1. Hoe leer ons God ken?

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Wat ons wil bereik
Ons maak die jongmense bewus van wie God is en hoe God Hom aan ons openbaar.

Kortom
God is baie groter as die beelde, prentjies en voorstellings wat ons van God het. Dit beteken egter nie ons kan God nie beter leer ken nie. Ons elkeen het ons bepaalde beeld van God. In Eksodus 3 openbaar God Hom aan Moses (die moordenaar en lafaard), maar dan verander God Moses se lewe.

Bybelteks
Eksodus 3:1-15

Hulpmiddels
Genoeg skoon velle papier en skryfgoed.

Kwessies wat ons wil aanraak

 • Die jongmense weet nie wie God is nie.
 • Hulle wonder hoe hulle ’n verhouding met God kan bou.

Info
In die tyd toe Moses in Egipte gebore is, het die farao beveel dat alle Israelitiese seuntjies doodgemaak moes word: “Julle moet elke pasgebore seuntjie in die Nyl gooi, maar spaar die dogtertjies se lewe” (Eks 1:8-22).

Moses se ma het hom drie maande lank weggesteek, maar toe vir hom ’n biesiemandjie gemaak en hom daarin neergelê. Sy het die mandjie tussen die riete aan die kant van die Nyl neergesit. Die farao se dogter het die mandjie tussen die riete gesien en haar diensmeisie

gestuur om dit te gaan haal. Toe hulle die mandjie oopmaak, het hulle die seuntjie daarin gekry. Hy het gehuil. Moses se suster het toe vir die farao se dogter gesê: “Mag ek vir u ’n vrou gaan roep, ’n Hebreeuse vrou met ’n pasgebore baba, dat sy die seuntjie vir u kan laat drink?” Moses se ma het hom ’n paar jaar lank self versorg en toe vir die farao se dogter gegee (Eks 2:1-10).

Die ontmoeting

Inleiding
Open met gebed.

Deel vir elkeen in die groep ’n skoon vel papier en ’n pen of potlood uit. Die jongmense maak ’n uitbeelding van God soos hulle Hom sien of beleef. Hulle kan ’n prentjie teken, ’n grafiese voorstelling maak of woorde neerskryf.

As alternatief kan jy aan die groep die volgende vraag vra: ’n Vriend of vriendin, wat nie in ’n gelowige huis grootgeword het nie, vra vir jou wie die God is wat jy aanbid. Verduidelik aan hom of haar hoe jy God sien en verstaan.

Gesels saam

 • Hoekom is dit belangrik om oor ons beeld van God te praat?

Riglyn: Hoe ons God sien, bepaal hoe ons voor Hom leef. Navorsing in Amerika wys daarop dat Amerikaanse jongmense se beeld van God met die volgende vyf sinne saamgevat kan word:

1. Daar bestaan ’n God wat alles gemaak het en wat oor mense se lewe waak.
2. God wil hê mense moet goed, ordentlik en regverdig teenoor mekaar wees soos alle godsdienste van die wêreld ons leer.
3. Die belangrikste doel van die lewe is om gelukkig te wees en goed oor jouself te voel.
4. God hoef nie regtig by jou lewe betrokke te wees nie, behalwe om probleme op te los.
5. Goeie mense gaan hemel toe wanneer hulle doodgaan.

Hierdie vyf sinne of opmerkings is moontlik ook waar van die jongmense in Suid-Afrika.

Wat sê die Bybel?
Lees Eksodus 3:1-14.

Gesels saam

 • Waar speel hierdie verhaal af?

Riglyn: In die woestyn by die Horebberg. Horeb was die plek waar Moses later die Tien Gebooie van God ontvang het.

 • Hoekom was Moses daar?

Riglyn: Moses het sy skoonpa se skape daar opgepas nadat hy uit Egipte gevlug het omdat hy ’n Egiptenaar doodgeslaan het.

 • Wat maak die brandende bos so ’n vreemde verskynsel?

Riglyn: As iets brand, brand dit uit. Hierdie bos het nie uitgebrand nie. Die bos het net aanhou brand.

 • Wat was Moses se reaksie? Hoekom het Moses in die bos belanggestel?

Riglyn: Moses het sy gesig toegemaak. Hy was bang. Daar was waarskynlik baie dinge in sy gemoed waaraan hy gedink het. Hy het ook ’n bepaalde prentjie in sy kop gehad.

 • Hoe dink jy het Moses se prentjie van God voor hierdie ontmoeting met Hom gelyk? Onthou, ons lees dat Moses sy gesig toegemaak het en bang was.

Riglyn: Moses het waarskynlik aan God gedink as ’n onbetrokke God wat van hom, Moses, en sy volk vergeet het, ’n God wat hom veroordeel omdat hy ’n Egiptenaar doodgeslaan het, ’n God wat hom wou straf.

 • In hierdie gedeelte het Moses ’n persoonlike ontmoeting met God gehad. Hoe het dit sy beeld van God verander?

Riglyn: God is die magtige en teenwoordige God wat vir sy kinders omgee.

Dink terug

Gesels saam

 • In hierdie verhaal sien ons dat God Hom aan Moses (’n moordenaar en ’n lafaard) openbaar. Wat sê dit vir ons van God?

Riglyn: Ons hoef nie in God se goeie boekies te wees voordat Hy iets met ons te doen wil hê nie. Sy liefde vir ons is onvoorwaardelik.

 • Wanneer ons God ontmoet, verander ons beeld van God. Waar ontmoet ons God?

Riglyn: Wanneer ons die Bybel lees; wanneer dinge in die lewe met ons gebeur; wanneer ons meer oor God by ander mense hoor.

Dink vorentoe

Gesels saam

 • Waardeur word ons beeld van God gevorm?

Riglyn: Ons ervarings in ons ouerhuis en die manier hoe ons aan die Bybel bekendgestel is; die dinge wat met ons in ons lewe gebeur; die omgewing en wêreld waarbinne ons leef; ons ervarings en belewenisse van God.

Vat saam
Laat die jongmense hulle oë toemaak en deel die volgende gedagte met hulle:

God het Hom aan Moses geopenbaar. Deur hierdie ontmoeting het Moses verander. Stel jou voor God kom staan voor jou, met jou verlede en al jou bagasie.

 • Wat sou jy vir God wou sê? (Gee ’n oomblik van stilte.)
 • Wat sou God vir jou wou sê? (Gee ’n oomblik van stilte.)

Sluit af met gebed.

© Missio 2024 | All rights reserved.