Psalm 86

Sections

Lirieke

1. Here, luister tog, verhoor my.
Heer, ek vra, ontferm U oor my.
Hoor my roep, want arm is ek,
hulpeloos, ek ly gebrek.
Ek wat steeds aan U getrou was,
roep U, want U is my houvas.
U wat ek as sterkte het,
U vertrou ek, U kan red.

2. Luister, Here, na my smeking
- daglank, sonder onderbreking -
om u troos wat ek begeer;
ag, Heer, gun my blydskap weer.
Aan hul roep sal u gehoor gee
wat in trou hul aan U oorgee.
U wat trou is, altyd, Heer,
U vergewe altyd weer.

3. U sal, Heer, wat alle mag het
op my nood van elke dag let.
Watter God soos U is daar?
Word u werk geÎwenaar?
Alles kom vanuit u opdrag,
U beheer dit met u almag.
Al die nasies sal U eer
en hul skik na u beheer.

4. U het my na my gebede
uitgered uit diep benede,
uit die dieptes van die dood,
want u liefde, Heer, is groot.
Ek wil in u waarheid wandel,
toegewy en dienend handel,
met my hele hart U prys,
altyd eer aan U bewys.

5. Hul is trots wat teen my saamstaan,
Dit wat met hul oormoed saamgaan,
hul geweld en tirannie,
hulle trots ontsien U nie.
Maak van my 'n helder voorbeeld
hoe U uit u goedheid oordeel.
Die wat haat en planne smee,
maak hul skaam, maak hul verleë.

6. U is liefdevol, lankmoedig.
In u trou is U oorvloedig.
Sedert my geboortedag
dien ek U, Heer; gee my krag.
Gee my uitkoms, laat hul raaksien
hoe U, Here, my steeds aansien.
Sien my in genade aan
waar ek biddend voor U staan.

Geskiedenis