Psalm 90

Sections

Lirieke

1. U was vir ons altyd 'n toevlug, Here,
deur die geslagte ongetelde kere.
U is van ewig af, van lank tevore,
toe was die berge nog nie eers gebore.
Steeds was U daar, by wie ons skuil kan gaan,
U, God, van voor die wêreld se ontstaan.

2. U sê:"Word stof", dan
sterf mens in 'n oogknip.
Vir u is duisend jaar 'n kleine tydstip,
soos gister wat haas ongemerk verbygaan,
snel soos 'n beurt van nagtelike
wagstaan. Soos gras staan ons nog
soggens groen en hoog, dan kwyn ons weg
en saans is ons verdroog.

3. Ons gaan vanweë u gramskap, God, te gronde.
U oog belig ons weggesteekte sonde.
Ons jare vlieg daarheen soos 'n gedagte.
Ons haal 'n kleine sewentig of tagtig,
en die is vol van swaarkry en van leed
en is verby nog voordat ons dit weet.

4. Wie ken u gramskap beter as u dienaar?
Dit maak te meer die lewe vir hom kosbaar.
Laat, Here, ons dan tog ons dae aftel,
ons lewensjare wat so gou verbysnel;
laat ons die tyd benut, heer, leer ons
dit, dat ons 'n hart wat wys is, mag besit.

5. Hoe lank nog, Here,
voor U ons te hulp kom?
Skenk ons u liefde in sy volle rykdom.
Gee ons u liefde daagliks, gee ons
blydskap,
soveel as wat verduur is van u gramskap.
So baie jare het U ons laat ly;
laat gaan dan ons verdrukking nou verby.

6. U goedheid, Here, gun dit vir u dienaar.
Maak duidelik u werke vir ons sigbaar,
skerp ons dit in, Heer, diep in ons
gedagte
en wys u grootheid vir ons nageslagte.
Dit wat ons kon bewerk het met ons hand,
hou, Here, daardie werk van ons in
stand.

Geskiedenis