Psalm 89

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Vir ewig staan u trou,
dis sonder wankeling.
U liefdesdade, Heer,
sal ek altyd besing;
u trou verkondig ek
vir komende geslagte.
U hou u eed, o Heer,
met Dawid in gedagte;
U het dit self gesê:
Vir ewig sal dit vasstaan,
ook vir die nageslag
sal dit bly geld en voortgaan.

2. Die hemelinge loof
Sy trou en wondermag.
Die hemelwesens toon
vir God die Heer ontsag,
en niemand is soos Hy;
die Heer het geen gelyke,
en van hul vrees vir Hom
gee almal om Hom blyke,
want heilige ontsag
vir Hom het hulle almal.
U krag, o Heer, is groot,
u trou, o Heer, is oral.

3. U is die heerser, Heer,
en U bedwing die see,
U maak sy golwe wat
onstuimig is gedwee.
Die vyand is verjaag,
vernietig deur u oormag,
die monster is verslaan,
verbrysel met 'n doodslag.
Wat op die aarde is
en in die waters wemel,
dit is in u besit,
die aarde en die hemel.

4. Vier streke van die wind,
dit het U vasgestel,
die berge oos en wes
wat van u roem vertel.
U hand het dit geskep,
u regterhand so kragtig,
u arm het dit gemaak
- as maker is U magtig.
Hoog reik u arm en hand
tot in die onbeperkte.
Dat ons u guns geniet,
vir ons lÍ daarin sterkte.

5. Op u geregtigheid
het U 'n troon gebou;
Heer, U bied aan u volk
u liefde en u trou.
Goed gaan dit met die volk
wat deurentyd u Naam eer,
wat jubel tot u eer,
wat in u lig bly staan,
Heer. U is die krag wat
deur die mense hoog geroem word,
u reddingsdade sal
die hele dag genoem word.

6. Ons koning Dawid is
die Heer se eiendom,
die God van Israel
bewaar, beveilig hom.
God het geopenbaar:
"Ek bied aan hom my bystand
en Ek verdedig hom
as held teen elke vyand.
Ek het hom uitgesoek
as dienaar en as koning.
Met olie het Ek hom
gesalf met sy bekroning."

7. "My liefde en my krag
sal hom versterk en steun,
en op my trou en arm
wat sterk is, kan hy leun.
Sy vyande sal hom
nie kwaad doen of verdruk nie,
en niemand sal hom skaad
of uit my hande ruk nie.
Ek laat hom sy gesag
oor ver riviere uitbrei,
tot oor die see sal hy
sy heersershande uitsprei."

8. "Hy roep my as sy God
en as sy Vader aan:
'My heil, my Redder, God,
my rots waarop ek staan'.
Ek maak hom eersteling,
as koning sal hy voor staan.
My trou en my verbond
met hom sal altyd voortgaan.
Sy troon sal altyd duur
en altyd staan dit stewig,
deur nageslagte heen;
my trou sal duur vir ewig."

9. "Maar wyk sy nageslag
van my gebooie af,
word hulle swaar getref,
sal Ek hul sonde straf.
Tog sal Ek nie van hul my
liefde wil weerhou nie
en Ek versaak hul nooit
in my verbond en trou nie.
Ek sal my woord en eed
met Dawid nie verbreek nie
en Ek, wat heilig, laat
hom nie in die steek nie."

10. "So lank die son verskyn
en dan weer ondergaan,
sal Ek vir Dawid steeds
sy troon laat voortbestaan;
so min as wat die maanlig
ooit sal ophou sprankel,
so min sal Ek in my
verbond sy troon laat wankel.
Ek sal hom steeds voorsien
van vele nageslagte;
wat Ek belowe het, hou
Ek steeds in gedagte."

11. Maar u gesalfde is
verwerp, deur U vervreem,
vergeet is u verbond
wat U in ag sou neem.
Sy vestings lê in puin
en ook sy stad se mure.
Hy word geminag en beroof
deur al sy bure;
verneder is hy nou,
Heer, voor sy teÎstander,
sy glans, sy troon en krag
het U in smaad verander.

12. Hoe lank laat brand U nog
u grimmigheid se vuur?
Dink tog hoe kort die mens
se lewensjare duur.
Waar is u liefde wat
ons vroeër ondervind het,
u trou waarmee U, Heer,
aan Dawid U verbind het?
Die wat ons smaad, o Heer,
smaad U daarmee tesame.
Ons lof kom God die Heer vir
altyd toe, ja, Amen.

Geskiedenis