Psalm 87

Sections

Lirieke

1. God het vir Sion hoog verhef:
die hele Jakob word deur hom oortref.
Groot dinge word van hom gesê.
Die stad se fondament is vas gelê.
Ook elkeen word aan God verbind
uit ander volke, as sy eie kind.

2. Die wat Hom dien, behoort aan Hom;
en hulle wat uit ander lande kom,
word kinders van sy stad genoem.
Met sang en dans word Hy geprys, geroem,
die wat Hom ken, in elke land.
Die Allerhoogste hou sy stad in stand.

Geskiedenis