1. Kompas

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Wat ons wil bereik
Die jongmense ontdek liefde is die kompas in ons lewe wat ons prioriteite bepaal. Soms is daar “magnete” (soos mense, aktiwiteite en sosiale netwerke) wat ons van rigting wil laat verander. Die jongmense praat oor hoe ons koers kan hou.

Kortom
Die jongmense gesels oor hoe mense in ’n ingewikkelde wêreld met ’n prestasiekultuur reageer. Hulle word genooi om deur die bril van liefde hulle koers te bepaal, al is daar baie dinge wat hulle fokus wil verander. Die dinge wat ons fokus van buite wil verander en ons tyd wil opeis, is nie noodwendig sleg nie, maar die jongmense leer om met balans in hierdie uitdagende wêreld te leef.

Bybelteks
Filippense 1:3-11

Hulpmiddels

 • Ontmoeting 1, Hulpmiddel 1: ’n video oor prioriteite
 • Skryfgoed en papier vir almal

Kwessies wat ons wil aanraak

 • Kan liefde regtig ons kompas wees?
 • As ’n reaksie op oorstimulering en ’n ingewikkelde prestasiekultuur:
 • doen sommige jongmense te veel en sukkel om kop bo water te hou.
 • doen sommige jongmense niks nie. Hulle het nie die motivering om self verantwoordelikheid te aanvaar nie.

Info
Natuurlik is hierdie gedeelte in Filippense nie geskryf met die gedagte om oor prioriteite te gesels nie. Dit help ons egter om daaroor te praat. Paulus wou hê die gemeente moes in liefde groei sodat liefde hulle kon help om besluite te neem. Die gawe van onderskeiding en insig help ons vandag nog om besluite te neem. As jy die liefde as uitgangspunt gebruik, help dit jou om nie net vir jou eie belange te leef nie, maar ander se belange as net so belangrik as joune te beskou. Ons sou dit kon formuleer as ’n liefde wat na buite kyk en nie net na binne nie. Dit is ’n liefde wat nie oorrompel word deur die begeerte om vriende en kulture te bevredig nie, maar ’n liefde wat met ’n spesifieke opdrag die lewe ingaan. Hierdie opdrag word bepaal deur Christus se lewe, nie deur die sogenaamde reëls en regulasies wat die samelewing graag instel nie.

Die ontmoeting

Inleiding
Open met gebed.

Laat die jongmense ’n lys maak van die vyf dinge waaraan hulle die meeste tyd afstaan. Laat hulle dan ook ’n lys maak van die vyf dinge wat vir hulle die belangrikste is.

Kyk saam na die video oor prioriteite.

Gesels saam

 • Die vrou sê: “As ek weef, dan weef ek.” Wat het die man deur hierdie woorde oor die lewe geleer?

Riglyn: Leef in die oomblik. Wanneer jy met iets besig is, wees volkome in liggaam en gees teenwoordig, want dit sal verbygaan. Deur hierdie ingesteldheid was die vrou die beste weergawe van haarself en diensbaar aan ander.

Sit nou ’n kompas in die middel van die groep neer. (Daar is ook ’n kompas-app vir slimfone beskikbaar. Toets net eers dat dit met die magneet werk.) Die naald sal noord wys. Hou ’n magneet naby aan die kompas. Dit sal die naald van rigting laat verander.

Wat sê die Bybel?
Ons het nou gesien ons lewe moet fokus hê in ’n wêreld waar baie dinge ons aandag kan aftrek en ons van rigting wil laat verander, net soos die magneet die kompas se naald van rigting laat verander het. Kom ons lees ’n gedeelte in die Bybel wat ons kan help bepaal wat ons fokus moet wees.

Lees Filippense 1:3-11.

Gesels saam

 • Wat, dink jy, bedoel Paulus wanneer hy in vers 9 sê hy bid dat die gelowiges in liefde sal toeneem?

Riglyn: Dit lyk of Paulus in hierdie gedeelte ’n negatiewe saak in die gemeente op ’n positiewe manier wil hanteer. Dit gaan hier oor ’n gebrek aan liefde.

 • Paulus sê die gelowiges se liefde moet toeneem in begrip en fyn aanvoeling sodat hulle kan onderskei waarop dit werklik neerkom. Wat, dink jy, bedoel hy hiermee?

Riglyn: Liefde word die bril waardeur ons kyk om te bepaal wat belangrik is. Eerstens neem liefde die fokus weg van onsself en rig dit op ander mense. Tweedens help liefde ons om God as liefde beter te verstaan. Laastens, wanneer ons God liefhet, doen ons graag wat aan God eer sal bring. Liefde help ons dus om ons prioriteite reg te belyn.

Dink terug

Gesels saam

 • Hierdie Bybelteks is nie oor prioriteite geskryf nie en gaan nie oor die hedendaagse gejaagde lewe nie. Tog help die Bybel ons om deur God se bril van liefde na die wêreld te kyk. Hoe sal die bril van liefde ons in ons lewe help?

Riglyn: Ons moet voorkeur gee aan dinge wat ons in ons liefde vir God, onsself en ons medemens sal laat groei. Dit is wat regtig belangrik in die lewe is.

 • Kyk mooi na die twee lysies wat jy gemaak het. Watter dinge op jou lyste het die meeste waarde in die lig van Filippense 1?

Riglyn: Laat die jongmense hieroor gesels. Hulle kan dalk die volgende antwoorde gee omdat hulle dink hulle moet: skool, huiswerk, verhouding met God, familie en vriende, en so meer. Daag hulle uit om te bepaal of dit regtig so is en of hulle regtig so dink

 • Hoekom is dit nie moontlik om altyd by die belangrike dinge uit te kom nie?

Riglyn: Ons leef in ’n ingewikkelde wêreld met ’n prestasiekultuur. Daar word baie dinge op ons program geplaas waaroor ons geen seggenskap het nie, soos om skool toe te gaan. Nie al hierdie dinge wat op ons program is, is noodwendig sleg nie. Daar is baie dinge wat ons aandag verg, ’n invloed op ons lewe het en waaraan ons moet aandag gee.

 • Mense is geneig om op twee maniere op ons gejaagde en prestasiegerigte wêreld te reageer. Sommige doen te veel, en ander doen niks nie. In watter gevalle raak te min doen ’n probleem?

Riglyn: Dit word later ’n lewensingesteldheid. Die groep is nog jonk en het nou die kans om dinge te doen waarvoor hulle later nie kans gaan kry nie. Hulle behoort hierdie geleenthede aan te gryp en hulle jongmenslewe ten volle te geniet. As ’n mens te min doen, sal jy nie genoeg ontwikkel of ervaar nie. Jy sal dalk nie heeltemal voorbereid vir jou toekoms wees nie.

 • In watter gevalle raak ’n te vol program ’n probleem?

Riglyn: As ’n mens so besig raak dat jy nie by die belangrike verhoudings in jou lewe uitkom nie, of as jy so besig is dat dit ’n groot invloed op jou gesondheid het, raak dit gevaarlik om te besig te wees.

Dink vorentoe
Gesonde prioriteite help ons om sin van al hierdie opsies te maak. Daar is so baie goeie, lekker en mooi dinge wat ons kan doen, maar ons kan nie alles doen nie. Ons is net mense. Ons moet kies.

Neem jou twee lysies. Skryf nou in die lig van hierdie ontmoeting langs elke aktiwiteit neer of dit belangrik of nie belangrik, dringend of nie dringend is nie.

Gesels saam

 • Vertel vir mekaar wat julle in elk van die vier kategorieë ingedeel het.

Riglyn: Laat die jongmense oor hulle lyste en die kategorieë gesels.

 • Op grond waarvan besluit jy wat is belangrik en wat is minder belangrik?

Riglyn: Ons bepaal volgens ons waardes wat belangrik is, en hierdie waardes ontwikkel vanuit ons verhouding met die Here. Die liefde raak soos ons kompas en ons moet waak teen die magnete in die wêreld. Ons moet leer om vir sekere dinge nee te sê. Ons moet dalk eers iets belangrik soos huiswerk doen voordat ons iets onbelangrik doen soos om TV te kyk. Sosiale media kan ook soos ’n magneet werk. Beplan jou dag, week en maand goed.

Vat saam
Gaan plak jou prioriteitslys in jou kamer op waar jy dit elke dag sal raaksien. Laat dit jou aan jou prioriteite herinner. Lees dikwels deur jou lys, hersien jou prioriteite en pas dit aan soos nodig.

Sluit af met gebed.

© Missio 2024 | All rights reserved.