Vonkk 134

Vers 1

1.  Kom, alle kinders wat die Here wil dien,
luister na goeie raad:
Byt vas jou tong as jy leuens wil vertel,
of lelik met ander wil praat.

Kry toegang tot die volledige lirieke. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om alle verse se lirieke te sien.

Driekie Jankowitz 2010 (Pro Deo)
SORGLOOS – Jacus Krige 2010
Orrel- en klavierbegeleiding:  Jacus Krige 2010
© 2011 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
Daar is nie tans meer inligting oor die ontwikkeling van hierdie lied beskikbaar nie.