Psalm 96

Sections

Lirieke

1. Kom sing 'n nuwe lied, sing saam;
sing saam sy Naam ter ere;
sing, aarde, van die Here.
Sing almal saam en prys sy Naam.
Verkondig elke dag
sy redding en sy mag.

2. Gaan sê aan almal van sy mag,
vertel aan alle mense,
oor volk en land se grense;
sy dade wek by ons ontsag.
Lofwaardig is die Heer.
Kom, gee Hom lof en eer.

3. Ons moet Hom vrees en Hom alleen.
Geen ander god is daar nie.
Niks kan Hom ewenaar nie.
Hy is die enigste, die Een.
Sy luister straal uit Hom
en vul sy heiligdom.

4. Sy ligglans en sy majesteit,
sy krag, gaan uit oor alles,
hoe groot ook die heelal is.
Sy tempel is vol heerlikheid,
dis in sy lig gehul
en met sy krag gevul.

5. Kom, volke van die aarde, saam,
kom saam uit alle lande,
en bring jul offerande.
Prys God se mag en loof sy Naam.
Betoon Hom eer, buig neer.
Kom, nasies, prys die Heer.

6. Verkondig oral God regeer;
Hy hou die wÍreld veilig.
Hy is regverdig, heilig.
Eerbiedig Hom en gee Hom eer.
Wees bly, die Here kom.
Prys, alle volke, Hom.

7. Die hemel moet daarvan getuig,
die velde en die bome,
als in die see se strome;
die aarde, alles saam moet juig.
Die Heerser sal regeer.
Betroubaar is die Heer.

Geskiedenis