Vonkk 59

Vers 1

isiZulu
Voorsanger: Ukuthula (Vrede)
Gemeente: Ukuthula

Kry toegang tot die volledige lirieke. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om alle verse se lirieke te sien.

Ukuthula – tradisioneel isiZulu; Vree, volle vree – Afrikaans in Halleluja 1931, nuwe weergawe: Jacques Louw 2011 ©
PAX TECUM – George Thomas Caldbeck (1852-1918)
Orrelbegeleiding: Tradisioneel, Kantoryverwerking: Tradisioneel
© Afrikaanse teks: 2011 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media), © isiZulu teks en musiek: Openbare besit
Daar is nie tans meer inligting oor die ontwikkeling van hierdie lied beskikbaar nie.