Psalm 99

Sections

Lirieke

1. Volke, buig jul neer
en erken die Heer -
Hom wat oor ons troon
en in Sion woon.
Kom, erken sy mag,
bewend van ontsag.
Laat ons voor Hom neerval,
volke, gerubs, almal.

2. Daar waar U gebied,
laat U reg geskied.
Heilig is die Heer;
buig jul voor Hom neer.
Hy wat als regeer,
loof Hom, gee Hom eer -
Hy is in sy woning, groot,
gevreesde Koning.

3. Reeds die voorgeslag
het op Hom gewag.
God het oor en oor
hul geroep gehoor.
Hy het hul gestel
onder sy bevel.
Hoe ook al verhewe,
Hy rig gans ons lewe.

4. U wat straf, U is
vol vergiffenis.
Ons mag voor U pleit
om barmhartigheid.
Heilig is die Heer.
Buig jul voor Hom neer.
Prys Hom, hoog verhewe;
prys Hom, al wat lewe.

Geskiedenis