11. God se plan

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Uitkoms
Hierdie ontmoeting is deel van die afdeling Re-connect wat fokus op die invloed van God se verlossingsdade op ons. Die jongmense besef ons word deur genade alleen gered, en ons aanvaar hierdie genade net deur geloof.

Die doel van die ontmoeting
Vrae waaroor die groep gesels, sluit in:

 • Wat behels verlossing?
 • Wat kos jou verlossing jou?
 • Is jy gered?
 • Hoe kan jy seker wees?
 • Kan jy God se verlossing vertrou?
 • Wat is genade?
 • Beteken genade jy kan doen wat jy wil?

Kortom
Maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus.
– Romeine 3:24

Die jongmense besef ons word deur Jesus se kruisdood uit genade gered. Dit is die spilpunt waarom die evangelie draai. Daarsonder is hierdie boodskap van hoop net leë beloftes. Jesus het die prys vir ons verlossing betaal. Ons leef anders omdat ons gered is, nie sodat ons gered kan word nie.

Bybelgedeeltes en belydenisskrifte

 • Romeine 3:21-31; Jesaja 53:4-5; Efesiërs 2:8-10
 • Die Heidelbergse Kategismus, Vraag en Antwoord 18-23

Hulpmiddels

 • ’n Groot boks wat met geskenkpapier toegedraai is. In die boks is ’n klein sjokolade vir elke groeplid.
 • ’n Tou vir die verhaal
 • Die video Grace, we just don’t get it

Die ontmoeting

Ontdek

Aktiwiteit: Die geskenk
Staan genoeg tyd aan hierdie aktiwiteit af. Dit verduidelik die hart van die evangelie. Hoe meer moeite jy hiermee doen, hoe groter is die waarde van die aanskouingsles.

Maak die jongmense opgewonde oor die geskenkboks en laat hulle raai wat daarin is. Die een wat reg raai, kan die boks oopmaak. Laat elke jongmens wat wil vorentoe kom om vir hulle ’n sjokolade te kom haal. Moenie druk plaas op dié wat nie ’n sjokolade wil hê nie. Vir hulle sal die boodskap nog duideliker oorkom.

Gesels saam
Wanneer die jongmense die sjokolade kom haal, kan jy vir hulle die volgende vrae vra:

 • Het jy hierdie sjokolade verdien?
 • Wat het jy gedoen om die sjokolade te verdien?
 • Wat moet ’n mens gewoonlik doen om sjokolade te kan verdien?
 • Hoe het jy gevoel om ’n sjokolade te kry waarvoor jy nie gewerk het nie?
 • Kry ons in hierdie lewe enigiets verniet? Of dink jy dadelik daar is ’n slang in die gras as iemand vir jou iets verniet aanbied?

Die oomblik dat ons iets kry waarvoor ons nie gewerk het nie, is dit asof ons die situasie of persoon nie vertrou nie. Ons word van kleins af geleer dat niks in hierdie lewe verniet is nie. Die jongmense het hierdie sjokolade egter gekry sonder dat hulle dit verdien het. Al wat hulle moes doen, was om dit te neem.

Gee vir dié jongmense wat nie ’n sjokolade wou hê nie weer ’n kans om een te kom haal. Dit is ’n simbool dat hulle God se genade aanneem.

Gesels saam

 • Hoe help hierdie aktiwiteit ons om genade te verstaan? (Jesus het ons gered sonder dat ons dit kon verdien. Ons noem dit genade. Dit is deur Jesus se lewe, kruisdood en opstanding dat ons gered is. En Jesus gee dit vir ons sonder dat ons dit kan verdien, net soos die jongmense die sjokolade verniet gekry het. Jesus gee sy genade vir ons. Al wat ons moet doen, is om dit te ontvang. Hierdie “daad van ontvang” noem ons geloof. Ons moet glo dat Jesus vir ons sy verlossing aanbied.)

Wat’s die punt?
Genade is verniet, maar dit is nie goedkoop nie. Die prys was Jesus se lewe. Hy het vir ons oortredings betaal deur ons straf in ons plek te dra. Hy het ons vuil, sondige, nuttelose dade vir sy verlossing verruil en vir ons die ewige lewe gegee.

 

Beteken genade ons kan doen wat ons wil? Nee. God is genadig, maar Hy is ook regverdig. Hy gee sy genade verniet vir ons, maar omdat hierdie genade Jesus sy lewe gekos het, moet ons lewe verander.

Onthou, ons wil nou anders leef omdat ons reeds gered is, nie sodat ons gered kan word nie. Ons leef anders omdat ons dankbaar is vir die genade wat God gratis aan ons gegee het. Ons leef anders omdat ons verstaan wat genade vir God en Jesus gekos het.

GPS = God praat self
Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.
– Efesiërs 2:8-10

Gesels saam

 • Wat is genade?
 • Kan ons vir genade werk?
 • Wat het dit God gekos om vir ons genade te kon gee?

Aktiwiteit: Die rivier, die tou en die redder op die wal
Dirkie Smit het hierdie verhaal vertel om genade te verduidelik:
Ons almal is in ’n rivier wat vinnig vloei. Die spoed waarteen die rivier vloei, is egter nie lewensbedreigend nie. Ons dryf net lekker saam met die water. Wat ons egter nie weet nie, is dat hierdie rivier in die rigting van ’n enorme waterval vloei, wat wel lewensbedreigend is. Van die mense in die rivier besef dat hulle op pad is na die afgrond en begin in alle rigtings swem om uit die water te kom. Die stroom is egter net te sterk. Op die wal staan ’n man. Hy gooi ’n reddingstou uit na die mense in die rivier. Hy gooi dit na al die mense toe. Al wat die mense in die rivier moet doen, is om aan die tou vas te gryp.

Die tou word na jou toe uitgegooi (dit is genade), en jy moet dit ontvang (dit is geloof). Dit is die man op die wal (Jesus) wat jou uit die water trek en vir jou redding bring. Jy moet hierdie redding ontvang.

Hierdie storie illustreer ons verlossing uit genade, deur geloof.

Kyk saam na die video Grace, we just don’t get it.

Ons is uit genade deur geloof gered. Genade is God se “gee-aksie”, en ons geloof is ons “ontvang-aksie”. Genade kan nie verdien word nie; dit is verniet!

Pak in/pak uit

Gesels saam

 • Het jy vandag iets nuut oor God geleer? Indien wel, wat was dit?
 • Hoe gaan dit die manier waarop jy leef, verander?

Afsluiting
Verdeel die jongmense in groepe van twee of drie en gee vir hulle kans om vir God dankie te sê vir sy genade wat hulle ontvang het sonder dat hulle dit verdien het.

 

Sluit af met gebed.

© Missio 2024 | All rights reserved.