my in bewaring gehou word. En omdat ek glo, word ook ek deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Ek verheug my hieroor, selfs al is dit nodig dat ek ’n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings.

© Missio 2024 | All rights reserved.