1. Faceboek

Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Uitkoms
Die jongmense verstaan hoe die ontmoetings van Faceboek: Vriende van God werk.

Die doel van die ontmoeting
Die jongmense wonder dalk wat hulle nog van die Bybel kan leer wat hulle nie reeds weet nie of waarvan hulle nog nie gehoor het nie. Hulle is skepties oor blote kennis van die Bybel en God. Vir jongmense is verhoudings baie belangrik. Faceboek wil vir hulle in hulle idioom ’n simbool wees van hoe om ’n verhouding met God te verstaan en hoe om ’n verhouding met die lewende God te hê.

Kortom
Maak die groep opgewonde oor die jaar se ontmoetings. Help hulle om die werkwyse te verstaan en gemaklik daarmee te voel.

Bybelgedeeltes

  • Genesis 12:1-4; 32:24, 29-30; Jesaja 6:1-3, 8; Matteus 4:18-22

Hulpmiddels

  • Die video Faceboek
  • Die uitdeelstuk “Tydlyn”, ’n afskrif vir elke groeplid

Die ontmoeting

Profile
Laat die jongmense beurte maak om vir mekaar meer oor hulleself te vertel as hulle mekaar nie goed ken nie. Hulle kan vertel waar hulle woon, hoe groot hulle huisgesin is, in watter skool hulle is, wat hulle stokperdjies is, wat hulle dink hulle sterkpunte en swakpunte is, en so meer.

Gesels saam

  • Hoe help inligting oor mekaar ’n groep om beter te funksioneer?

Laat die groep raai wie se profiel hier onder is. (Dit is ook op die gespreksblad. Let wel, daar is nie ’n foto van ’n Bybelkarakter op die gespreksblad nie aangesien hierdie ontmoeting nie oor ’n karakter gaan nie, maar oor die struktuur van Faceboek.)

Naam:
Pa se naam: Manoag
Vernaamste eienskap: Baie sterk
Swakplek: Vroue
Stokperdjie: Raaisels
Een van sy raaisels: “Uit ’n eter kom daar iets te ete, uit ’n sterke kom daar iets soets.”
Tragedie: Verloor albei sy oë
Sterf: Bring homself saam met baie ander mense om die lewe

Dit is natuurlik Simson.

Vanjaar gaan ons na die profiel van 23 Bybelkarakters kyk. Ons neem elke keer die Bybelkarakter se profiel en maak dit die ankerpunt van die ontmoeting.

Al hierdie Bybelkarakters het een ding gemeen: Hulle het ’n ontmoeting met God gehad en dit het hulle profiel verander. Ons gaan kyk wat met hulle elkeen gebeur het en hoe sy of haar siening van of verhouding met God verander het. Aan die einde van die jaar gaan julle elkeen die geleentheid kry om julle eie profiel te skryf.

Gee vir elkeen ’n afskrif van die hulpmiddel “Tydlyn”. Dit wys vir die jongmense min of meer wanneer elke karakter geleef en/of opgetree het, of wanneer die ontmoeting met God in hulle lewe plaasgevind het.

Video
Kyk saam na die video Faceboek. Dit is ’n verduideliking van die formaat van Faceboek: Vriende van God en hoe die verskillende segmente inmekaarpas.

Wall
Lees saam wat mense oor hulle ervaring van Jesus geskryf het.

Die dissipels: Jesus het in ons lewe in gekom en ons kon nooit weer dieselfde wees nie.

Frank Crane: Jesus se goue reël vir die lewe is: Alles wat jy wil hê die mense aan jou moet doen, moet jy aan hulle doen. Dit sal jou niks help om hierdie reël te ken, maar jy besef nie die eerste skuif moet joune wees nie.

Gee die jongmense kans om iets neer te skryf oor hulle ervaring van Jesus. Wanneer hulle klaar is, kan hulle dit met mekaar deel.

Info
Laat ’n paar jongmense die Bybelgedeeltes voorlees. (Dit is op die gespreksblad.) Herinner hulle dat hulle hierdie Bybelgedeeltes in die week in hulle stiltetyd kan gebruik.

Genesis 12:1-2
Die Here het vir Abram gesê: “… Ek sal jou seën en jou ’n man van groot betekenis maak, en jy moet tot ’n seën wees.”

Genesis 32:29-30
Hy [die Here] het Jakob net daar geseën, en Jakob het die plek Pniël genoem, “want,” het hy gesê, “ek het God van aangesig tot aangesig gesien en tog het ek nie omgekom nie.”

Jesaja 6:8
Toe het ek die Here hoor vra: “Wie kan Ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees?” Ek het geantwoord: “Hier is ek! Stuur my!”

Matteus 4:19-20
Hy [Jesus] sê toe vir hulle: “Kom hier! … en Ek sal julle vissers van mense maak.” Hulle het dadelik die nette gelos en Hom gevolg.

Chatboks
Laat die groep saamgesels oor die vrae hier onder en hulle menings met mekaar deel. Hulle kan dit ook op die gespreksblad by “Chatboks” neerskryf.

As julle tyd beperk is, kies net een van die karakters kies en gesels saam as groep oor hom/haar of hulle (in die geval van die dissipels).

Gesels saam

  • Kan jy agterkom in watter omstandighede God elke karakter opgesoek het?
  • Hoe het God met die karakter geconnect?
  • Hoe het die karakter daarop gereageer?

God en Abram is nou vriende – Genesis 12:1-2
Skets die omstandighede van die verhaal, of lees ’n paar verse meer sodat die groep hierdie gedeelte in groter perspektief kan sien. God bring hier ’n nuwe moontlikheid vir die toekoms van die mensdom. Abram word aangegryp deur hierdie God se hoop en sy plan en sy eie betrokkenheid by hierdie nuwe plan. Abram begin saam droom oor ’n nuwe moontlikheid vir die toekoms van die mense en die aarde.

God en Jakob is nou vriende – Genesis 32:29-30
Skets die omstandighede van die verhaal, of lees ’n paar verse meer sodat die groep hierdie gedeelte in groter perspektief kan sien. God los ons nie. Al kos dit God om met ons te stoei, God gee ons nie oor aan foute en eng sienings nie. Jakob word verander en verstaan dat hy ’n belangrike rol moet vervul in God se plan vir die toekoms van sy volk en in God se droom.

God en Jesaja is nou vriende – Jesaja 6:8
Skets die omstandighede van die verhaal, of lees ’n paar verse meer sodat die groep hierdie gedeelte in groter perspektief kan sien. Die volk van God het vergeet wie God is; hulle het vergeet wie hulle is, en daarom het hulle ook vergeet wat God deur hulle en met hulle wou doen. Jesaja ontdek hier opnuut wie God is en dat Hy in sy almag Koning van die aarde en die heelal is. Niemand kan leef sonder om met God rekening te hou nie. Jesaja het gekies om hierdie ontdekking met God se volk te gaan deel.

Jesus en die dissipels is nou vriende – Matteus 4:19-20
Skets die omstandighede van die verhaal, of lees ’n paar verse meer sodat die groep hierdie gedeelte in groter perspektief kan sien. Deur Jesus ontmoet God mense in hulle alledaagse lewe. Jesus nooi hulle om in sy voetspore te volg. Hulle laat alles net so en volg Hom as die rigtinggewer van ’n nuwe manier van leef in ’n nuwe toekoms.

Connect
Elke ontmoeting skep vir jou die geleentheid om op God se vriendskap en uitnodiging te reageer en te ontdek wat hierdie vriendskap alles behels. Een van die bekendste manier om met God te connect is gebed.

Gesels saam

  • Op watter ander maniere kan ons met God connect?

Die jongmense kan nou of by die huis hierdie sin op die gespreksblad voltooi.

Ek kan met God connect deur …

Sluit saam af met gebed. Bid veral vir die jaar se ontmoetings wat voorlê.

© Missio 2024 | All rights reserved.