Vonkk 465

Vers 1

Vader in die hemel, geheilig sy u Naam.
Genadig daal U tot ons neer in Jesus, onse Heer.
Hy ly vir my die diepste smart.
Wees genadig. Wees genadig.
Kom Skeppergees, bring vreugde,
maak heel my hart. Amen

Kry toegang tot die volledige lirieke. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om alle verse se lirieke te sien.

Johan Engelbrecht 2020 ©
KYRIE ELEISON – Johan Engelbrecht 2020 ©
Orrelbegeleiding 1: Johan Engelbrecht 2020 © Orrelbegeleiding 2: Isabeau Swanepoel 2020 ©
© 2020 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
Daar is nie tans meer inligting oor die ontwikkeling van hierdie lied beskikbaar nie.

© Missio 2024 | All rights reserved.