Vonkk 390

Vers 1

1. Heer, my God, ontferm U oor my,
luister na my stem, verhoor my!
‘k Is ellendig, diep in nood,
gans en al van hulp ontbloot.
O bewaar my, U’s almagtig;
maak my weer u guns deelagtig;
red u kneg, verlos my nou,
waar ‘k alleenop U vertrou.

Kry toegang tot die volledige lirieke. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om alle verse se lirieke te sien.

Heer, my God, ontferm U oor my − J.D. du Toit (Totius) 1936
Mon Dieu, preste-moy l’aureille – Guillaume Franc, Straatsburg 1545/Genève 1551
Inligting oor die verwerking van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.
© Teks: Gereformeerde Publikasies, GKSA.  Met toestemming gebruik. © Musiek: Openbare besit
Daar is nie tans meer inligting oor die ontwikkeling van hierdie lied beskikbaar nie.