13. Petrus

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Uitkoms
Die jongmense kan hulle idees oor hoe God se Gees in hulle werk, kontroleer, daaraan skaaf en dit verander deur die inhoud van Petrus se lewensverhaal op hulle eie lewe van toepassing te maak.

Die doel van die ontmoeting
Die jongmense gesels saam oor hierdie vrae:

 • Hoe weet ek God se Gees werk in my?
 • Kan God se Gees deur jongmense soos ek werk?
 • Hoe kan ek deel word van God se Gees-in-werking in my lewe?

Kortom
Daar is soveel uiteenlopende en soms verwarrende idees oor hoe die Gees in mense werk dat dit eerder tot onsekerheid as bevryding lei. Hierdie ontmoeting wil die soms onsigbare werk van die Gees uitwys ten spyte van ons gebrekkige verstaan daarvan of geringe bydrae daartoe.

Bybelgedeeltes
Omdat daar so baie Bybelgedeeltes is waarna daar in die ontmoeting verwys word, moedig die jongmense aan om dit in die week weer te lees en daaroor te dink.

 • Handelinge 4:13-19: Hier lees ons van die verandering wat die Joodse Raad in hierdie manne gevind het. Gewone vissers, heel moontlik met geen opleiding in die sinagoge nie, het met gesag gepraat. En wat hulle gedoen het, het die Raad oortuig dat hulle hier te doen het met ’n verskynsel wat hulle nie kon verklaar nie. Hulle het as’t ware magteloos gestaan voor hierdie eenvoudige en ongeletterde mense.
 • Markus 5:1-3, 8-11: Hierdie gedeelte vertel van die besonderse visvangs en Petrus se roeping.
 • Matteus 16:15-19: Hier lees ons van Petrus se belydenis en Jesus se opdrag aan hom.
 • Johannes 21:15-17: Jesus eet hier saam met die dissipels op die strand ná sy opstanding, en Petrus moet sy foute in die oë kyk in die teenwoordigheid van die Man wat hy drie keer verloën het.

Hulpmiddels

 • Die uitdeelstuk “Petrus (rollespel)”, ’n afskrif vir elke jongmens
 • Die uitdeelstuk “Hope for the flowers” van Adam B Domingo, ’n afskrif vir elke groeplid

Die ontmoeting

Profile
Hierdie ontmoeting gaan oor die bekende Bybelkarakter Petrus. Die tema van die ontmoeting is die vraag: Hoe werk die Gees van God in ’n mens?

Laat een van die jongmense Petrus se profiel lees. Gee dan vir hulle kans om te sê wat in Petrus se profiel vir hulle interessant, verrykend of nuut is.
Naam: Simon, seun van Johannes
Noemnaam: Sefas, die Aramese bynaam wat Jesus hom gegee het (Petrus is sy Griekse naam)
Huwelikstaat: Getroud, en sy skoonma woon by hulle
Woonadres: Kapernaum, by die See van Galilea
Werk: Visbedryf, een van vier aandeelhouers in ’n skuit
Geboortedorp: Betsaida, by die See van Galilea
Kinderdae: Ná hulle pa se dood het hy en Andreas, sy jonger broer, by hulle oom en tannie, Sebedeus en Salomie, en hulle twee seuns, Johannes en Jakobus, ingetrek
Sterk punte: Kan sy saak stel; is nie bang om sy opinie te lug nie
Swak punt: Wens hy kon sy Galilese aksent afleer
Geloof: “Hoor, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here!”
Lewensuitkyk: “Ons almal het iemand nodig wat in ons glo.”

Info
Lees Handelinge 4:13-19.

Verwys na die verandering wat die Joodse Raad in hierdie mans gesien het. Gewone vissers, heel moontlik mense met geen opleiding in die sinagoge nie, het met gesag gepraat. En dit wat hulle gedoen het, het die Raad oortuig dat hulle hier te doen het met ’n verskynsel wat hulle nie kon verklaar nie. Hulle het as’t ware magteloos gestaan voor hierdie eenvoudige en ongeletterde mense.

Verduidelik dat ons soms vrae het oor hoe God deur sy Gees in en met ons werk. Nooi die jongmense om hulle tot in Petrus se lewe te verplaas en te kyk wat hulle alles in sy verhaal kan ontdek. Aan die einde van die ontmoeting behoort die groep te verstaan hoe dit gebeur het dat hierdie man so drasties kon verander.

Wall
Vra die groep om onderskrifte vir die drie foto’s te gee.

 • Foto 1: Die visserman Petrus preek en maak siekes gesond
 • Foto 2: Die inwoners van Jerusalem het aandagtig na Petrus geluister
 • Foto 3: Petrus se belydenis het die rots geword waarop Jesus sy kerk gebou het

Vra een van die jongmense om te lees wat op Petrus se wall geskryf staan.

Vincent van Gogh: For me, to believe in God is to feel that there is a God, not a dead one, or a stuffed one, but a living one, who with irresistible force urges us towards more loving.

Ralph Waldo Emerson: The glory of friendship is not the outstretched hand, nor the kindly smile, nor the joy of companionship; it’s the spiritual inspiration that comes to one when you discover that someone else believes in you and is willing to trust you with his friend.

Vra nou die jongmense om self iets op Petrus se wall te skryf.

Chatboks
Laat een van die seuns die rol van Petrus speel, en vra ’n paar ander jongmense om elke keer die betrokke Bybelgedeelte te lees.

Petrus (rollespel)

Skets 1
Petrus: Ek wil jou nooi om in my skoene te kom staan. Probeer jou indink wat alles deur my gedagtes gegaan het, en voltooi dit dan in jou eie woorde. Heel moontlik kry jy die antwoord op jou vraag oor hoe die Gees van God in ’n mens werk. Ek onthou nog die dag toe Hy my skuit kom leen het om met die mense te praat. Ek het Hom baie vreemd aangekyk, maar het geen idee gehad dat dit die begin was van die groot verandering in my lewe nie. Later op die see, terwyl dit krioel het van die visse, het ek op my knieë neergeval en gepleit dat Hy van my af moet weggaan, want ek kon nie in sy teenwoordigheid wees nie.

Iemand lees Lukas 5:1-11.
Op ’n dag toe Jesus langs die Gennesaretmeer staan en die skare vorentoe beur om die woord van God te hoor, sien Hy twee skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit ’n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat Hy gaan sit het, het Hy die skare van die skuit af geleer.

Toe Hy klaar gepraat het, sê Hy vir Simon: “Vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang.”
“Meneer,” antwoord Simon, “ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi.”

En toe hulle dit doen, het hulle so ’n groot klomp vis gevang dat hulle nette wou skeur. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak dat hulle amper gesink het.

Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê: “Gaan weg van my af, Here, want ek is ’n sondige mens.”

Hy en almal wat saam met hom was, was stomverbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Sebedeus wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon: “Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang.”

En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword.

Laat die groep vraag 1 op die gespreksblad voltooi.

Vraag 1
Hier is ek, Simon die sondaar, maar … Ek kan sy woorde so goed onthou. Hy noem my Petrus die visser van mense. Ek kon nie anders nie as om …

Skets 2
Petrus: Jy ken mos daai gevoel wanneer ’n onderwyser of een van jou ouers jou vertrou met ’n spesiale en verantwoordelike taak, of hoe? “Jy is Pa se grootseun!” Komaan, wees eerlik. Dit laat jou sommer ekstra trots voel, nie waar nie? “Wie, sê julle, is Ek?” vra Jesus ons toe eendag. Ek sien nou nog hoe Hy na ons elkeen gekyk het. Ek het die antwoord reg gehad en nie op my laat wag nie.

Iemand lees Matteus 16:15-19.
“Maar julle,” het Hy gevra, “wie, sê julle, is Ek?”
Simon Petrus het geantwoord: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.”

“Gelukkig is jy, Simon Barjona,” het Jesus vir hom gesê, “want dit is nie ’n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly.”

Laat die groep vraag 2 op die gespreksblad voltooi.

Vraag 2
Maar vir Jesus is die regte antwoord nie genoeg nie. Hy stel sy vertroue in my en gee vir my die verantwoordelikheid om sy nuwe “kerk” te stig. Ek kon skaars my ore glo, want …

Skets 3
Petrus: Ek voel meer soos ’n “duh”-sipel as ’n dissipel. Ek dink jy ken die “duh”-gevoel, of hoe? Hierdie keer het ek behoorlik verbrou. Ek het nie geweet hoe ek dit ooit sou kon regstel nie. Wat nog te sê Hom in die oë kyk. En toe sit ek en Hy reg oorkant mekaar. Ek kon skaars my vis geëet kry. Ek het oogkontak probeer vermy. En toe verbreek Hy die stilte … “Petrus (sy bynaam vir my), het jy My lief?”

Iemand lees Johannes 21:15-17.
Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier?”
“Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.”
Hy sê toe vir hom: “Laat my lammers wei.”
Jesus vra hom weer ’n tweede keer: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief?”
“Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.”
Hy sê toe vir hom: “Pas my skape op.”
Jesus vra hom die derde keer: “Simon seun van Johannes, het jy My lief?”
Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: “Het jy My lief?”, en hy antwoord Hom: “Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet.”
Hy sê toe vir hom: “Laat my skape wei.”
Laat die groep vraag 3 op die gespreksblad voltooi.

Vraag 3
Ek het gekies om Jesus drie maal te verraai. Maar drie maal het Hy my verseker: Dis vir mý wat Hy wil gebruik om sy kerk te versorg. Ek het begin huil, want …

Skets 4
Petrus: Die afgelope paar dae was awesome. Daar het 5 000 mense tot bekering gekom en hulle is nou volgelinge van ons Here Jesus. Ek, my goeie vriend Johannes en ’n man wat vroeër verlam was, is so pas deur die tempelpolisie gearresteer. Ons moet buite wag terwyl die Raad besluit wat ons vonnis sal wees vir ons getuienis oor Jesus wat uit die dood opgestaan het, en omdat ons ’n verlamde man gesond gemaak het. Ek dink hulle besef hulle het hulle lelik met Jesus misreken.

Iemand lees Handelinge 4:13-20.
Die Joodse Raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die Raad het geweet dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en het die saak met mekaar bespreek.

“Wat gaan ons met hierdie mense maak?” het hulle gevra. “Dat ’n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die Naam van Jesus met iemand te praat.”

Daarna het die Raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die Naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê: “Julle moet maar self besluit wat voor God reg is: om aan júlle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie.”

Laat die groep vraag 4 op die gespreksblad voltooi.

Vraag 4
Ek kan nie anders nie as om terug te dink oor hoe my lewe uitgedraai het sedert daardie dag wat Hy my vissersboot kom leen het. Ek besef nou …

Connect
As julle nie baie tyd oor het nie, kan die groep die sinne by “Connect” op die gespreksblad by die huis voltooi en volgende keer hulle antwoorde met mekaar deel. As daar genoeg tyd is, kan hulle die aktiwiteit nou doen. Maak dit duidelik dat hier nie regte of verkeerde antwoorde is nie, maar dat dit gaan oor wat hulle deur Petrus se lewensverhaal ervaar en ontdek het.

 • My oortuiging is: ’n Lewe wat onder beheer van die Gees staan, kan jy uitken aan …
 • God vra nie net dat jy in Hóm sal glo nie; Hy glo ook in jóú, want …
 • God het groot drome vir jou omdat …
 • God is bewus van jou foute, maar dit is nie vir Hom ’n krisis nie, want …

Gee vir elkeen ’n afskrif van “Hope for the flowers” van Adam B Domingo.

Sluit die ontmoeting met gebed af.

© Missio 2024 | All rights reserved.