Psalm 97

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Juig, aarde, voor die Heer,
juig omdat Hy regeer,
van donkerte omgewe,
waar wolke om Hom swewe.
Sy troon het Hy op trou
en volgens reg gebou.
'n Vuur trek voor Hom uit wat die
verteer en stuit, wat hul opstandig hou.

2. Die aarde staan verlig
voor God se aangesig.
Hy laat sy weerlig bewe,
dit laat die donker lewe.
Die berge smelt soos was,
al staan hul ook hoe vas.
Wat kan sy lig verduur, die gloed van God
se vuur, dit wat verteer tot as?

3. En alle volke sien
- ook die wat beelde dien -
sy magtige verskyning.
Die hemel bring die tyding.
Hy wat regverdig is,
sy regspraak is beslis.
Die valse gode buig, hul dienaars moet
getuig: "Ons het ons sleg vergis."

4. Maar Sion daarteenoor,
die het van U gehoor,
van U, die God verhewe,
die enigste wat lewe.
U wat as God gebied,
laat aan ons reg geskied.
U, God, U heers, oral, oor ons, oor die
heelal, oor elke landgebied.

5. Uit liefde vir die Heer
haat dit wat Hom onteer.
Haat alles dan wat sleg is
en streef dÌt na wat reg is.
Hy red die wat Hom dien,
sy lig laat hulle sien.
Die wat sy Naam bely, wees in die Here
bly - Hy wat ons lof verdien.

Geskiedenis