1. Jou blog-profiel

Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Uitkoms
Skep as groepleier van die begin af ’n informele atmosfeer vir die ontmoetings. Hierdie eerste ontmoeting is ook belangrik om die groep te help om vertroue in mekaar te ontwikkel. Hulle raak bewus van die verskille tussen hulle en van die waarde van ’n gesonde groepervaring. Die jongmense kry kans om vir mekaar meer oor hulleself te vertel en om nuwe dinge oor mekaar te ontdek. Dit skep ’n grondslag vir vertroue binne die groep.

Die doel van die ontmoeting
Skep spontaneïteit en vertroue in die groep. Die jongmense moet veilig voel binne die groep. Dit sal gebeur wanneer voel hulle en hulle menings word gewaardeer en hulle as individue kry aandag. Neem as groepleier spontaan aan die gesprekke deel om die jongmense op hulle gemak te laat voel.

Kortom
Jongmense luister met hulle oë, het Walt Müller gesê. Hulle is bereid om aan ’n gesprek deel te neem wanneer hulle ervaar:

 • dat daar na hulle geluister word: Hulle en wat hulle sê, is belangrik.
 • dat daar tyd aan hulle afgestaan word: Hulle voeg waarde by die groep en gesprekke.
 • dat hulle terugvoering kry: Ander verstaan hulle of wil hulle graag verstaan.

Bybelgedeelte
Psalm 139:13-18

Hulpmiddels

 • ’n A4-koevert vir elke groeplid
 • Genoeg tydskrifte om prente uit te knip
 • Skêre
 • Gom
 • Genoeg penne vir almal in die groep (verskillende kleure penne sal goed werk)

Die ontmoeting

Search

Aktiwiteit: Blogging
Gee vir elke groeplid ’n koevert. Laat hulle voor op die koeverte die volgende inligting neerskryf:
My naam en van:
My selfoonnommer:
My geboortedatum:
My woonadres:

Blogging
Die term blogging is reeds in 1999 amptelik in die woordeboek van die elektroniese of internetwêreld opgeneem. ’n Blog is ’n elektroniese dagboek wat deur ’n individu op die internet gepubliseer word. Dit kan deel van ’n eie webtuiste wees of dit kan deel vorm van ’n ander instansie (soos ’n koerant) se webtuiste. Enigiemand kan die blogger se rubriek lees en selfs opmerkings en/of byvoegings maak.

Blogging het vinnig gewild geword. Vir sommige bloggers is dit ’n manier om te sien hoe hulle mettertyd ontwikkel het en hoe hulle situasies of omstandighede verander het. Een blogger het byvoorbeeld geskryf: “For me personally, blogging is a way of expressing thoughts in a period of time and I can revisit it in the future and understand more of myself and assess how far my personal progression is.”

Blogging is ook ’n manier om belangrike inligting en insigte met ander mense te deel. Dit het ook ’n manier geword om nie net jou mening te deel nie, maar ook te groei, om uitgedaag en getoets te word, en te verander. Blogging is ’n ruimte waar mense ’n bydrae kan lewer tot die wêreld van kennis en insig, ’n plek om self te leer en te groei, en natuurlik pret te hê.

Gesels saam

 • Wie stel in blogging belang?
 • Wie het al ’n persoonlike blog opgestel?
 • Wat fassineer jou van ander mense se blogs?
 • Wat dink jy van Tony Robbins se opmerking hier onder? Wat sê dit vir jou oor hoekom dit goed is om te blog?

If you think your life is important then you must have notes on it, be it good or bad.
– Tony Robbins

Download
Vanjaar se ontmoetings en die gespreksblaaie kan julle persoonlike blogs word. Blogs het egter gewoonlik foto’s en/of prente by om dit interessanter te maak. Met foto’s en prente kan jy jou ontdekkings, insigte, groei, vrae en pret uitbeeld.

Ons as groep het vanjaar ook die doelwit om mekaar te laat ervaar dat ons elkeen se opinie belangrik is, om vir mekaar die ruimte te skep om te groei en om nuwe ontdekkings te maak.

Aktiwiteit: My blog
Blaai deur die tydskrifte en soek na prente wat iets oor jou en jou lewe uitbeeld, wat meer vertel oor wie jy is. Maak seker die prente is klein genoeg sodat jy almal op die koevert sal kan plak. Beeld die volgende oor jouself uit:

 • dinge waarvan jy hou (soos sportsoorte, TV-programme, musiek, kos)
 • jou toekomsdrome (soos ’n beroep, familie en reise)
 • jou familielewe (soos vakansies, jou gunsteling-tydverdryf, jou kamer, jou familielede en jou diere)
 • jou geloofslewe (soos God se plek in jou lewe, jou soeke, jou vrae, jou ontdekkings en ervarings van God, positief én negatief)
 • jou persoonlikheid (opgewek, nadenkend, ondersoekend, versigtig, en so meer)
 • jou ervarings (hoogtepunte, teleurstellings en lewenslesse).

Doen as groepleier die aktiwiteit saam met die jongmense. Of jy kan jou koevert voor die tyd reeds maak om hulle ’n idee te gee hoe dit kan lyk.

Bybel.jpeg
Laat die jongmense Psalm 139:13-15, 17 op die gespreksblad voltooi deur hulle name in al die oop spasies in te vul.

Save as
Ons almal wat deel van hierdie groep vorm, verskil van mekaar. Maar ons kan weet ons elkeen se bydrae beteken baie en word gewaardeer.

Gesels saam

 • Hoe kan julle mekaar help om ons groep vanjaar ’n ruimte te maak waar ons elkeen kan groei en nuwe ontdekkings oor ons geloof kan maak?

Send
Laat die jongmense nou hulle koeverte onder mekaar uitruil. Vra hulle om die koeverte huis toe te neem en in die week vir die groeplid wie se koevert hulle gekry het ’n boodskap te skryf en dit in die koevert te sit. Die boodskap kan hoofsaaklik wees om hulle voorspoed en sukses vir die nuwe jaar toe te wens.

Met die volgende ontmoeting kan elkeen die goeie wense wat hulle ontvang het in die groep voorlees of die jongmense kan hulle boodskappe twee-twee met mekaar deel. Neem dan die koeverte in en hou dit by jou. Só sal jy al die persoonlike inligting van die groeplede hê.

Hier is nog ’n paar wenke oor hoe jy as groepleier die koeverte deur die jaar kan gebruik:

 • Begin die volgende ses ontmoetings deur die jongmense se koeverte vir hulle te gee en hulle twee-twee met mekaar te laat gesels oor een van hulle eienskappe wat hulle uitgebeeld het. Dit bou vertroue en gemaklikheid tussen die groeplede.
 • Vra die jongmense om interessante dinge wat hulle van ’n ander groeplid ontdek het met die ander te deel. Dit kweek luistervaardighede.
 • Laat die jongmense een feit wat hulle nie van ’n ander groeplid geweet het nie met die groep deel. Of laat hulle vertel watter eienskap van ’n ander groeplid hulle baie waardeer. Dit kweek veiligheid en laat hulle tuis voel in die groep.
 • Elke groeplid se verjaarsdag is op sy of haar koevert neergeskryf. Gee betyds ’n jongmens wat verjaar se koevert vir ’n ander groeplid om namens die groep vir hom of haar ’n verjaarsdagboodskap te skryf en dit in die koevert te sit. Gee dit dan vir die jongmens wat verjaar.
 • Skryf aan die einde van die jaar vir elke groeplid ’n kort briefie om te sê hoe baie jy dit waardeer het dat hulle in jou groep was en vir die bydrae wat hulle gelewer het.

Onthou
Vra die jongmense om hulle selfone na die volgende ontmoeting toe saam te bring. Jy het nou hulle selfoonnommers. Jy kan hulle dus in die week voor die volgende ontmoeting met ’n teksboodskap herinner om hulle selfone saam te bring.

© Missio 2024 | All rights reserved.