Psalm 95

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Kom laat ons lofsing voor die Heer,
kom laat ons jubel tot sy eer.
Ons rots is Hy, oor almal heers Hy.
Aan sy gesag en koningskap
kan niks en niemand ooit ontsnap.
Hy heers oor alles, ver en naby.

2. Die aarde kan Hy diep af peil
en ook die berg, hoe hoog, hoe steil.
Die Here is daarvan die maker.
Die see en land behoort aan Hom,
die aarde is sy eiendom.
Hy sorg vir ons as ons bewaker.

3. Val almal biddend voor Hom neer,
kom loof die Heer, bewys Hom eer,
deemoedig voor die Skepper buigend.
Ons is sy volk, ons God is Hy.
Ons is sy kudde wat Hy lei.
Kom sing tot Hom, die Here, juigend.

4. As julle maar vandag wou hoor
wat sê die Here, dink daaroor:
"Wees nie soos julle voorgeslag nie:
In die woestyn is Ek getart,
hul hart het hulle daar verhard.
My werk het hulle nie geag nie."

5. "Hul het hul van My afgekeer.
Ek het 'n eed teen hul gesweer
in wie Ek teësin gekry het.
Ek het hul veertig jaar ontsê
om daar 'n plek van rus te hê
waarheen Ek hul as volk gelei het."

Geskiedenis