Vonkk 389

Vers 1

1. Soos ‘n hert in dorre streke
skreeuend dors na die genot
van diehelder waterbeke,
skreeu my siel na U, o God!
Ja, my siel dors na die Heer,
na dieLewensbron; wanneer
sal ‘k náswerftog en benouing,
God weer sien in klare͡ aanskouing?

Kry toegang tot die volledige lirieke. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om alle verse se lirieke te sien.

Soos ‘n hert in dorre streke – JD du Toit (Totius) 1936
Ainsi que la biche rée – Loys Bourgeois, Genève 1551; Lausanne 1565
Orrelbegeleiding: H Pieter van der Westhuizen 1976 , Kantoryverwerking: Loys Bourgeois, Genève 1551; Lausanne 1565
© Teks: Gereformeerde Publikasies, GKSA. Met toestemming gebruik, © Orrelbegeleiding: NG Kerk Uitgewers 1976. Met toestemming gebruik, © Kantoryverwerking: Openbare besit
Daar is nie tans meer inligting oor die ontwikkeling van hierdie lied beskikbaar nie.