Psalm 94

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Verskyn, o Regter van die regspraak,
U wat met straf die onreg regmaak,
U, Regter wat die onreg straf,
kom, reken met die mense af.
Die wat hul, Heer, teen U verhef,
kom, laat u oordeel hulle tref.

2. Hoe lank sal goddeloses rustig
in leed van ander hul verlustig,
die wat, o Heer, u volk vertrap,
so sonder vrees vir rekenskap,
wat weduwee en vreemdeling
en wese om die lewe bring?

3. Oor hulle onreg is hul smalend,
hul spog daaroor en is neerhalend.
Hul is vermetel en praat groot,
hul onderdruk en hul maak dood.
Die goddelose redeneer:
Dit bly verborge vir die Heer.

4. Hy wat ons oog en oor gemaak het,
sou Hy dan blind en doof geraak het?
Maar Hy sal straf, Hy wat ons leer,
want Hy besit wat Hy formeer.
Hy weet, Hy wat ons onderrig.
O dwaas, word wys, word nederig.

5. Die Here weeg al ons gedagtes:
Hoe lig is dit wat hoog geag is.
Maar hulle, deur U opgevoed,
met hulle, Here, gaan dit goed.
U gee hul rus na teëspoed.
U sal u volk altyd behoed.

6. Regverdig, Here, is u oordeel,
tot die wat op U steun se voordeel.
Ons is sy volk, sy eiendom,
Hy hou ons vas en naby Hom.
Wie sonder Hom self klaar wil kom,
sy graf lê reeds gereed vir hom.

7. Wie sal teen onreg vir my optree
en in my lyding vir my omgee?
Omdat Hy my verdedig het,
het Hy my van die graf gered.
As ek nog dink my voete gly,
staan U my in u liefde by.

8. Ek vind vertroosting in gebede:
My onrus word herskep in vrede.
U duld hul nie wat onheil saai,
die reg vervals en dit verdraai -
hul wat teen u gebooie in
ellende stig en kwaad versin.

9. Regverdiges, dieword benadeel,
onskuldiges die word veroordeel.
Maar God laat goddeloses boet
en maak dit vir my by Hom goed.
Hy sal die kwaad verdelg - ons Heer,
my rots, my toevlug, my verweer.

Geskiedenis